Poland

Service Lee Technologies Private Limited

Data Wejścia w Życie: 13 Maja 2021

Wierzymy, że każdy klient i partner powinien wiedzieć, jakie dane zbieramy, jak z nich korzystamy oraz w jaki sposób podmiot danych może kontrolować te procesy. Pragniemy dać Ci możliwość podejmowania najlepszych możliwych decyzji w zakresie informacji, które nam powierzasz
Praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności podlegają przepisom prawnym obowiązującym wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Oznacza to, że praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności stosujemy w danym kraju lub regionie tylko wówczas, gdy prawo Twojego kraju lub regionu na to zezwala. Skontaktuj się z nami, jeżeli masz pytania dotyczące praktyk stosowanych przez nas w Twoim kraju albo regionie.

 1. Informacje ogólne

  Serwis Lee Technologies Private Limited (firma „Servify”, jej spółki zależne i oddziały, zwane w dalej: „Spółka”, „Spółka macierzysta” „My”, „Nas” i „Nasz”) gromadzi informacje o Tobie (dalej: „Ty” lub „Twoje”) kiedy korzystasz z naszej (naszych) aplikacji, (strony) stron internetowych, naszych treści, produktu (produktów) i usługi (usług) (dalej łącznie jako: „Usługi” i każda z „Aplikacji”) oraz w trakcie innych interakcji oraz sposobów komunikowania się z nami. Niniejsza Polityka Prywatności objęta jest naszym prawem autorskim. Jej wykorzystywanie przez podmioty zewnętrzne, nawet fragmentarycznie, do celów komercyjnych jest zabronione, a wszelkie naruszenia mogą stać się przedmiotem postępowań prawnych.

  1. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Servify gromadzi i wykorzystuje Twoje osobowe i nieosobowe dane, udostępniane przez Ciebie podczas rejestracji konta za pomocą naszej Usługi (Usług) lub naszych Witryn i Aplikacji, lub innych witryn i aplikacji, jakie z upływem czasu mogą zostać opracowane przez Servify z czas („Witryna (Witryny) i Aplikacja (Aplikacje)”). Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich użytkowników naszych aplikacji, witryn internetowych, funkcjonalności lub innych usług wykonywanych na całym świecie.
  2. Korzystając z naszych Witryn i Aplikacji, w sposób dorozumiany wyrażasz zgodę na gromadzenie, ujawnianie i wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności (dalej „Polityka prywatności”). Odwiedzając nasze Witryny Internetowe i Aplikacje lub korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków zdefiniowanych w niniejszej Polityce Prywatności.
  3. Cenimy sobie zaufanie, jakim obdarzasz nasze Usługi. Dlatego kładziemy nacisk na zachowanie najwyższych standardów, zabezpieczając transakcje oraz prywatność informacji o klientach. Prosimy zapoznać się z poniższym oświadczeniem, aby dowiedzieć się o stosowanych przez nas praktykach w zakresie gromadzenia i rozpowszechniania informacji.
  4. Przeczytaj uważnie ten dokument, aby zrozumieć zasady i praktyki stosowane przez Servify w odniesieniu do Twoich informacji oraz to, jak Servify będzie te informacje przetwarzać
  5. Jeżeli jesteś rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, to Servify (US) Inc., z siedzibą pod adresem 1546 NW 56th Street, Seattle, WA 98107 będzie administratorem Twoich danych osobowych przekazanych, zgromadzonych przez lub dla, lub przetworzonych w związku z realizacją naszych Usług;
  6. Jeżeli mieszkasz w Indiach lub jakiejkolwiek innej części świata, to Service Lee Technologies Pvt. LTC, z siedzibą pod adresem 1022, budynek 10, drugie piętro, Solitaire Corporate Park, Andheri East, Mumbai – 400 093, Indie, będzie administratorem Twoich danych osobowych przekazanych, zgromadzonych i przetwarzanych w związku z realizacją naszych Usług.
  7. Jeżeli jesteś mieszkańcem Europy, Servify (Europe) BV, located at Aert van Nesstraat 45, 3012 CA, Rotterdam, będzie administratorem Twoich danych osobowych przekazanych, zgromadzonych lub przetwarzanych w związku z realizacją naszych Usług;
 2. Informacje, jakie gromadzimy

  Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, jakie wprowadzasz w naszej witrynie internetowej, lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Możesz dokonać wyboru i nie przekazać pewnych informacji, jednak musisz liczyć się z tym, że nie będziesz mógł wykorzystać wielu oferowanych przez nas funkcjonalności. Korzystamy z informacji, które przekazujesz nam w różnych celach, takich jak możliwość reagowania na Twoje dyspozycje, możliwość pomagania Ci w zarządzaniu Twoimi dyspozycjami, po to, aby doskonalić naszą platformę, zapobiegać oszustwom lub wykrywać oszustwa oraz przypadki niewłaściwego korzystania z naszej witryny, umożliwiać podmiotom zewnętrznym wykonywanie w naszym imieniu technicznych, logistycznych lub innych działań, oraz w celach komunikacyjnych.

  Możemy gromadzić o Tobie pewne Dane Osobowe. „Dane osobowe” to informacje, na podstawie których można zidentyfikować osobę. „Dane Osobowe” obejmują:

  1. PROFIL UŻYTKOWNIKA:
   Twoje pełne imię i nazwisko, adres, adres e-mail, (numer) numery telefonów, data urodzenia i dane konta bankowego lub innego sposobu płatności, oraz wszelkie inne dowody Twojej tożsamości i/lub adresu, których możemy wymagać w określonych sytuacjach;
  2. INFORMACJA O TRANSAKCJI:
   Gromadzimy szczegółowe informacje o transakcjach związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług, w tym o rodzaju zamawianych lub wykonywanych usług, szczegółach Twojego zamówienia, danych miejsca dostawy, dacie i godzinie wykonania usługi, naliczonej opłacie oraz sposobie płatności. Informacje o sposobie płatności obejmują:

   1. Szczegóły dotyczące dowolnego konta bankowego (w tym, choć nie wyłącznie, dane posiadacza rachunku, nazwę i numer konta) podczas dowolnej transakcji zainicjowanej przez Ciebie w naszych Witrynach Internetowych i Aplikacjach w ramach korzystania z naszych Usług;
   2. Szczegóły dotyczące dowolnej karty kredytowej, debetowej lub innej karty używanej przez Ciebie podczas dokonywania jakichkolwiek transakcji w naszych Witrynach Internetowych i Aplikacjach, lub trakcie korzystania z naszych Usług;
  3. INFORMACJE O LOKALIZACJI:

   W zależności od usług Servify, z których korzystasz, Twoich dyspozycji, historii wyszukiwania, ustawień aplikacji lub uprawnionych urządzeń, możemy gromadzić dokładne lub przybliżone informacje o Twojej lokalizacji, określone przez dane i media, takie jak GPS, adres IP i sieć Wi-Fi.

   – Servify może gromadzić informacje o lokalizacji, gdy aplikacja Servify lub jej aplikacje partnerskie działają na pierwszym planie (nie w tle). W niektórych regionach Servify może również gromadzić te informacje, gdy aplikacja Servify lub jej aplikacje partnerskie działają w tle, jeżeli takie gromadzenie włączono w ustawieniach aplikacji lub też nadano takie uprawnienia w urządzeniu.

