Σημείωση απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση την 1η Μαρτίου 2024

Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων

Εμείς (Servify) θα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα Σας ασφαλή και εμπιστευτικά. Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν το απόρρητό Σας και τους ακολουθούμε προσεκτικά. Παρακάτω υπάρχει μια απλή επεξήγηση του πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα Σας.

Τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα Σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για διάφορους λόγους.

 1. για να δημιουργούμε και να διαχειριζόμαστε τα συμβατικά σας προϊόντα και υπηρεσίες Servify
 2. για να σας βοηθούμε εάν έχετε ερωτήματα ή επιθυμείτε να αλλάξετε τα δεδομένα σας
 3. για να διαχειριζόμαστε και να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα και τις συναλλαγές σας που σχετίζονται με τα συμβατικά σας προϊόντα και υπηρεσίες Servify
 4. για να επικοινωνούμε μαζί σας για να ρωτούμε εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε τα συμβατικά σας προϊόντα και υπηρεσίες Servify
 5. για να σας παρέχουμε δεδομένα για τα συμβατικά σας προϊόντα και υπηρεσίες Servify
 6. για να σας στέλνουμε δεδομένα για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες
 7. για έρευνα ή στατιστικά στοιχεία
 8. για προστασία δική σας και δική μας από απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 9. για συμμόρφωση με τον νόμο και τυχόν ισχύοντες κανονισμούς
Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων Σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα Σας σε άλλες εταιρείες ή άτομα που παρέχουν υπηρεσία σε εμάς ή σε Εσάς εκ μέρους μας. Εδώ περιλαμβάνονται εταιρείες που είναι μέρος του ομίλου μας, άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε, πράκτορές μας, συνεργάτες επισκευών, πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, ασφαλιστές, εταιρείες χρηματοδότησης, εταιρείες διάσωσης, υπηρεσίες εντοπισμού απάτης, ρυθμιστικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οποιοσδήποτε στον οποίο ενδέχεται να χρειαστεί να τα κοινοποιήσουμε δυνάμει νόμου. Κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα Σας μόνο εάν είναι απαραίτητο και επιτρέπεται από τον νόμο.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων Σας

Ενίοτε ενδέχεται να πρέπει να στείλουμε τα προσωπικά δεδομένα Σας σε άλλη χώρα ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν σε επεξεργασία (αποθήκευση κ.λπ.). Διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα Σας προστατεύονται, διαβιβάζονται και υφίστανται επεξεργασία πάντα σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να μας ζητήσετε να Σας δείξουμε τα δεδομένα που έχουμε για Εσάς και, εάν υπάρχουν τυχόν λάθη ή ενημερώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε. Μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα Σας (παρόλο που υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να διαγράψουμε βάσει νόμου). Υπό νομικά καθορισμένους περιορισμούς, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να Σας παράσχουμε αντίγραφο των δεδομένων Σας σε μορφή που μπορείτε να στείλετε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Εάν θεωρείτε ότι κάναμε κάποιο λάθος με τα δεδομένα Σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εμάς ή την αρχή προστασίας δεδομένων της περιοχής σας.

Τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

Δεν θα τηρούμε τα δεδομένα Σας για μεγαλύτερο διάστημα από το απαιτούμενο. Συνήθως τα τηρούμε για 10 έτη μετά τη λήξη του προγράμματός Σας εκτός εάν πρέπει να τα τηρήσουμε περισσότερο για άλλους επαγγελματικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τα προσωπικά δεδομένα Σας

Εάν έχετε ερωτήσεις για το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα Σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας μέσω e-mail στο dataprivacy.office@servify.com

Στη Servify («Service Lee Technologies Private Limited» και στις εταιρείες του ομίλου της) συλλέγουμε πληροφορίες για Εσάς («Εσείς/Εσάς» ή «δικό(-ς/-ή/-ά/-ές/-οί/-ών/-ούς) Σας» όταν χρησιμοποιείτε την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές Μας, τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους Μας, περιεχόμενο, προϊόν/προϊόντα και υπηρεσία/υπηρεσίες (συλλογικά «Υπηρεσίες» και μεμονωμένα «Εφαρμογή») και μέσω άλλης αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας που έχετε με Εμάς και τρίτους. Έχουμε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας Μας στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η χρήση από τρίτους, έστω και αποσπασματικά, για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται και οποιεσδήποτε παραβάσεις ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής.

Η Service Lee Technologies Private Limited βρίσκεται στη διεύθυνση 1022, Building 10, Second Floor, Solitaire Corporate Park, Andheri East, Mumbai – 400 093, India (Ινδία).

Η «Service Lee Technologies Private Limited» και οι εταιρείες του ομίλου της, που εμφανίζονται κατωτέρω, τηρούν την παρούσα Δήλωση Απορρήτου:

 1. Blackmelon Advance Technology Company Private Limited
 2. Infinity Internet Private Limited
 3. Service Lee Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Limited
 4. Servicelee Techsystem Solutions Private Limited
 5. Servicemart Technologies Private Limited
 6. Servify (Canada) Inc.
 7. Servify (Europe) BV
 8. Servify (US) Inc.
 9. Servify Australia Pty Ltd
 10. Servify Hong Kong Limited
 11. Servify Middle East FZE
 12. Servify Protech Inc.
 13. Servify Saudi For Telecom & IT
 14. Servify Singapore Pte Ltd.
 15. Servify Technology (Shenzhen) Ltd
 16. Servify Turkey Teknoloji Servisleri Tic. Ltd.
 17. Servify UK Limited
 1. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Servify συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες Σας που κοινοποιούνται από Εσάς κατά την καταχώριση του λογαριασμού Σας χρησιμοποιώντας την/τις Υπηρεσία/Υπηρεσίες Μας ή τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές Μας ή άλλους σχετικούς ιστοτόπους και εφαρμογές που μπορεί να αναπτύσσονται ή να χρησιμοποιούνται κατά καιρούς από τη Servify («Ιστότοπος/Ιστότοποι και Εφαρμογή/Εφαρμογές»). Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες των εφαρμογών, ιστοτόπων, λειτουργιών ή άλλων υπηρεσιών Μας οπουδήποτε στον κόσμο.
 2. Χρησιμοποιώντας τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές Μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέγουμε, δημοσιοποιούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα Σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου («Δήλωση Απορρήτου»). Επισκεπτόμενοι τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές Μας ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες Μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.
 3. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας στις Υπηρεσίες Μας. Για αυτόν τον λόγο επιμένουμε στα υψηλότερα πρότυπα για ασφαλείς συναλλαγές και απόρρητο προσωπικών πληροφοριών. Διαβάστε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου για να μάθετε για τις πρακτικές συλλογής και διάδοσης πληροφοριών Μας.
 4. Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές της Servify όσον αφορά τις πληροφορίες Σας και τον τρόπο επεξεργασίας τους από τη Servify.
Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά διαστήματα ώστε να αντανακλά αλλαγές στις πρακτικές μας, τις τεχνολογίες, τις νομικές απαιτήσεις και άλλους παράγοντες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερώσουμε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» στο επάνω μέρος. Εάν πραγματοποιήσουμε ουσιαστική ενημέρωση, ενδέχεται να σας παράσχουμε ειδοποίηση πριν την έναρξη ισχύος της ενημέρωσης, όπως με ανάρτηση ειδοποίησης στον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί σας απευθείας, ή να αναζητήσουμε τη συναίνεσή σας σε αυτές τις αλλαγές, όπου απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και είναι εφικτό. Η Servify διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Επομένως, Σας ενθαρρύνουμε και συνιστούμε να επανεξετάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Δήλωση Απορρήτου για να παραμένετε ενημερωμένοι για τη συλλογή, την επεξεργασία και την κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στη διεύθυνση dataprivacy.office@servify.com εάν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο επεξεργασίας και χρήσης των πληροφοριών Σας ή για τη Δήλωση Απορρήτου της Servify.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων, στείλτε e-mail στο data.protect@servify.com

