Netherlands

Service Lee Technologies Private Limited

Ingangsdatum: 13 Mei, 2021

Wij geloven dat je altijd moet weten welke gegevens wij van je verzamelen en hoe wij die gebruiken en dat jij een betekenisvolle controle hebt over beiden. Wij willen je in staat stellen om de juiste beslissingen te maken over de informatie die jij met ons deelt. De toepassingen beschreven in dit beleid zijn onderworpen aan de van toepassing zijnde wetten op de plaatsen waar wij actief zijn. Dit betekent dat wij ons alleen bezig houden met de toepassingen beschreven in dit beleid in een specifiek land of regio als het toegelaten is onder de wetten van jouw land of regio. Gelieve ons te contacteren als je vragen hebt over onze toepassingen in jouw land of regio.

 1. ALGEMEEN

  `Service Lee Technologies Private Limited` (˝Servify¨, zijn dochterondernemingen en filialen activiteiten, hierna genoemd als ˝Het bedrijf˝, ¨Moederbedrijf¨, ˝Wij˝, ˝Ons˝, ˝Onze˝) verzamelt informatie over Je, (˝Je˝, “Jij” of ˝Jouw˝) wanneer je gebruik maakt van onze applicatie(-s), website(-s), inhoud, product(-en), en dienst(-en) (gezamenlijk ˝Diensten˝ en elk een ˝Applicatie) en via andere interacties en communicatie die je met ons hebt. Wij hebben onze auteursrechten over dit privacybeleid. Gebruik door derden, zelfs bij wijze van uittreksel, voor commerciële doeleinden is niet toegestaan en inbreuken kunnen onderworpen zijn aan juridische stappen.

  1. Dit privacybeleid legt uit hoe ˝Servify˝ je persoonlijke en niet persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, door jou gedeeld bij de registratie van je account door gebruik te maken van onze dienst(-en) of onze website(-s) en applicatie(-s) of dergelijke andere websites en toepassingen die door ˝Servify¨ van tijd tot tijd kunnen ontwikkeld worden (˝website(s)˝ en ˝applicatie(s)˝). Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van onze apps, websites, voorzieningen of andere diensten overal in de wereld.
  2. Door gebruik te maken van onze website(s) en applicatie(s) ga je stilzwijgend/onvoorwaardelijk akkoord dat wij je informatie kunnen verzamelen, vrijgeven en gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid. (˝privacybeleid˝). Door onze website(s) en applicatie(s) te bezoeken of door onze services te gebruiken, stem je ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid.
  3. Wij waarderen het vertrouwen dat je in onze diensten stelt. Dat is de reden waarom wij aandringen op de hoogste normen voor veilige transacties en de privacy van klanteninformatie. Gelieve de volgende verklaring te lezen voor meer informatie over onze methoden voor het verzamelen en verspreiden van informatie.
  4. Gelieve dit beleid zorgvuldig door te lezen om het beleid en de toepassingen van ˝Servify˝ met betrekking tot je informatie te begrijpen en hoe ˝Servify˝ dit zal behandelen.
  5. Als je in de Verenigde Staten van Amerika woont zal ˝Servify˝ (US) Inc., gevestigd in 1546 NW 56th street, Seattle, WA 98107 de verantwoordelijke zijn van je persoonlijke gegevens, verstrekt aan of verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze diensten;
  6. Als je in Indië of in een ander deel van de wereld woont, zal ˝Service Lee Technologies Pvt. Ltc.˝, gevestigd in 1022, gebouw 10, tweede verdieping, Solitaire Corporate Park, Andheri Oost, Mumbai – 400 093, Indië de verantwoordelijke zijn van je persoonlijke gegevens die worden verstrekt aan, of worden verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze diensten.
  7. Als je in Europa woont, zal Servify (Europe) BV, located at Aert van Nesstraat 45, 3012 CA, Rotterdam de verantwoordelijke zijn van je persoonlijke gegevens verstrekt aan, of verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze diensten;
 2. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

  Wij ontvangen en bewaren alle informatie die je op onze website invoert of ons geeft op een andere manier. Je kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet aan ons te verstrekken maar dan kan je mogelijk niet profiteren van vele van onze voorzieningen. Wij gebruiken de informatie die je verstrekt voor doeleinden zoals het reageren op je verzoeken, het helpen beheren van je verzoeken, het verbeteren van ons platform, het voorkomen of detecteren van fraude of misbruik van onze website, het inschakelen van derden namens ons voor het uitvoeren van technische, logistieke of andere functies en om met je te communiceren.