  4. INFORMACJE O KORZYSTANIU:

   1. Gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych usług. Obejmuje to informacje, takie jak daty i godziny uzyskania dostępu, funkcjonalności aplikacji lub wyświetlane strony, awarie aplikacji i inne działania systemu, rodzaj przeglądarki, witryny lub usługi podmiotów zewnętrznych, z których korzystano przed interakcją z naszymi usługami.
   2. Gromadzimy również i wykorzystujemy informacje dotyczące czasu pobytu w naszych Witrynach i Aplikacjach. Są one przechowywane w ramach sesji wraz z informacją o dacie i czasie dostępu;
   3. W przypadku korzystania z Witryn i Aplikacji Servify, serwery Servify (które mogą znajdować się na serwerach zewnętrznego dostawcy usług hostingowych) mogą gromadzić informacje, pośrednio i automatycznie, o Twoich działaniach w ramach Witryn i Aplikacji, na przykład za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web lub analityki internetowej. Te anonimowe informacje są przechowywane oddzielnie i nie są powiązane z danymi osobowymi, które do Nas przesyłasz. Nie są też używane do identyfikacji Twojego Konta.
   4. W niektórych przypadkach gromadzimy te informacje za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych oraz podobnych technologii, które tworzą i utrzymują unikalne identyfikatory. Sygnały nawigacyjne w sieci Web są plikami graficznymi osadzonymi na stronie internetowej, która dostarcza informacji z przeglądarki użytkownika. Dzięki temu możemy monitorować oraz ustalać liczbę użytkowników korzystających z Witryn i Aplikacji oraz linków wybranych sponsorów, witryn reklamodawców, a także poznawać ich cele.
   5. Analityka internetowa to usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w odniesieniu do danej witryny internetowej. Możemy korzystać z takich usług, by zidentyfikować problemy z użytkowaniem naszych Witryn i Aplikacji po to, aby łatwiej było z nich korzystać. Usługi te nie gromadzą informacji, które nie zostały przez Ciebie przekazane dobrowolnie. W związku z powyższym nie śledzą one Twoich nawyków w zakresie przeglądania stron internetowych. Informacje udostępniane za pośrednictwem tych usług nie będą identyfikować Ciebie ani Twojego konta.
  5. INFORMACJE O URZĄDZENIU:

   Możemy gromadzić i wykorzystywać informacje o urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług, w tym informacje o modelu urządzenia, jego adresie IP, rodzaju używanej przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.), systemie operacyjnym i jego wersji, oprogramowaniu, nazwach i rodzajach plików, preferowanych językach, unikalnych identyfikatorach urządzeń, identyfikatorach reklam, numerach seryjnych, wreszcie informacje o zmianach lokalizacji urządzenia oraz o sieci komórkowej.

  6. DANE KOMUNIKACYJNE

   1. Servify otrzymuje pewne informacje dotyczące połączeń głosowych i wiadomości tekstowych, w tym datę i godzinę połączenia/wiadomości tekstowej oraz treść przekazywanych komunikatów. Servify może również wykorzystywać te informacje w ramach obsługi klienta (w tym w celu rozwiązywania sporów pomiędzy użytkownikami), dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, a także po to, aby ulepszać nasze produkty i usługi oraz pod kątem analiz.
   2. Otrzymujemy również informacje o Twoim udziale w każdej promocji sponsorowanej przez Nas i nasze Marki Partnerskie;
   3. Ankiety, które wypełniasz za pośrednictwem Aplikacji lub na naszą prośbę;
  7. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZENIA:

   Aplikacja i/lub Witryna Internetowa oferuje możliwość zawarcia z Servify umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia z Servify może oznaczać konieczność podania dodatkowych informacji, w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

 3. Jak wykorzystujemy informacje o Tobie

  Informacje, które gromadzimy, są wykorzystywane w następujących celach:

  1. Świadczenie usług i oferowanie funkcjonalności Korzystamy z informacji przez Nas gromadzonych w celu dostarczania, personalizowania, utrzymywania i ulepszania naszych produktów i usług. Obejmuje to wykorzystanie informacji, aby:

   1. Utworzyć i zaktualizować Twoje konto
   2. Zweryfikować Twoją tożsamość
   3. Monitorować proces składanych przez Ciebie dyspozycji
   4. Zarządzać naszymi Usługami i diagnozować problemy techniczne.
   5. Wykonywać wewnętrzne operacje niezbędne do świadczenia naszych usług, w tym rozwiązywać problemy z oprogramowaniem i problemy operacyjne, przeprowadzać analizy danych, testować, prowadzić badania oraz monitorować i analizować trendy użytkowania i aktywności.
   6. Odpowiadać na Twoje pytania lub spełnić Twoje prośby o informacje na temat różnych usług;
   7. Kiedy nabywasz od nas jakąkolwiek treść lub korzyść z naszych usług za pośrednictwem jednej z Witryn lub Aplikacji w celu finalizacji i realizacji zakupu, na przykład w celu przetworzenia płatności, skontaktowania się z Tobą odnośnie zakupu oraz w celu dostarczania obsługi klienta;
  2. Obsługa klienta Wykorzystujemy zgromadzone informacje (w tym nagrania rozmów z działem obsługi klienta, po uprzednim poinformowaniu Cię o tym fakcie i uzyskaniu Twojej zgody), aby wspierać Cię podczas kontaktów z naszym działem obsługi klienta, w tym, aby:

   1. Skierować Twoje pytania do kompetentnej osoby w dziale obsługi klienta
   2. Poznać i odpowiedzieć na Twoje zastrzeżenia
   3. Monitorować i doskonalić pracę naszego działu obsługi klienta
  3. Działania badawczo-rozwojowe Możemy wykorzystywać zgromadzone informacje do prowadzenia testów, badań, analiz i rozwijana naszych produktów. Dzięki temu możemy poprawiać bezpieczeństwo naszych usług, opracowywać nowe funkcjonalności i produkty oraz poprawiać rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i finansowania naszych usług.

  4. Komunikacja z Servify
   1. Wykorzystujemy informacje, które nam przekazujesz, aby informować Cię o naszych Produktach/Usługach, oraz w celu przesyłania informacji, materiałów i naszych ofert;
   2. Informacje wykorzystujemy również po to, aby przesyłać Ci ważne informacje dotyczące Witryn i Aplikacji, zmian naszych warunków świadczenia usług, regulaminów i zasad i/lub inne informacje o charakterze administracyjnym;
   3. Kolejnym celem jest wysyłanie ankiet i informacji marketingowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
   4. Wreszcie w celu personalizacji Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z Witryn i Aplikacji, poprzez prezentowanie reklam, produktów i ofert, które naszym zdaniem odpowiadają Twoim potrzebom;
  5. Inne zastosowania Informacje pozyskane od Ciebie są wykorzystywane, aby:

   1. Przekazywać je do kontroli organom ustawowym, regulacyjnym lub innym instytucjom rządowym, lub jakiejkolwiek innej organizacji, zgodnie z zaleceniami rządu lub dowolnego organu sądowego;
   2. Złożyć wniosek o ubezpieczenie oferowane za pośrednictwem jednej z Witryn lub Aplikacji w celu realizacji Twojego zgłoszenia;
   3. Rozwiązywać spory;
   4. Wykrywać i chronić Nas przed błędami, oszustwami oraz innymi działaniami o charakterze przestępczym, egzekwować nasze warunki świadczenia usług i postanowienia regulaminów;
   5. Identyfikujemy i używamy Twojego adresu IP, aby móc zdiagnozować problemy z naszymi serwerami, jeśli się takie pojawią, i aby administrować naszymi Witrynami i Aplikacjami. Twój adres IP służy również do Twojej identyfikacji i gromadzenia ogólnych informacji demograficznych;
   6. Przestrzegać przepisów dotyczących usług finansowych, w tym przechowywać informacje o finansach i o transakcjach;
   7. Przeprowadzać kontrole finansowe i kontrolować tożsamość, przeprowadzać kontrole zapobiegające oszustwom; przeciwdziałać praniu pieniędzy i oceniać zdolność kredytową;
   8. Poprawiać zabezpieczenia naszej Strony. i
 4. Śledzenie użytkownika i pliki cookie