Οι διευθύνσεις μας

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε στις ακόλουθες διευθύνσεις για ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα Σας.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Servify (Canada) Inc., στη διεύθυνση C/O Copetti & Co., 601 Brock ST S, Whitby, On L1N 4L1, Canada (Καναδάς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Servify (Europe) BV, στη διεύθυνση Aert van Nesstraat 45, 3012 CA, Rotterdam, Netherlands (Κάτω Χώρες)

ΙΝΔΙΑ

Service Lee Technologies Private Limited, στη διεύθυνση 1022, Building 10, Second Floor, Solitaire Corporate Park, Andheri East, Mumbai – 400 093, India (Ινδία)

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Servify Saudi For Telecom & IT, RHOA 4384, 4384 Prince Mohammed Bin Abdulaziz Rd., 6746 Al Olaya District, Riyadh 12331, Kingdom of Saudi Arabia (Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας)

ΤΟΥΡΚΙΑ

Servify Turkey Teknoloji Servisleri Tic. Ltd. Sti., Tantavi Mah. Estergon Cad. Exen Istanbul F Blok, No: 24 F Iç Kapi No: 161 Ümraniye/ Istanbul, Turkey (Τουρκία)

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Servify Middle East FZE, DSO-THUB2-1-107, Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Servify UK Limited, 39 Roxborough Road, Harrow HA1 INS, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο)

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Servify (US) Incorporated, στη διεύθυνση 1546 NW 56th Street, Seattle, WA 98107, United States of America (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Service Lee Technologies Private Limited, στη διεύθυνση 1022, Building 10, Second Floor, Solitaire Corporate Park, Andheri East, Mumbai – 400 093, India (Ινδία)

Οι νομικές βάσεις που τηρούμε

Η Servify τηρεί και χρησιμοποιεί τις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων Σας.

 1. Συναινείτε στην επεξεργασία για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς που Σας περιγράφουμε (Για περισσότερες πληροφορίες για τη συναίνεση, ανατρέξτε στην ενότητα «Παροχή συναίνεσης στην επεξεργασία και τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων» που εμφανίζεται κατωτέρω)
 2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε με τη Servify ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός Σας πριν τη σύναψη σύμβασης για υπηρεσία Servify.
 3. Η επεξεργασία απαιτείται ώστε να συμμορφώνεται η Servify με τις νομικές υποχρεώσεις της
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων Υμών ή άλλου ατόμου
 5. Η Servify υποχρεούται να προβαίνει σε επεξεργασία για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί
 6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα της Servify και δεν αντιτίθεται στα δικαιώματά Σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
Η θεμελιώδης και νόμιμη επεξεργασία μας

Προκειμένου η Servify να ασκεί τη δραστηριότητά της και να εκπληρώνει τις νομικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις της, πρέπει να διενεργεί θεμελιώδη και νόμιμη επεξεργασία. Αυτές είναι οι εξής:

 1. Σύναψη συμβάσεων
 2. Διατήρηση συμβάσεων
 3. Παροχή όλων των συμβατικών υπηρεσιών
 4. Τιμολόγηση, εμβάσματα, πληρωμές, εισπράξεις
 5. Επικοινωνία μη προωθητικού χαρακτήρα
 6. Επικοινωνία μάρκετινγκ και άλλης προώθησης
 7. Αναθεώρηση σύμβασης διαχείρισης κινδύνου
 8. Απόκριση σε αιτήματα για δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
 9. Μέτρηση επιδόσεων
 10. Υπηρεσίες ασφάλειας πληροφορικής και υποστήριξης
 11. Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Συνέχειας
 12. Νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις
 13. Απόκριση σε ερωτήματα, αιτήματα και καταγγελίες
 14. Επεξεργασία απασχόλησης
Παροχή συναίνεσης στην επεξεργασία και τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων
Συναίνεση στην επεξεργασία

Μέρος της επεξεργασίας Μας απαιτεί τη συναίνεσή σας πριν την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Θα ενημερωθείτε εάν απαιτείται συναίνεση και θα σας δοθεί περιγραφή της επεξεργασίας και του τρόπου χρήσης των προσωπικών δεδομένων Σας. Η περιγραφή της επεξεργασίας και το αίτημα συναίνεσης παρουσιάζονται ξεκάθαρα, με σαφή και κατανοητή διατύπωση.

Η συναίνεσή σας για την επεξεργασία δεν θα υπόκειται σε όρους, επομένως μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα την αποδοχή ή την απόρριψη. Είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να καταχωρίσουμε και να αποθηκεύσουμε την απάντησή Σας. Η επεξεργασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την παροχή της συναίνεσής Σας.

Συναίνεση σε διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Ενίοτε πρέπει να διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός της χώρας ή της περιοχής σας και ενδέχεται να υποχρεούμαστε βάσει νόμου να λάβουμε τη συναίνεσή σας για την πραγματοποίηση αυτών των διαβιβάσεων δεδομένων. Θα ενημερωθείτε εάν απαιτείται συναίνεση και θα σας δοθεί περιγραφή της διαβίβασης δεδομένων, του τρόπου χρήσης των προσωπικών δεδομένων Σας και των προφυλάξεων που έχουμε λάβει για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι ασφαλή και προστατευμένα. Η περιγραφή της διαβίβασης δεδομένων και το αίτημα συναίνεσης παρουσιάζονται ξεκάθαρα, με σαφή και κατανοητή διατύπωση.

Η συναίνεση σας για τη διαβίβαση δεδομένων δεν θα υπόκειται σε όρους, επομένως μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα την αποδοχή ή την απόρριψη. Είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να καταχωρίσουμε και να αποθηκεύσουμε την απάντησή Σας. Οι διαβιβάσεις δεδομένων μπορούν να ξεκινήσουν μόνο μετά την παροχή της συναίνεσής Σας.