  Wij kunnen bepaalde persoonlijke informatie van je verzamelen. `Persoonlijke informatie` zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren. (˝Persoonlijke informatie˝) bevat:

  1. GEBRUIKERSPROFIEL
   Je volledige naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer(s), geboortedatum en bank- of rekeninggegevens en elk bewijs van je identiteit en/of adres dat wij van geval tot geval kunnen opvragen;

  2. TRANSACTIE INFORMATIE
   Wij verzamelen transactiegegevens met betrekking tot je gebruik van onze diensten, inclusief het soort dienst(-en) dat je hebt aangevraagd of geleverd, je bestelling gegevens, leveringsinformatie, datum en tijd waarop de service werd geleverd, het aangerekende bedrag, en de betaalmethode. Betaalmethode omvat:

   1. Gegevens van om het even welke bankrekening (inclusief maar niet beperkt tot, rekeninghouder, gebruikersnaam en rekeningnummer) tijdens elke transactie(s) die je opstart op onze website(s) en applicatie(s) gebruik makend van onze diensten;
   2. Gegevens van om het even welke kredietkaart, debetkaart of andere kaart die je gebruikt voor iedere transactie(s) op onze website(s) en applicatie(s) tijdens het gebruik van onze diensten;
  3. LOCATIE GEGEVENS

   Afhankelijk van de ˝Servify˝ diensten die je gebruikt, opvraagt of zoekt en je applicatie instellingen of toelatingen van het apparaat, kunnen wij je precieze of benaderende locatiegegevens verzamelen zoals bepaald door middel van gegevens en middelen zoals GPS, IP-adres en WiFi.

   ˝Servify˝ kan locatiegegevens verzamelen wanneer de ˝Servify˝ applicatie of zijn partner applicatie(s) op de voorgrond wordt (worden) uitgevoerd. In bepaalde gebieden, kan ˝Servify˝ deze informatie ook verzamelen wanneer de ˝Servify˝ applicatie of zijn partner applicatie(s) op de achtergrond van je toestel wordt (worden) uitgevoerd als dit is toegestaan door je applicatie instellingen of de toelatingen van het apparaat.

  4. GEBRUIKSGEGEVENS

   1. Wij verzamelen gegevens over hoe je omgaat met onze diensten. Dit omvat informatie zoals toegangs datums en -tijden, applicatie functies of bekeken pagina`s, applicaties die vast lopen en andere systeemactiviteit, het type browser en websites of diensten van derden die je gebruikte alvorens gebruik te maken van onze diensten.
   2. Wij verzamelen en gebruiken ook informatie met betrekking tot de tijd die je doorbracht op onze website(s) en applicatie(s) en dit wordt ook opgeslagen in de sessie samen met de datum en tijd van je toegang;
   3. Wanneer je gebruik maakt van de website(s) en applicatie(s) van ˝Servify˝, de servers van ˝Servify˝ (die georganiseerd kan worden door een externe dienstverlener) kunnen indirect en automatisch informatie verzamelen over je activiteiten op de website(s) en applicatie(s); bijvoorbeeld door cookies, webbakens of web analyse. Deze anonieme informatie wordt behouden en is niet gelinkt aan de persoonlijke informatie die je ons verstrekt en zal niet gebruikt worden om je account te identificeren.
   4. In sommige gevallen verzamelen wij deze informatie via cookies, pixel tags en vergelijkbare technologieën die unieke identiteiten aanmaken en behouden. Webbakens zijn grafische afbeeldingsbestanden die ingebed zijn in een webpagina en die informatie aanbieden uit de browser van de gebruiker. Hierdoor kunnen wij het aantal gebruikers, dat de website(s) en applicatie(s) en geselecteerde sponsors, de website van adverteerders gebruikt, vaststellen en controleren en nagaan voor welke doeleinden deze gebruikt worden.
   5. Web analyse is een dienst die door derden wordt aangeboden in verbinding met een website. Wij kunnen van zulke diensten gebruik maken om gebruiksproblemen op te sporen en zo onze website(s) en applicatie(s) gebruiksvriendelijker te maken. Deze diensten verzamelen geen informatie die je niet vrijwillig aan ons werd verstrekt. Overeenkomstig zullen deze diensten je browsing gewoontes niet traceren. De informatie die gedeeld wordt via deze diensten zal jou of je account niet kunnen identificeren.
  5. APPARAAT INFORMATIE