  Tak zwany plik „cookie” to niewielka dawka informacji umieszczana przez serwer internetowy w przeglądarce internetowej użytkownika, którą można później pobrać z tej przeglądarki i odczytać. Pliki cookie umożliwiają przeglądarce zapamiętanie informacji specyficznych dla danego użytkownika. Możemy umieszczać zarówno stałe, jak i tymczasowe pliki cookie na dysku twardym Twojego komputera wówczas, kiedy korzystasz z naszych Usług. Te pliki cookie nie zawierają żadnych Twoich danych osobowych. Możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach systemu operacyjnego urządzenia. Jednak, jeśli tak zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszych Witryn i Aplikacji

  Pliki cookie mogą być wykorzystywane do następujących celów:

  1. Personalizacja Twoich doświadczeń przy korzystaniu z naszych Witryn i Aplikacji,
  2. Pozyskiwanie informacji na temat korzystania przez Ciebie z Witryn i Aplikacji oraz wiedzy o tym, które strony odwiedzasz najczęściej, po to, aby móc Ci dostarczać takie produkty/usługi, które mogą Cię zainteresować.
  3. Pozyskiwanie informacji o Twoim adresie IP, lokalizacji i innych danych demograficznych, takich jak przedział wiekowy i płeć, w celu poznania zachowań użytkowników w Internecie.
  4. Pomoc w przestrzeganiu regulacji prawnych, takich jak zobowiązanie do zwalczania nadużyć finansowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  5. Umożliwienie nam świadczenia spersonalizowanych usług poprzez zapamiętywanie dokonanych przez Ciebie wyborów w odniesieniu do tego, jaki preferujesz język, w jakie lokalizacji geograficznej się znajdujesz itp.
  6. Gdy odwiedzasz witryny internetowe podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem naszych Witryn i Aplikacji, pliki cookie znajdujące się w treściach przekazywanych przez takie podmioty zewnętrzne mogą zostać pobrane na Twoje urządzenie. Nie kontrolujemy plików cookie podmiotów zewnętrznych. Podlegają one politykom podmiotów zewnętrznych w tym zakresie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z polityką ochrony prywatności zamieszczoną w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych.
 5. Informacje, jakie udostępniamy i ujawniamy

  Informacje o naszych klientach są ważną częścią naszej działalności gospodarczej. Nie sprzedajemy ich innym podmiotom, ale możemy je udostępniać naszym partnerom, spółkom zależnym i partnerom biznesowym ze względu na przepisy prawa lub w związku z roszczeniami albo sporami.

  Możemy ujawniać dane osobowe, które gromadzimy, i te, które nam udostępniasz, zgodnie z polityką ochrony prywatności, z zachowaniem zgodności z poniższymi zasadami:

  Ujawnianie informacje ogólnych

  1. Naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym, które są podmiotami będącymi współwłasnością lub pozostającymi pod kontrolą naszej firmy macierzystej Service Lee Technologies Private Limited.
  2. Nabywcy lub innemu następcy w przypadku połączenia, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innego rodzaju sprzedaży, lub przeniesienia części lub całości aktywów Servify w ramach kontynuowania działalności lub w ramach upadłości, likwidacji lub innych podobnych postępowań, jeżeli dane osobowe o użytkownikach naszych Usług posiadane przez Servify wchodzą w skład przekazywanych aktywów.
  3. Aby zrealizować cel, dla którego przekazujesz dane.
  4. W każdym innym celu, który ujawniamy, gdy przekazujesz nam informacje.
  5. Usługodawcy. Angażujemy dostawców usług do realizowania funkcjonalności oraz świadczenia na naszą rzecz usług w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w innych krajach. Możemy udostępniać Twoje dane użytkownika zewnętrznym dostawcom, z których usług korzystamy dla różnych celów, takich jak wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych w imieniu innych członków Servify, powiadomień typu „push” do Twojego urządzenia mobilnego w naszym imieniu, świadczenie usług rozpoznawania głosu w celu przetworzenia Twoich kwerend i pytań wypowiedzianych ustnie, pomocy w dokonywanych przez nas analizach i w celu pobierania opłat. Niektóre z naszych produktów, usług i baz danych znajdują się na serwerach zewnętrznych dostawców usług hostingowych. Możemy również wykorzystywać dostawców usług w ramach innych projektów, takich jak przeprowadzanie ankiet lub organizowanie dla nas loterii. Możemy udostępniać informacje o Tobie tym dostawcom, ażeby umożliwić im wykonywanie usług.
  6. Dostawcy usług płatniczych. Udostępniamy Twoje informacje dotyczące płatności dostawcom usług płatniczych w celu przetworzenia płatności, zapobiegania, wykrywania i prowadzenia śledztw dotyczących oszustw lub innych niezgodnych z prawem działań, ułatwienia rozwiązywania sporów, takich kwestie obciążenia zwrotne lub zwroty wpłaconych kwot, oraz do innych celów związanych z akceptacją kart kredytowych i debetowych.
  7. Firmy ubezpieczeniowe. W przypadku złożenia wniosku o ubezpieczenie za pośrednictwem Aplikacji lub Witryny Internetowej, Twoje dane osobowe i informacje o urządzeniu zostaną udostępnione Firmie Ubezpieczeniowej, która ponosi ryzyko związane z nabytym przez Ciebie produktem. Firma Ubezpieczeniowa wykorzystuje te informacje do zawarcia ubezpieczenia i aby udzielić Ci wsparcia w przypadku roszczenia.
  8. Do celów prawnych. Możemy udostępniać Twoje dane użytkownika, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że takie udostępnianie jest w uzasadniony sposób konieczne w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań dotyczących ewentualnych działań sprzecznych z prawem, lub w celu zachowania zgodności z przepisami prawa. Możemy również udostępniać Twoje dane użytkownika w celu zbadania sytuacji i reagowania na zagrożenia lub potencjalne zagrożenia fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, zbadania sytuacji i reagowania w przypadkach naruszeń niniejszej Polityki Prywatności lub Warunków Świadczenia Usług, lub zbadania sytuacji i reagowania w przypadkach naruszenia praw osób trzecich i/lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Servify, naszych pracowników, użytkowników lub ogółu ludności. Może to obejmować udostępnianie Twoich informacji organom ścigania, instytucjom rządowym, sądom i/lub innym organizacjom na podstawie wniosku prawnego, takiego jak wezwanie do sądu, nakaz sądowy lub wymóg przestrzegania prawa zgłoszony przez instytucję rządową.
  9. Ażeby egzekwować lub stosować nasze Warunki Świadczenia Usług [https://servify.in/termsandconditions/] oraz inne umowy, w tym do celów rozliczeniowych i windykacyjnych.
  10. Jeśli uznamy, że ujawnienie danych jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Servify, naszych klientów lub innych osób. Powyższe obejmuje wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
  11. Wyrażenie zgody. Możemy udostępniać Twoje dane użytkownika we wszelkich innych okolicznościach, jeżeli posiadamy Twoją zgodę.
 6. Przekazywanie danych osobowych poza obszar jurysdykcji użytkownika

  W zakresie, w jakim może zaistnieć potrzeba przekazania danych osobowych poza obszar jurysdykcji użytkownika (państwo lub Europejski obszar gospodarczy), zarówno naszym spółkom powiązanym lub dostawcom usług od stron trzecich lub jakimkolwiek podmiotom wymienionym powyżej w punkcie 5, zrobimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Upewnimy się w szczególności, że wszystkie transfery będą przeprowadzane zgodnie z wymogami obowiązujących lokalnie przepisów o ochronie danych osobowych poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń. Będziesz miał prawo do uzyskania informacji o odpowiednich środkach bezpieczeństwa podjętych przez Servify w celu przekazania Twoich danych osobowych.