Απόσυρση συναίνεσης στην επεξεργασία και τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων
Απόσυρση συναίνεσης στην επεξεργασία

Εάν συναινέσετε στην επεξεργασία και έπειτα αποσύρετε τη συναίνεσή Σας, θα σταματήσουμε την επεξεργασία στην οποία είχατε συναινέσει. Η απόσυρση της συναίνεσης στην επεξεργασία ενδέχεται να οδηγήσει στο να μη μπορούμε πλέον να σας παρέχουμε τις συμβατικές υπηρεσίες Servify. Η απόσυρση της συναίνεσής Σας είναι εξίσου ξεκάθαρη με την παροχή συναίνεσης. Η απόσυρση της συναίνεσης δεν δύναται να μεταφερθεί σε προγενέστερη ημερομηνία, επομένως δεν επηρεάζει την ήδη πραγματοποιηθείσα επεξεργασία κατά τη διάρκεια της περιόδου συναίνεσης. Είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να καταχωρίσουμε και να αποθηκεύσουμε την απάντησή Σας. Η επεξεργασία θα σταματήσει αφού αποσύρετε τη συναίνεσή σας.

Απόσυρση συναίνεσης σε διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Εάν συναινέσετε σε διαβιβάσεις δεδομένων και έπειτα αποσύρετε τη συναίνεσή Σας, θα σταματήσουμε τις διαβιβάσεις δεδομένων στις οποίες είχατε συναινέσει. Η απόσυρση της συναίνεσης σε διαβιβάσεις δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει στο να μη μπορούμε πλέον να σας παρέχουμε τις συμβατικές υπηρεσίες Servify. Η απόσυρση της συναίνεσής Σας είναι εξίσου ξεκάθαρη με την παροχή συναίνεσης. Η απόσυρση της συναίνεσης δεν δύναται να μεταφερθεί σε προγενέστερη ημερομηνία, επομένως δεν επηρεάζει τις ήδη πραγματοποιηθείσες διαβιβάσεις δεδομένων κατά τη διάρκεια της περιόδου συναίνεσης. Είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να καταχωρίσουμε και να αποθηκεύσουμε την απάντησή Σας. Οι διαβιβάσεις δεδομένων θα σταματήσουν αφού αποσύρετε τη συναίνεσή σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιαδήποτε πληροφορία εισάγετε στον ιστότοπό Μας ή Μας δίνετε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Μπορείτε να τηρήσετε ορισμένες πληροφορίες ιδιωτικές, αλλά ενδέχεται να μη μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις πολλές λειτουργίες Μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για σκοπούς όπως απάντηση σε ερωτήματά Σας, βοήθεια στη διαχείριση των αιτημάτων Σας, βελτίωση της πλατφόρμας Μας, πρόληψη ή ανίχνευση απάτης ή καταχρήσεων στην ιστοσελίδα Μας, διευκόλυνση τρίτων να διενεργούν τεχνικά, εφοδιαστικά ή άλλα καθήκοντα εκ μέρους Μας και να επικοινωνούν μαζί Σας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες από Εσάς. Οι «Προσωπικές Πληροφορίες» είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός προσώπου και μπορούν να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων.

Προφίλ χρήστη και αναγνωριστικά

Ενδέχεται να ζητήσουμε τα ακόλουθα κατά περίπτωση: Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση IP, αριθμό IMEI, αριθμό(-ούς) τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία εταιρείας, στοιχεία συσκευής, φωτογραφία, ονόματα γονέων, όνομα συντρόφου, αποδεικτικό ταυτότητας και διεύθυνσης, τραπεζικά στοιχεία, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού και στοιχεία λογαριασμού πληρωμών.

Πληροφορίες συναλλαγών και αρχείων πελατών

Ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία συναλλαγών που σχετίζονται με την εκ μέρους Σας χρήση των υπηρεσιών Μας, συμπεριλαμβανομένου του είδους υπηρεσιών που ζητήσατε ή παρείχατε, των στοιχείων παραγγελίας Σας, των πληροφοριών παράδοσης, της ημερομηνίας και ώρας παροχής της υπηρεσίας, του ποσού που χρεώθηκε και του τρόπου πληρωμής. Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνει:

Στοιχεία οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του δικαιούχου του λογαριασμού, του ονόματος του λογαριασμού και του αριθμού λογαριασμού) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συναλλαγής εκτελείται από Εσάς στον/στους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές Μας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Μας

Στοιχεία οποιασδήποτε πιστωτικής, χρεωστικής ή άλλης κάρτας που χρησιμοποιείτε για οποιαδήποτε συναλλαγή στον/στους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές Μας ή κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Μας

Πληροφορίες τοποθεσίας, διαδικτύου και άλλων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού δικτύου

Ανάλογα με τις υπηρεσίες Servify που χρησιμοποιείτε, ζητάτε ή ψάχνετε και τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Σας ή τις άδειες της συσκευής Σας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για την ακριβή ή κατά προσέγγιση τοποθεσία σας όπως καθορίζεται μέσω δεδομένων και μέσων όπως GPS, διεύθυνση IP και WIFI.

Η Servify ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες τοποθεσίας όταν η Εφαρμογή Servify ή οι εφαρμογές των συνεργατών της λειτουργούν στο προσκήνιο. Σε ορισμένες περιοχές, η Servify ενδέχεται να συλλέγει επίσης αυτές τις πληροφορίες όταν η Εφαρμογή Servify ή οι εφαρμογές των συνεργατών της λειτουργούν στο παρασκήνιο της συσκευής Σας εάν είναι ενεργοποιημένη η εν λόγω συλλογή μέσω των ρυθμίσεων εφαρμογής Σας ή των αδειών της συσκευής.

Ταυτοποιούμε και χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP Σας για διευκόλυνση στη διάγνωση προβλημάτων με τους διακομιστές Μας, κατά περίπτωση, και για διαχείριση του/των Ιστοτόπου/Ιστοτόπων και της/των Εφαρμογής/Εφαρμογών Μας. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται και για διευκόλυνση στην ταυτοποίησή Σας και τη συλλογή ευρειών δημογραφικών πληροφοριών.

Πληροφορίες χρήσης, διαδικτύου και άλλων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού δικτύου

Συλλέγουμε πληροφορίες για τον τρόπο αλληλεπίδρασής Σας με τις υπηρεσίες Μας. Εδώ περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως ημερομηνίες και ώρες πρόσβασης, λειτουργίες εφαρμογών ή σελίδες που προβλήθηκαν, σφάλματα εφαρμογών και άλλες δραστηριότητες συστήματος, είδος προγράμματος περιήγησης και ιστότοποι ή υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιήσατε πριν αλληλεπιδράσετε με τις υπηρεσίες Μας.