   Wij kunnen informatie verzamelen en gebruiken over de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, inclusief de hardware modellen, het IP-adres van het apparaat, het type browser (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, enz…), besturingssystemen en versies, software, bestandsnamen en versies, voorkeurstalen, unieke apparaat identiteiten, advertentie identiteiten, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiel netwerk informatie.

  6. COMMUNICATIE GEGEVENS

   1. Servify˝ ontvangt informatie naar aanleiding van oproepen of tekstberichten (SMS), inclusief de datum en tijd van de oproep/SMS en de inhoud van de communicatie. ˝Servify˝ kan ook deze informatie gebruiken voor de klantendienst (inclusief het oplossen van geschillen tussen gebruikers), voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden, om onze producten en diensten te verbeteren en voor analyses.
   2. Wij kunnen ook informatie ontvangen in verband met je deelname aan eender welke promotie gesponsord door ons en onze partner merken;
   3. Enquětes die je invult via de applicatie of op basis van ons verzoek;
  7. INFORMATIE OM EEN VERZEKERING AF TE SLUITEN

   De applicatie en/of website biedt de mogelijkheid om een verzekeringsovereenkomst af te sluiten met ˝Servify˝. Als je een verzekeringsovereenkomst aangaat met ˝Servify˝, kan je gevraagd worden om aanvullende informatie te verstrekken, afhankelijk van het type verzekering.

 3. HOE WIJ JOUW INFORMATIE GEBRUIKEN

  wij gebruiken de informatie voor verschillende doeleinden, inclusief:

  1. Het leveren van diensten en voorzieningen Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen om onze producten en diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren. Dit houdt in dat wij de informatie gebruiken om:

   1. Je account aan te maken en bij te werken.
   2. Je identiteit te verifiëren.
   3. De progressie van je verzoeken bij te houden.
   4. Onze diensten te beheren en technische problemen te diagnosticeren.
   5. Interne werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om onze diensten te leveren, inclusief het oplossen van software bugs and besturingsproblemen, data-analyse, testen en onderzoeken uit te voeren, en om toe te zien op gebruiks- en activiteit tendensen en deze te analyseren.
   6. Te beantwoorden op je vragen of om je verzoeken in verband met informatie van verschillende diensten te vervullen;
   7. Als je eender welke inhoud aankoopt of je gebruik maakt van een van onze diensten via een van deze website(s) en applicatie(s), om je aankoop te vervolledigen en te voltooien, bijvoorbeeld, je betalingen verwerken, communiceren met je aangaande je aankoop en je te voorzien van een daarmee samenhangende klantenservice;
  2. Klantenondersteuning/klantendienst Wij gebruiken de verzamelde informatie (inclusief opnames van telefoongesprekken met de klantendienst nadat wij daarvan op de hoogte werden gebracht en je toelating gegeven hebt) om je te ondersteunen wanneer je contact opneemt met onze klantendienst, met inbegrip van:

   1. Je vragen te kunnen richten aan de geschikte persoon op de klantendienst.
   2. Je bezorgdheden te onderzoeken en aan te pakken.
   3. Het toezien en verbeteren van de antwoorden van onze klantendienst.
  3. Onderzoek en ontwikkeling Wij kunnen de informatie die wij verzamelen gebruiken om testen uit te voeren, onderzoek te doen en voor productontwikkeling. Dit staat ons toe om de veiligheid en beveiliging van onze producten te verbeteren en uit te breiden, het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en producten, om een verzekering te voorzien en om oplossingen te bekostigen in verband met onze diensten.