Επίσης, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της παραμονής Σας στον/στους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές Μας και αυτό αποθηκεύεται στη συνεδρία μαζί με την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασής Σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές της Servify, οι διακομιστές της Servify (που μπορεί να φιλοξενούνται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών) ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες έμμεσα και αυτόματα για τις δραστηριότητές Σας στον/στους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και στην/στις Εφαρμογή/Εφαρμογές, για παράδειγμα μέσω cookies, σημάτων ιστού (web beacons) ή αναλυτικών στοιχείων ιστού. Αυτές οι ανώνυμες πληροφορίες τηρούνται ξεχωριστά και δεν συνδέονται με τις Προσωπικές Πληροφορίες που υποβάλλετε σε Εμάς και δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του Λογαριασμού Σας.

Ενίοτε, συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω cookies, ετικετών εικονοστοιχείων και παρόμοιων τεχνολογιών που δημιουργούν και διατηρούν μοναδικά αναγνωριστικά. Τα σήματα ιστού (web beacons) είναι αρχεία εικόνων γραφικών ενσωματωμένα σε ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Αυτό Μας επιτρέπει να παρακολουθούμε και να εξακριβώνουμε τον αριθμό χρηστών που χρησιμοποιούν τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές και επιλεγμένους χορηγούς, ιστότοπο διαφημιστών και για ποιους σκοπούς.

Τα αναλυτικά στοιχεία ιστού είναι υπηρεσίες που παρέχουν τρίτοι στο πλαίσιο ενός ιστοτόπου. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες υπηρεσίες για εύρεση προβλημάτων χρηστικότητας, κάνοντας τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές Μας πιο εύκολα στη χρήση. Αυτές οι υπηρεσίες συλλέγουν μόνο πληροφορίες που παρέχετε εκουσίως. Αντιστοίχως, αυτές οι υπηρεσίες δεν παρακολουθούν τις συνήθειες περιήγησής Σας. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μέσω αυτών των υπηρεσιών δεν ταυτοποιούν Εσάς ή τον Λογαριασμό Σας.

Πληροφορίες συσκευής, διαδικτύου και άλλων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού δικτύου

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις υπηρεσίες Μας, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων υλικού εξοπλισμού, της διεύθυνσης IP της συσκευής, του είδους προγράμματος περιήγησης (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari κ.λπ.), λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεων, λογισμικού, ονομάτων και εκδόσεων αρχείων, προτιμώμενων γλωσσών, μοναδικών αναγνωριστικών συσκευής, διαφημιστικών αναγνωριστικών, σειριακών αριθμών, πληροφοριών κίνησης συσκευής και πληροφοριών δικτύου κινητού.

Πληροφορίες επικοινωνιών, διαδικτύου και άλλων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού δικτύου

Εάν επικοινωνήσετε με τη Servify για τις υπηρεσίες μας ή για τα συμβατικά προϊόντα και υπηρεσίες σας, ορισμένες πληροφορίες αναφορικά με κλήσεις ή μηνύματα πελατών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας κλήσης/μηνύματος και του περιεχομένου των επικοινωνιών. Η Servify μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για υπηρεσίες υποστήριξης πελατών (συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης διαφορών μεταξύ χρηστών), για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας και για βελτίωση των προϊόντων, υπηρεσιών και αναλυτικών στοιχείων Μας.

Επίσης, λαμβάνουμε πληροφορίες για τη συμμετοχή Σας σε προώθηση χορηγίας δικής Μας και των Μαρκών Εταίρων Μας και έρευνες που συμπληρώνετε μέσω της Εφαρμογής ή βάσει αιτήματός Μας

Πληροφορίες για σύναψη σύμβασης για υπηρεσία

Οι Εφαρμογές και οι ιστότοποί Μας προσφέρουν τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης ασφάλισης, χρηματοδότησης, συναλλαγής, πώλησης και αξιώσεων με τη Servify. Εάν συνάψετε σύμβαση για υπηρεσίες με τη Servify, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες, ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας.

Μεταφορτώσεις βίντεο για αξιώσεις για κατεστραμμένες συσκευές

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να μεταφορτώσετε βίντεο εάν προβάλετε αξίωση για ζημία στη συσκευή σας. Το βίντεο πρέπει να ταυτοποιεί Εσάς και την κατεστραμμένη συσκευή Σας και θα μας βοηθήσει στην αξιολόγηση της αξίωσης ζημίας Σας. Αυτή είναι η μοναδική περίπτωση που θα Σας ζητηθεί να μεταφορτώσετε βίντεο.

Πώς αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας

Έχουμε σε λειτουργία τοπικούς κόμβους αποθήκευσης στις χώρες και τις περιοχές δραστηριότητάς μας.

Κατατάσσουμε τις πληροφορίες Σας ως εμπιστευτικές και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση και αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης για την προστασία τους.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας για να διασφαλίζουμε ότι γίνονται δεκτοί μόνο όσοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες Σας.

Αποδεικνύουμε το ισχυρό πλαίσιο ασφάλειάς Μας μέσω των πιστοποιητικών συμμόρφωσης ασφάλειας και απορρήτου ISO 27001, ISO 27701 και AICPA SOC 2 Τύπου-2.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για σκοπούς που περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους επεξεργασίας.

Παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για την παροχή, την εξατομίκευση, τη διατήρηση και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών Μας. Αυτό περιλαμβάνει χρήση των πληροφοριών για:

 1. Δημιουργία και ενημέρωση του λογαριασμού Σας
 2. Επαλήθευση της ταυτότητάς Σας
 3. Παρακολούθηση της προόδου των αιτημάτων Σας
 4. Διαχείριση των Υπηρεσιών Μας και διάγνωση τεχνικών προβλημάτων
 5. Διενέργεια εσωτερικών λειτουργιών απαραίτητων για την παροχή των υπηρεσιών Μας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης σφαλμάτων λογισμικού και λειτουργικών προβλημάτων, της διενέργειας ανάλυσης δεδομένων, δοκιμής και έρευνας και της παρακολούθησης και της ανάλυσης των τάσεων χρήσης και δραστηριότητας
 6. Απόκριση στα ερωτήματά Σας ή ικανοποίηση των αιτημάτων σας για πληροφορίες σχετικά με διάφορες υπηρεσίες
 7. Εάν αγοράζετε περιεχόμενο ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία από Εμάς μέσω ενός από αυτούς τους Ιστοτόπους και Εφαρμογές, για την ολοκλήρωση και πραγματοποίηση της αγοράς Σας, για παράδειγμα, για επεξεργασία των πληρωμών Σας, επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την αγορά Σας και παροχή σχετικής εξυπηρέτησης πελατών
Υποστήριξη πελατών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται (συμπεριλαμβανομένων ηχογραφήσεων κλήσεων υποστήριξης πελατών κατόπιν ειδοποίησής Σας και με τη συναίνεσή Σας) για να Σας βοηθούμε όταν επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών Μας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 1. Θέση των ερωτήσεών Σας στο κατάλληλο πρόσωπο υποστήριξης πελατών
 2. Διερεύνηση και διευθέτηση των ανησυχιών Σας
 3. Παρακολούθηση και βελτίωση των απαντήσεων υποστήριξης πελατών Μας
Έρευνα και ανάπτυξη

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για δοκιμές, έρευνα, ανάλυση και ανάπτυξη προϊόντων. Αυτό Μας επιτρέπει να βελτιώνουμε και να ενισχύουμε την ασφάλεια των υπηρεσιών Μας, να αναπτύσσουμε νέες λειτουργίες και προϊόντα και να διευκολύνουμε λύσεις ασφάλισης και χρηματοδότησης στο πλαίσιο των υπηρεσιών Μας.

Επικοινωνία από τη Servify

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για επικοινωνία σχετικά με τα Προϊόντα/τις Υπηρεσίες μας και για να Σας στέλνουμε πληροφορίες.

 1. Για αποστολή σημαντικών πληροφοριών όσον αφορά τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές, αλλαγές στους Όρους μας, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές ή/και άλλες διοικητικές πληροφορίες.
 2. Για αποστολή σε Εσάς ερευνών και ανακοινώσεων μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι μπορεί να Σας ενδιαφέρουν.
 3. Για εξατομίκευση της εμπειρίας Σας στον/στους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές παρουσιάζοντας διαφημίσεις, προϊόντα και προσφορές που πιστεύουμε ότι είναι προσαρμοσμένα σε Εσάς.
Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται για σκοπούς απασχόλησης

Εάν είστε πιθανός υποψήφιος για απασχόληση από τη Servify, ενδέχεται να έχουμε λάβει τις προσωπικές πληροφορίες σας από τον ιστότοπό μας, τρίτους όπως υπεύθυνοι προσλήψεων ή εξωτερικοί ιστότοποι. Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με πιθανή ευκαιρία ή κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας. Εάν δεν μας παρείχατε τις προσωπικές σας πληροφορίες απευθείας, θα σας ενημερώσουμε για την πηγή όταν επικοινωνήσουμε για πρώτη φορά μαζί σας όσον αφορά την υποψηφιότητα ή το αίτημά σας.

Παιδιά

Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά κάτω από την παιδική ηλικία που ορίζεται στο δίκαιο της χώρας εκτός εάν (α) λάβαμε συναίνεση από γονέα ή κηδεμόνα, (β) η συλλογή υπόκειται σε ξεχωριστή συμφωνία με εμάς ή (γ) η επίσκεψη από παιδί (όπως ορίζεται στο δίκαιο της χώρας) είναι μη ζητηθείσα ή τυχαία. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας μας παρείχε Προσωπικά Δεδομένα χωρίς τη συναίνεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην ενότητα «ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ;» και θα λάβουμε μέτρα για τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων του από τα συστήματά μας.

Ενήλικες με Νόμιμους Επιτρόπους

Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ενήλικες υπό τη φροντίδα νόμιμου επιτρόπου. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από τέτοιους ενήλικες εκτός εάν (α) λάβαμε συναίνεση από τον νόμιμο επίτροπο, (β) η συλλογή υπόκειται σε ξεχωριστή συμφωνία με εμάς ή (γ) η επίσκεψη από τον ενήλικα είναι μη ζητηθείσα ή τυχαία. Εάν είστε ο νόμιμος επίτροπος ενός ενήλικα και πιστεύετε ότι ο ενήλικας που βρίσκεται υπό την ευθύνη σας μας παρείχε Προσωπικά Δεδομένα χωρίς τη συναίνεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην ενότητα «ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ;» και θα λάβουμε μέτρα για τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων του από τα συστήματά μας.

Γενικά

Για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε σύνολα δεδομένων όπως αυτά που περιέχουν εικόνες, φωνές ή άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Όταν αποκτούμε τα εν λόγω σύνολα δεδομένων, το πράττουμε σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο στη δικαιοδοσία όπου φιλοξενείται το σύνολο δεδομένων. Κατά τη χρήση των εν λόγω συνόλων δεδομένων για έρευνα και ανάπτυξη, δεν επιχειρούμε να ταυτοποιήσουμε εκ νέου άτομα που ενδεχομένως εμφανίζονται σε αυτά.

Άλλες χρήσεις

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από Εσάς χρησιμοποιούνται:

 1. Για παροχή τους για έλεγχο σε οποιαδήποτε δημόσια, ρυθμιστική ή οποιαδήποτε άλλη κυβερνητική αρχή ή οποιονδήποτε άλλον φορέα σύμφωνα με τις υποδείξεις της κυβέρνησης ή οποιουδήποτε δικαστικού οργάνου
 2. Για αίτηση για Ασφάλιση που προσφέρεται μέσω ενός εξ αυτών των Ιστοτόπων και Εφαρμογών, για ολοκλήρωση και ικανοποίηση του αιτήματός Σας
 3. Για επίλυση διαφορών
 4. Για ανίχνευση και προστασία Μας από σφάλμα, απάτη και άλλη εγκληματική δραστηριότητα
 5. Για επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεών μας
 6. Για συμμόρφωση με τον κανονισμό χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης οικονομικών πληροφοριών και συναλλαγών
 7. Για διενέργεια οικονομικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας, ελέγχων πρόληψης απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πιστωτικών ελέγχων
 8. Για ενίσχυση της ασφάλειας των ιστοτόπων και εφαρμογών Μας
Παραλήπτες των πληροφοριών σας που κοινοποιούμε και δημοσιοποιούμε

Η Servify δεν πωλεί τις προσωπικές πληροφορίες Σας σε άλλους.

Εντούτοις, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες Σας στις συνδεδεμένες εταιρείες Μας, τις θυγατρικές, τους εμπορικούς εταίρους, για νόμιμους λόγους ή στο πλαίσιο αξιώσεων ή διαφορών. Σε αυτήν την περίπτωση, ζητούμε από τους τρίτους να τις χειριστούν κατά το σχετικό δίκαιο. Οι προσωπικές πληροφορίες δεν κοινοποιούνται ποτέ σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτοί οι τρίτοι πρέπει να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να βρίσκονται οπουδήποτε ασκεί δραστηριότητα η Servify.

Ενδέχεται να δημοσιοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή παρέχετε, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, με τους εξής τρόπους.