  4. Communicatie vanuit ˝Servify˝
   1. Wij gebruiken de informatie die je aanbiedt om te communiceren over onze producten/diensten en om informatie, materialen en aanbiedingen van ons naar jou te zenden;
   2. Om je belangrijke informatie in verband met onze website(s) en applicatie(s), veranderingen in onze algemene voorwaarden, beleid en/of andere administratieve informatie te zenden;
   3. Om naar je enquětes en marketing communicatie te zenden die je volgens ons kunnen interesseren;
   4. Om je ervaring op de website(s) en applicatie(s) te personaliseren door het aanbieden van reclame, producten en aanbiedingen die volgens ons aan jou zijn aangepast;
  5. Ander gebruik De verzamelde informatie van jou wordt gebruikt:

   1. Om het aan te bieden voor nauwkeurig onderzoek van elke wettelijke, reglementaire en andere overheids bevoegdheid of een andere vertegenwoordiging aangeraden door de overheid of een rechterlijke instantie;
   2. Om een verzekering aan te vragen die aangeboden kan worden via een van deze website(s) en applicatie(s), om je verzoek te voltooien en vervullen;
   3. Om geschillen op te lossen;
   4. Om fouten, fraude en andere criminele activiteit op te sporen en ons ertegen te beschermen; en onze algemene voorwaarden te handhaven/versterken;
   5. Wij identificeren en gebruiken je IP-adres om problemen met onze servers op te sporen als die er zijn, en om onze website(s) en applicatie(s) te beheren. Je IP-adres wordt ook gebruikt om je te identificeren en om een brede waaier aan demografische informatie te verzamelen;
   6. Om te voldoen aan de regelgeving voor financiële diensten, waaronder de bewaring van financiële informatie en transacties;
   7. Om financiële en identiteitscontroles uit te voeren; fraude preventie controles; witwaspraktijken and krediet controles;
   8. Om de beveiliging van onze site te verbeteren/ uit te breiden; en
 4. OPVOLGING EN COOKIES

  Een ˝cookie˝ is een klein stukje informatie dat door een webserver in een webbrowser wordt opgeslagen zodat het later vanuit die browser teruggelezen kan worden. Cookies zijn handig om de browser in staat te stellen informatie te onthouden die specifiek is voor een bepaalde gebruiker. Wij kunnen zowel tijdelijke als permanente cookies op je harde schijf plaatsen terwijl je gebruik maakt van onze diensten. Deze cookies bevatten geen enkele van je persoonlijke identificeerbare informatie. Je kunt ervoor kiezen om de cookies uit te schakelen met behulp van de instellingen op je besturingssysteem of apparaat. Als je dit echter doet, kan het zijn dat je niet van de volledige functionaliteit van onze website(s) en applicatie(s) gebruik kunt maken.

  Cookies kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  1. Het personaliseren van je ervaring op onze website(s) en applicatie(s);
  2. Om informatie te bekomen betreffende het gebruik van onze website(s) en applicatie(s) en om te oordelen welke pagina`s je het meeste bezoekt om je zo te voorzien van goederen/producten die je kunnen interesseren;
  3. Om informatie te bekomen betreffende je IP-adres, locatie en andere demografische informatie zoals leeftijdsgroep en geslacht om het internetgedrag van de gebruiker vast te stellen;
  4. Helpen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals anti-fraude en witwaspraktijken;
  5. Om ons toe te staan je gepersonaliseerde diensten aan te bieden door te onthouden welke keuzes je maakt, rekening houdend met de verkozen taal, de locatie waar je bevindt enz.;
  6. Wanneer je websites van derden bezoekt vanuit onze website(s) en applicatie(s), kunnen cookies die ingesloten zijn in de inhoud van dergelijke websites van derden worden gedownload op je apparaat. Wij hebben geen controle over dergelijk cookies van derden en wij zijn gebonden aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden. Gelieve de algemene voorwaarden aangevoerd door dergelijk derden na te lezen voor meer informatie.
 5. INFORMATIE DIE wij DELEN EN VRIJGEVEN

  Informatie over onze klanten is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Het is niet onze taak om het te verkopen aan anderen. Wij kunnen echter wel je informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en zakenpartners, omwille van wettelijke/juridische redenen of in verband met klachten of geschillen.

  Wij kunnen persoonlijke informatie, die wij verzamelen of die je ons verstrekt, vrijgeven, zoals beschreven in ons privacybeleid, op de volgende manieren: ALGEMENE INFORMATIE OPENBARING

  1. Aan onze gelieerde of dochterondernemingen, die entiteiten zijn onder gemeenschappelijke eigendom of onder zeggenschap van ons moederbedrijf Service Lee Technologies Private Limited.
  2. Aan een koper of een andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van ˝Servify˝ zowel in het geval van een continuïteit als een onderdeel van een faillissement, liquidatie of een soortgelijke procedure, in zulke gevallen behoren persoonsgegevens van de gebruikers, bewaard door ˝Servify˝, tot de overgedragen activa.
  3. Om het doel te bereiken waarvoor je het verstrekt hebt.
  4. Voor elk ander doel, geopenbaard door ons, wanneer je de informatie aan ons verstrekt.
  5. Dienstverleners. wij nemen dienstverleners aan om functies uit te voeren en om diensten aan ons te verlenen in Amerika, Canada en andere landen. Wij kunnen je informatie delen met externe verkopers, die wij gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het verzenden van e-mails en berichten naar je namens andere ˝Servify˝ leden, push-meldingen naar je gsm namens ons, het voorzien van stemherkenning diensten om je gesproken verzoeken en vragen te verwerken, ons te helpen om het gebruik van onze diensten te analyseren en om betalingen te innen en verwerken. Sommige van onze producten, diensten en databases worden georganiseerd door een externe hostings verlener. wij kunnen ook gebruik maken van verkopers voor andere projecten zoals het uitvoeren van enquětes of het organiseren van promotionele acties voor ons. Wij kunnen informatie over je delen met deze verkopers om hen in staat te stellen hun diensten uit te voeren.
  6. Verleners van betaaldiensten. Wij delen je betalingsgegevens met verleners van betaaldiensten om betalingen te verwerken, het voorkomen, detecteren en onderzoeken van fraude of andere verboden activiteiten; het vergemakkelijken van geschillenregeling zoals terugboeking of terugbetaling; en voor andere doeleinden die gelinkt zijn met de aanvaarding van krediet- en debetkaarten.
  7. Verzekeringsmaatschappijen. Als je via de applicatie of website een verzekering hebt aangevraagd, zullen je persoonlijke gegevens en informatie over je apparaat gedeeld worden met de verzekeringsmaatschappij, die het risico draagt voor jouw product. De verzekeringsmaatschappij gebruikt deze informatie om je verzekeringsaanvraag af te handelen en om je te helpen in het geval van een klacht.
  8. Juridische doeleinden. Wij kunnen je informatie delen als wij erop vertrouwen dat deze uitwisseling redelijkerwijs noodzakelijk is om onderzoek te doen naar het voorkomen van of het ondernemen van actie met betrekking tot mogelijke illegale activiteiten of om te voldoen aan juridische procedures. wij kunnen je informatie ook delen om bedreigingen of potentiële bedreigingen tegen de fysieke veiligheid van eender welke persoon te onderzoeken en aan te pakken, om overtredingen tegen het privacybeleid of de algemene voorwaarden te onderzoeken en aan te pakken, of om overtredingen tegen de rechten van derden te onderzoeken en aan te pakken en/of om de rechten, eigendom en veiligheid van ˝Servify˝, onze werknemers, gebruikers en het publiek te beschermen. Dit kan de uitwisseling van je informatie met rechtshandhavers, overheidsinstellingen, rechtbank en/of andere organisaties inhouden omwille van een wettelijk verzoek zoals een dagvaarding, gerechtelijk bevel of een eis van de overheid om te voldoen aan de wet.
  9. Om onze algemene voorwaarden [https://servify.in/termsandconditions/] en andere overeenkomsten te handhaven en toe te passen, inclusief voor facturerings- en inningsdoeleinden.
  10. Als wij van oordeel zijn dat openbaring nodig of aangewezen is om onze rechten, eigendom, de veiligheid van ˝Servify˝, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doel te beschermen tegen fraude en het verminderen van het risico bij krediet.
  11. Toestemming. Wij kunnen je informatie delen in elke andere omstandigheid waarvoor wij je toestemming gekregen hebben.
 6. Overdracht van persoonlijke gegevens buiten uw rechtsgebied

  In zoverre we persoonlijke gegevens buiten uw rechtsgebied (land of Europese Economische Ruimte) moeten overdragen, hetzij naar onze dochterondernemingen of dienstverleners van derden of ieder ander zoals bovenaan vermeld in hoofdstuk 5, zullen we dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder zullen we ervoor zorgen dat alle overdrachten in overeenstemming zullen zijn met vereisten onder uw toepasselijke lokale wetten voor gegevensbescherming door geschikte beveiligingen aan te brengen. U zult het recht hebben geïnformeerd te worden over de geschikte beveiligingen die door Servify genomen warden voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens.