Δημοσιοποιήσεις γενικών πληροφοριών

Ενδέχεται να δημοσιοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες Σας:

 1. Στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες Μας, που είναι οντότητες υπό κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχο της τελικής μητρικής εταιρείας Μας Service Lee Technologies Private Limited.
 2. Σε αγοραστή ή άλλον διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, εκχώρησης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Servify, είτε ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας, όπου οι προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η Servify για τους χρήστες των υπηρεσιών Μας περιλαμβάνονται στα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
 3. Για εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τις παρείχατε.
 4. Για οποιονδήποτε άλλον σκοπό δημοσιοποιήσαμε όταν παρείχατε τις πληροφορίες.
Πάροχοι υπηρεσιών

Αναθέτουμε σε παρόχους υπηρεσιών την εκτέλεση λειτουργιών και την παροχή συμβατικών υπηρεσιών σε εμάς στις χώρες και περιοχές μας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες Σας σε εξωτερικούς εταίρους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών κέντρων, εταίρων εφοδιαστικής, εταίρων επισκευών, που χρησιμοποιούμε για πλήθος σκοπών, όπως για αποστολή e-mail και μηνυμάτων εκ μέρους άλλων μελών της Servify, ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης στην κινητή συσκευή Σας εκ μέρους Μας, παροχή υπηρεσιών αναγνώρισης φωνής για επεξεργασία των προφορικών ερωτημάτων Σας, διευκόλυνση στην ανάλυση της χρήσης των Υπηρεσιών Μας και επεξεργασία και είσπραξη πληρωμών. Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας φιλοξενούν ορισμένα από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις βάσεις δεδομένων Μας. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιούμε προμηθευτές για άλλα έργα, όπως διεξαγωγή ερευνών ή διοργάνωση λοταριών. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς σε αυτούς τους εταίρους υπηρεσιών μόνο για διευκόλυνση στην παροχή των υπηρεσιών τους.

Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών

Κοινοποιούμε τις πληροφορίες πληρωμών Σας σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για επεξεργασία πληρωμών, πρόληψη, ανίχνευση και έρευνα απάτης ή άλλων απαγορευμένων δραστηριοτήτων, διευκόλυνση επίλυσης διαφορών όπως αντιστροφές χρέωσης ή επιστροφές χρημάτων.

Ασφαλιστικές εταιρείες

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε Ασφαλιστικές Εταιρείες που χρησιμοποιούμε.

Εταιρείες χρηματοδότησης

Εάν κάνατε αίτηση για χρηματοδότηση μέσω της Εφαρμογής ή του Ιστοτόπου, τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες για τη συσκευή σας θα κοινοποιηθούν στην Εταιρεία Χρηματοδότησης που κανονίζει τη χρηματοδότησή Σας. Η Εταιρεία Χρηματοδότησης χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να ολοκληρώσει τη χρηματοδότησή σας.

Νομικοί Σκοποί

Θα κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα στους απαραίτητους κυβερνητικούς φορείς κατά τις απαιτήσεις απασχόλησης.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες Σας όταν θεωρούμε καλή τη πίστει πως η εν λόγω κοινοποίηση είναι ευλόγως απαραίτητη για την έρευνα, πρόληψη ή ενέργεια όσον αφορά πιθανώς παράνομες δραστηριότητες ή για συμμόρφωση με τη νόμιμη διαδικασία. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες Σας για έρευνα και αντιμετώπιση απειλών ή δυνητικών απειλών για τη σωματική ασφάλεια κάποιου προσώπου, για έρευνα και αντιμετώπιση παραβιάσεων της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ή των Όρων της Υπηρεσίας ή για έρευνα και αντιμετώπιση παραβιάσεων δικαιωμάτων τρίτων και για προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας και της ασφάλειας της Servify, των εργαζομένων μας, χρηστών ή του κοινού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κοινοποίηση των πληροφοριών Σας σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κυβερνητικούς φορείς, δικαστήρια και λοιπούς οργανισμούς λόγω νομίμων αιτημάτων όπως κλητεύσεις, δικαστικές εντολές ή απαίτηση της κυβέρνησης για συμμόρφωση με τον νόμο.

Για επιβολή ή εφαρμογή των Όρων Χρήσης Μας και άλλων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών τιμολόγησης και είσπραξης.

Εάν θεωρούμε ότι η δημοσιοποίηση είναι απαραίτητη ή θεμιτή για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Servify, των πελατών Μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από απάτες και μείωσης πιστωτικών κινδύνων.

Συναίνεση

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες Σας σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση έχουμε τη συναίνεσή Σας.

Διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών εκτός της δικαιοδοσίας σας

Στον βαθμό που ενδέχεται να πρέπει να διαβιβάσουμε προσωπικές πληροφορίες εκτός της δικαιοδοσίας ή χώρας σας, είτε σε συνδεδεμένες εταιρείες μας είτε Τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών είτε οποιονδήποτε άλλον όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην ενότητα Παραληπτών, το πράττουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Θα εξασφαλίζουμε ότι όλες οι διαβιβάσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων της περιοχής σας εφαρμόζοντας κατάλληλες διασφαλίσεις. Θα έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τις κατάλληλες διασφαλίσεις που λαμβάνει η Servify για την εν λόγω διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτές οι διασφαλίσεις ενδέχεται να απαιτούν τη συναίνεσή Σας στη διαβίβαση.

Εσωτερική κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Όταν η Servify κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα που προέρχονται από τη δικαιοδοσία ή τη χώρα σας σε άλλη οντότητα της Servify, η εν λόγω κοινοποίηση είναι νόμιμη και σύμφωνη με τους Ισχύοντες Νόμους, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων Νόμων Προστασίας Δεδομένων.

Εξωτερική κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Όταν η Servify κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα που προέρχονται από τη δικαιοδοσία ή τη χώρα σας σε τρίτο που μπορεί να είναι ή όχι οντότητα του ομίλου Servify εκτός της δικαιοδοσίας ή χώρας σας, θα το πράττουμε βάσει διασφαλίσεων που προβλέπονται στον τοπικό Νόμο Προστασίας Δεδομένων.

Τήρηση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας

Ενδέχεται να πρέπει να τηρήσουμε αρχεία συναλλαγών για έναν ή περισσότερους από τους εξής λόγους:

 1. Για εκπλήρωση καταστατικών ή άλλων κανονιστικών απαιτήσεων.
 2. Για απόδειξη γεγονότων και συμφωνιών σε περίπτωση διαφορών.
 3. Για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Μας.
 4. Για εκπλήρωση τυχόν ιστορικών σκοπών.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα Σας μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών ικανοποίησης νομικών και λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων υποβολής αναφορών.

Για τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη το ποσό, τη φύση και τον ευαίσθητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημίας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων Σας, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Τηρούμε βασικές πληροφορίες για τους πελάτες Μας (συμπεριλαμβανομένων Δεδομένων Επικοινωνίας, Ταυτότητας, Οικονομικών Δεδομένων και Δεδομένων Συναλλαγών) για δέκα έτη από τη στιγμή που σταματούν να είναι πελάτες για φορολογικούς και άλλους κανονιστικούς σκοπούς.