  Om het even wanneer Servify persoonlijke gegevens, oorspronkelijk uit de EER, deelt met derden, die wel of geen Servify-groepentiteit buiten de EER kunnen zijn, zullen we dit doen op basis van EU standaard contractuele clausules of enige mogelijke andere beveiligingen, voorzien in de GDPR.

 7. BEHOUD EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

  1. Na de opzegging van je account met ons, zullen wij alle gegevens die wij van je verzameld hebben vernietigen, met uitzondering van de opgeslagen bestanden en gegevens die betrekking hebben met de transacties ondernomen om gebruik te maken van onze diensten of de website(s) en applicatie(s). Houd er rekening mee dat wij onder de geldende wetten genoodzaakt zijn gegevens van deze transacties met ons, inclusief persoonlijke gegevens zoals je naam, contactgegevens, je nummer, transaction geschiedenis enz. te bewaren. Behalve de hierboven vermelde informatie, zullen wij alle persoonlijke informatie die wij van je hebben, verwijderen wanneer je je account opzegt. Wij behouden in geen enkel geval je bankgegevens, PIN, TAN en/of paswoord en kredietkaartgegevens
  2. Houd er rekening mee dat wij niet eisen dat je persoons- of beveiligingsgegevens via e-mail of andere communicatie vrijgeeft. Als je een e-mail/telefoon/SMS of andere communication ontvangt die je verzoekt om je persoonlijke/beveiligings/financiële informatie te delen, gelieve dat niet in te gaan op zulke verzoeken and verwijder ze onmiddellijk. Gelieve zulke verzoeken door te sturen naar  data.protect@servify.tech  om ons hiervan op de hoogte te brengen alvorens je zulke verzoeken verwijdert.
  3. ˝Phishing˝ is een poging om persoonsgegevens en financiële account gegevens te stelen van de gebruiker van de website. Zulke ˝Phishers˝ gebruiken valse e-mails om gebruikers door te sturen naar vervalste websites waar de gebruiker verleid wordt om persoonsgegevens zoals kredietkaartnummers, paswoorden, PIN, enz in te geven. Gelieve je te onthouden om je gegevens te verstrekken op zulke websites en onmiddellijk zulke verzoeken mee te delen aan ons via data.protect@servify.tech. wij zijn niet verantwoordelijk voor eender welk verlies of schade veroorzaakt door het reageren op zulke e-mails en het delen van informatie met derden, gespecificeerd onder sections 4.2 en 4.3.
 8. Beveiliging en betrouwbaarheid

  1. Beveiliging
   ˝Servify˝ heeft passende technische en organisatorische maatregelen ingebouwd, ontworpen om efficiënt gegevensbescherming principes te implementeren en om de nodige vrijwaringen op te nemen in de verwerking, om informatie te beschermen tegen ongelukken of onwettig vernieling, verlies, wijziging, ongeautoriseerde vrijgegeven of toegang tot persoonlijke gegevens, en tegen alle andere illegale manieren van verwerking.
  2. Betrouwbaarheid
   ˝Servify˝ heeft redelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens, die in hun bezit zijn, correct, actueel en betrouwbaar zijn in het belang van de bovengenoemde doeleinden.
 9. GEGEVENSBESCHERMING VERKLARING VOOR EUROPESE GEBRUIKERS

  ˝The European Union General Data Protection Regulation (GDPR)˝ is een uitgebreide wet op gegevensbescherming die regelt hoe entiteiten die in de EU actief zijn, gericht op producten en diensten voor individuen in de EU of het bewaken van het gedrag van EU burgers, omgaan met persoonlijke gegevens. De GDPR heeft als doel om gegevensbescherming te verenigen en sterker te maken voor mensen die wonen in lidstaten van de Europese Unie. Meer informatie hierover is beschikbaar op de EU GDPR website. De GDPR regels worden van kracht op 25 mei 2018.

  ˝The European Union General Data Protection Regulation (GDPR)˝ heeft de onderstaande rechten voorzien voor EU burgers:

  Met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke informatie, kan je:

  1. Vragen aan ˝Servify˝ of je persoonlijke gegevens verwerkt worden, en met welk doel, welke categorieën erin betrokken zijn, welke derden je informatie hebben verkregen en de beoogde periode voor welke de periodieke persoonlijke gegevens bewaard zullen worden of, als dat niet mogelijk is, welke criteria gebruikt zijn om deze periode te bepalen.
  2. Informeren bij ˝Servify˝ over de passende maatregelen die genomen zijn voor overdracht aan derden.
  3. Vragen aan ˝Servify˝ om een kopie te geven van je persoonlijke gegevens en deze te laten verbeteren.
  4. (Tijdelijk) Voorwerp (van verdere) verwerking (inclusief de beperking van de verwerking) en verzoek om persoonlijke gegevens te verwijderen op wettelijke basis.
  5. Een verzoek indienen dat alleen ˝Servify˝ je persoonlijke gegevens mag verwerken.
  6. Verzoeken om beslissingen te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op automatische verwerking, inclusief profilering, en die voor jou betekenisvol zijn.
  7. Een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens over te dragen naar jezelf of een andere organisatie.
  8. Klacht indienen bij een overkoepelende overheid (deze rechten kunnen in bepaalde situaties beperkt zijn)
 10. Persoonlijke gegevens ontvangen voor beroepsdoeleinden:

  wanneer u een potentiële kandidaat bent voor werken bij Servify, is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens via derden ontvangen hebben zoals bijvoorbeeld via recruteerders of externe websites. We zullen de persoonlijke gegevens die we ontvangen gebruiken om u te contacteren over een mogelijke gelegenheid of bij het evalueren van uw kandidatuur. Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens niet rechtstreeks bezorgd heeft, zullen we u over de bron informeren wanneer we u een eerste maal contacteren over uw kandidatuur op aanvraag

 11. Kinderen:
  ​Onze diensten zijn niet gericht op kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen die minderjarig zijn, zoals gedefinieerd in de wet van het land, tenzij (a) we toestemming hebben verkregen van een ouder of voogd, (b) een dergelijke verzameling is onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst met ons of (c) het bezoek van een kind (zoals gedefinieerd in de wet van het land) ongevraagd of incidenteel is. Als u een ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via “Contact” hieronder zodat wij stappen kunnen ondernemen om hun persoonlijke gegevens uit onze systemen te verwijderen.
 12. Algemeen:

  voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden kunnen we datasets gebruiken zoals degene die afbeeldingen, stemmen of andere gegevens bevatten die geassocieerd kunnen worden met een identificeerbare persoon. Bij het verkrijgen van dergelijke datasets, doen we dit in overeenstemming met toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied waarin de dataset gehost is. Bij het gebruik van dergelijke datasets voor onderzoek en ontwikkeling trachten we niet individuen, die er in zouden kunnen voorkomen, opnieuw te identificeren.

 13. Wijzigingen in dit privacybeleid:
  ​We wijzigen deze privacyverklaring regelmatig om wijzigingen in onze praktijken, technologieën, wettelijke vereisten en andere factoren weer te geven. Wanneer we dit doen, actualiseren we de “ingangsdatum” bovenaan. Wanneer we we een materiële update uitvoeren, stellen we u hiervan mogelijk op de hoogte voordat de update van kracht wordt, bijvoorbeeld door een kennisgeving op onze website te plaatsen of door rechtstreeks contact met u op te nemen, of, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving en haalbaar, uw toestemming te vragen voor deze wijzigingen. We adviseren u deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van onze verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens en het delen hiervan.
 14. Contact

  Als je vragen hebt met betrekking tot de verwerking/het gebruik van de door jou verstrekte informatie of het privacybeleid van ˝Servify˝, kan je een e-mail sturen naar de Data Protection Officer (DPO)  data.protect@servify.tech

  ˝Servify˝ behoudt het recht om het privacybeleid te veranderen op elk ogenblik. Veranderingen staan vermeld op onze website https://servify.in/privacy. wij raden daarom aan regelmatig onze website te bezoeken.