Σε ορισμένες περιστάσεις, ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα Σας (ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν πλέον με Εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστον χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή Σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ακολούθως για κανέναν επιχειρηματικό σκοπό θα ελεγχθούν και ενδέχεται να καταστραφούν κατά τη διακριτική ευχέρειά Μας.

Μετά τη διαγραφή, τα προσωπικά δεδομένα Σας δεν μπορούν να ανακτηθούν ή να χρησιμοποιηθούν.

Εντολή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων Σας ζητώντας Μας να τα διαγράψουμε.

Το αίτημα διαγραφής σας έχει προτεραιότητα έναντι της ενότητας «Τήρηση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας».

Εάν το αίτημα διαγραφής Σας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο δίκαιο περί απορρήτου δεδομένων της χώρας Σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Επιπλέον, εάν τα προσωπικά δεδομένα Σας συνδέονται με λογαριασμό που είναι ακόμα ενεργός, θα Σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες διαγραφής του λογαριασμού Σας και θα Σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε το αίτημα διαγραφής Σας.

Ενδέχεται να πρέπει να τηρήσουμε αρχεία συναλλαγών για έναν ή περισσότερους από τους εξής λόγους:

 1. Για εκπλήρωση καταστατικών ή άλλων κανονιστικών απαιτήσεων.
 2. Για απόδειξη γεγονότων και συμφωνιών σε περίπτωση διαφορών.

Μετά τη διαγραφή, τα προσωπικά δεδομένα Σας δεν μπορούν να ανακτηθούν ή να χρησιμοποιηθούν.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση μη συλλογής των δεδομένων σας

Μπορείτε να επιλέξετε να κρατήσετε ορισμένες πληροφορίες ιδιωτικές, αλλά τότε ενδέχεται να μη μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις πολλές λειτουργίες Μας.

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα Σας για να επικοινωνούμε μαζί σας, να συντάσσουμε συμβάσεις και να τηρούμε συμβατικές υποχρεώσεις. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα Σας για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή να στείλουμε σχετικό υλικό που μπορεί να σας φανεί ενδιαφέρον.

Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι απαραίτητα για την επικοινωνία και τη σύναψη σύμβασης για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί Σας ή να συνάψουμε σύμβαση μαζί Σας. Αυτό περιλαμβάνει και επιχειρηματικές συμβάσεις και συμβάσεις απασχόλησης.

Η Servify χρειάζεται τα προσωπικά δεδομένα για την άσκηση μίας ή περισσότερων από τις εξής κύριες δραστηριότητες:

 1. Δυνατότητα συναινετικής αμφίπλευρης επικοινωνίας
 2. Συμμετοχή σε προσυμβατικές δραστηριότητες
 3. Τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων
 4. Δυνατότητα απασχόλησης ατόμων

Χωρίς προσωπικά δεδομένα, η Servify δεν μπορεί να ασκήσει αυτές τις τέσσερις κύριες δραστηριότητες.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για το απόρρητο των δεδομένων, στείλτε e-mail στο data.protect@servify.com

Πρόσβαση

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων Σας και να ρωτήσετε τη Servify για τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους δημοσιοποιήθηκαν ή θα δημοσιοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, το διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτού του διαστήματος, εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέχθηκαν από Εσάς ποια ήταν η πηγή τους.

Διόρθωση

Μπορείτε να Μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα Σας

Διαγραφή

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα Σας

Περιορισμός

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε, με επιφύλαξη, να μην πωλήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους (βλ. ενότητα «Πώληση των προσωπικών δεδομένων σας» κατωτέρω)

Διαβίβαση

Μπορείτε να μας ζητήσετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που μπορείτε έπειτα να διαβιβάσετε σε τρίτο

Μπορείτε να μας ρωτήσετε για τις διασφαλίσεις που χρησιμοποιούμε κατά τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός της περιοχής ή της χώρας σας

Ενστάσεις

Μπορείτε να προβάλετε ένσταση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να προβάλετε ένσταση στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ

Καταγγελίες ή Παράπονα

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στη Servify

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον Ρυθμιστή Προστασίας Δεδομένων της χώρας Σας

Πώληση των προσωπικών δεδομένων σας

Η Servify δεν πωλεί ΠΟΤΕ τις προσωπικές πληροφορίες Σας σε τρίτους και εγγυάται τη νόμιμη και εύλογη χρήση των προσωπικών πληροφοριών Σας μόνο στον βαθμό που επιτρέπει ο νόμος.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Servify συμμορφώνεται προς αυτά τα αιτήματα δικαιωμάτων εάν τα επιτρέπει το δίκαιο της χώρας σας.

Κάθε αίτημα δικαιωμάτων έχει ένα σύνολο προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται πριν την άσκηση του δικαιώματος. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, απαγορεύεται δια νόμου η εκτέλεση του αιτήματος δικαιώματος από τη Servify.

Η Servify δεν θα εκτελεί κανένα αίτημα δικαιωμάτων εάν δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τον αιτούντα.

Εάν τα αιτήματα δικαιωμάτων είναι «προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους», η Servify ενδέχεται είτε «να χρεώσει εύλογο τέλος λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος παροχής των πληροφοριών ή της επικοινωνίας είτε να λάβει τα αιτούμενα μέτρα είτε να αρνηθεί να ενεργήσει σχετικά με το αίτημα.»

Πώς να υποβάλετε καταγγελία

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται με ακατάλληλο τρόπο. Εάν υποβάλετε καταγγελία, η Servify θα κρατήσει αρχείο για την καταχώριση, την πρόοδο και την επίλυσή της.

Καταγγελία βήμα 1

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ή παράπονο στη Servify στο οποίο θα απαντήσουμε εντός επτά εργάσιμων ημερών.

Καταγγελία βήμα 2

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή Μας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ρυθμιστή Προστασίας Δεδομένων της χώρας Σας.

Η δέσμευσή μας για ασφάλεια

Αναγνωρίζουμε ότι ενδιαφέρεστε πολύ για την Ασφάλεια των Πληροφοριών και το Απόρρητο των Δεδομένων. Μας εμπιστεύεστε τα προσωπικά δεδομένα Σας, επομένως πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι είναι ασφαλή και προστατευμένα.

Οι πληροφοριακές επιθέσεις είναι συνεχής απειλή που εξελίσσεται και γίνεται πιο σύνθετη. Στη Servify, η Εμπιστοσύνη Πελατών είναι μία από τις βασικές προτεραιότητές μας και δεσμευόμαστε πλήρως να εξασφαλίζουμε τα υψηλότερα πρότυπα ώστε να διασφαλίζουμε τις πλατφόρμες Μας και να προστατεύουμε τα δεδομένα Σας.

Το πρόγραμμά μας για την Ασφάλεια των Πληροφοριών και το Απόρρητο των Δεδομένων υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη κάθε πτυχή της συλλογής, της πρόσβασης, της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και της εξασφάλισης των δεδομένων πελατών και πληροφοριών χρηστών μας. Το πρόγραμμα αυτό μας βοήθησε να καθιερώσουμε μια ισχυρή στάση ασφάλειας και απορρήτου, να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τους κινδύνους και να διασφαλίζουμε ότι η πλατφόρμα πληροί όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Ασφάλεια

Η Servify έχει εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων και για την ενσωμάτωση των απαραίτητων διασφαλίσεων στην επεξεργασία για την προστασία των πληροφοριών από ατυχήματα ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση ή πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες και από κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας.

Αξιοπιστία

Η Servify έχει λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και αξιόπιστα.

Οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να κρατάτε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας
Μην κοινοποιείτε ποτέ τα προσωπικά δεδομένα σας

Δεν θα Σας ζητήσουμε να δημοσιοποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία ασφαλείας Σας μέσω e-mail ή άλλης μορφής επικοινωνίας. Εάν λάβετε e-mail, τηλεφωνική κλήση, SMS ή άλλη μορφή επικοινωνίας που Σας ζητά να κοινοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες/πληροφορίες ασφάλειας/οικονομικές πληροφορίες Σας, μην απαντήσετε στα αιτήματα αυτά και διαγράψτε τα αμέσως. Προωθήστε τα αιτήματα αυτά στο data.protect@servify.com για να Μας ειδοποιήσετε σχετικά πριν τη διαγραφή τους.

Προσέχετε τις επιθέσεις ηλεκτρονικού «ψαρέματος»

Το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» επιχειρεί να κλέψει προσωπικά στοιχεία και στοιχεία οικονομικού λογαριασμού από χρήστη ιστοτόπου. Αυτοί οι δράστες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» χρησιμοποιούν ψεύτικα e-mail για να οδηγήσουν χρήστες σε ψεύτικους ιστοτόπους όπου εξαπατώνται ώστε να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης, PIN κ.λπ. Μην παρέχετε τα στοιχεία Σας σε τέτοιους ιστοτόπους και αναφέρετέ Μας αμέσως τέτοια αιτήματα στο data.protect@servify.com. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από απάντηση σε τέτοια e-mail και κοινοποίηση πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Cookies και παρακολούθηση

Το «cookie» είναι μια πληροφορία περιορισμένης έκτασης που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε πρόγραμμα περιήγησης ιστού ώστε να μπορεί αργότερα να ξαναδιαβαστεί από αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Τα cookies χρησιμεύουν στο να δίνουν τη δυνατότητα στο πρόγραμμα περιήγησης να θυμάται πληροφορίες ειδικά για έναν συγκεκριμένο χρήστη. Ενδέχεται να τοποθετήσουμε μόνιμα και προσωρινά cookies στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή Σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Μας.

Αυτά τα cookies δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησής Σας. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις στο λειτουργικό σύστημα της συσκευής Σας. Εντούτοις, εάν το πράξετε, ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες του/των Ιστοτόπου/Ιστοτόπων και της/των Εφαρμογής/Εφαρμογών Μας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies για τους εξής σκοπούς:

 1. Εξατομίκευση της εμπειρίας Σας στον/στους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές Μας.
 2. Για λήψη πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του/των Ιστοτόπου/Ιστοτόπων και της/των Εφαρμογής/Εφαρμογών και αξιολόγηση των σελίδων που επισκέπτεστε περισσότερο για να Σας παρέχουμε αγαθά/υπηρεσίες που μπορεί να Σας ενδιαφέρουν.
 3. Για λήψη πληροφοριών σχετικά με τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία σας και άλλα δημογραφικά στοιχεία όπως ηλικιακό εύρος και φύλο για την εξακρίβωση της διαδικτυακής συμπεριφοράς του χρήστη.
 4. Συνδρομή στη συμμόρφωση με κανονιστικές υποχρεώσεις όπως υποχρεώσεις για την καταπολέμηση της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 5. Για να Μας επιτραπεί να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες κρατώντας τις επιλογές που κάνατε όσον αφορά τη γλώσσα που προτιμάτε, τη γεωγραφική τοποθεσία που βρίσκεστε κ.λπ.
 6. Όταν επισκέπτεστε ιστοτόπους τρίτων από τον/τους Ιστότοπο/Ιστοτόπους και την/τις Εφαρμογή/Εφαρμογές μας, ενδέχεται να γίνει λήψη των cookies που είναι ενσωματωμένα στο περιεχόμενο τρίτων στη συσκευή σας. Δεν ελέγχουμε τα cookies τρίτων και αυτά διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των τρίτων. Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις ιστοσελίδες τρίτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.
Πιστοποιήσεις προτύπων ασφάλειας και απορρήτου

Η δέσμευση της Servify στην Εμπιστοσύνη Πελατών αντικατοπτρίζεται στην εκ μέρους μας επίτευξη παγκόσμια αναγνωρισμένων Πιστοποιήσεων Προτύπων Ασφάλειας και Απορρήτου που αναφέρονται κατωτέρω.

AICPA & CIMA SOC 2 Τύπου II

Η Servify είναι πιστοποιημένη με SOC 2 Τύπου II που βεβαιώνει τις ικανότητές της και στις πέντε αρχές εμπιστοσύνης, δηλαδή Ασφάλεια, Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα, Διαθεσιμότητα και Απόρρητο.

ISO 27001 (σύστημα διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων)

Το πρόγραμμα Ασφάλειας Πληροφοριών της Servify βασίζεται στα πρότυπα Ασφάλειας ISO 27001. Η Servify έχει επιτύχει Πιστοποίηση ISO 27001:2013, που βεβαιώνει τη δέσμευση της ηγεσίας της Servify για ασφαλείς υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

ISO 27001 (σύστημα διαχείρισης πληροφοριών απορρήτου)

Η Servify έχει πιστοποίηση ISO 27701 για να δείχνει ότι έχουν θεσπιστεί ισχυροί μηχανισμοί για να τηρούν ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και για συμμόρφωση με τους νόμους περί απορρήτου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ετοιμότητα όσον αφορά τον ΓΚΠΔ

Η Servify είναι οργανισμός έτοιμος όσον αφορά τον ΓΚΠΔ. Πρωταρχικός στόχος του ΓΚΠΔ είναι η ενίσχυση του ελέγχου και των δικαιωμάτων των ατόμων επί των προσωπικών δεδομένων τους και η απλοποίηση του κανονιστικού περιβάλλοντος για διεθνείς δραστηριότητες. Η Servify επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και διενήργησε εκτενή εσωτερικό έλεγχο για να εξασφαλίσει ότι συμμορφωνόμαστε με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Για αυτόν τον λόγο περισσότεροι από 17 εκατομμύρια καταναλωτές και περισσότεροι από 50 κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) παγκοσμίως βασίζονται σε εμάς για να τηρούμε τα δεδομένα τους ασφαλή και προστατευμένα.