  Ilekroć Servify udostępnia dane osobowe pochodzące z EOG stronie trzeciej, która może, ale nie musi być podmiotem grupy Servify spoza EOG, czynimy to na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub jakichkolwiek innych zabezpieczeń przewidzianych w RODO.

 7. Przechowywanie i usuwanie danych

  1. Po zamknięciu Twojego Konta, zniszczymy wszystkie zebrane od Ciebie dane, z wyjątkiem zapisów i danych dotyczących transakcji przeprowadzonych przy użyciu naszych Usług lub Witryn i Aplikacji. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia archiwum naszych transakcji, co obejmuje dane osobowe, takie jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu, historia transakcji itp. z wyjątkiem informacji określonych powyżej. Gdy Twoje Konto zostanie zamknięte, usuniemy wszystkie dane osobowe które o Tobie posiadamy. Nie zachowamy Twojego kodu PIN do konta bankowego online, numeru TAN i/lub hasła, ani informacji o karcie kredytowej
  2. Należy pamiętać, że nie będziemy wymagać od Ciebie ujawnienia osobistych lub też związanych z bezpieczeństwem danych poczty elektronicznej lub innej formy komunikacji. W przypadku odebrania wiadomości e-mail/rozmowy telefonicznej/wiadomości SMS lub innej formy komunikacji z żądaniem udostępnienia informacji osobistych, dotyczących bezpieczeństwa lub finansowych, prosimy na nie odpowiadać oraz niezwłocznie je usunąć. Jednakże przed usunięciem prosimy nas o nich powiadomić, przesyłając dalej na adres data.protect@servify.tech .
  3. Angielski termin „phishing” oznacza próbę wyłudzenia danych osobowych i dotyczących płatności od użytkownika witryny internetowej. „Phisherzy” używają fałszywych wiadomości e-mail, aby skierować użytkowników do podrobionych stron internetowych, gdzie podstępem nakłania się ich do wprowadzenia ich poufnych danych, takich jak numery kart kredytowych, hasła, numery PIN itp. Prosimy nie podawać swoich poufnych danych na tego typu stronach i natychmiast zgłaszać nam takie przypadki na adres data.protect@servify.tech. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody spowodowane odpowiedzią na takie wiadomości e-mail i udostępnieniem informacji podmiotom zewnętrznym zdefiniowanym w Sekcjach 4.2 i 4.3.
 8. Bezpieczeństwo i niezawodność

  1. Bezpieczeństwo
   Firma Servify wdrożyła odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu skuteczne wdrożenie zasad ochrony danych oraz uruchomiła niezbędne zabezpieczenia procesu przetwarzania informacji w celu ochrony danych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych, a także przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania danych. Postanowienie obejmuje również działania przypadkowe i bezprawne.
  2. Niezawodność
   Firma Servify podjęła uzasadnione kroki, aby zapewnić, że wszystkie posiadane przez nią dane osobowe są poprawne, aktualne i wiarygodne, aby możliwa była realizacjacelów określonych powyżej.
 9. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla użytkowników z Unii Europejskiej

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO) to kompleksowe prawo dotyczące ochrony danych, które reguluje sposób, w jaki podmioty działające w krajach UE, oferujące produkty i usługi osobom fizycznym w krajach UE lub monitorujące zachowanie obywateli UE przetwarzają ich dane osobowe. RODO ma na celu ujednolicenie i wzmocnienie ochrony danych osobowych osób zamieszkujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej UE poświęconej RODO. Przepisy RODO wchodzą w życie dnia 25 maja 2018 roku.

  Unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zapewniło następujące prawa mieszkańcom UE:

  Jeśli chodzi o gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, możesz:

  1. Zapytać Servify, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, w jakich kategoriach, jakie podmioty zewnętrzne otrzymały Twoje informacje oraz przewidywany okres, przez jaki będą przechowywane okresowe dane osobowe lub, jeśli nie jest to możliwe, jakie kryteria zostały użyte do zdefiniowania tego okresu.
  2. Zapytać Servify o odpowiednie środki, które zostały podjęte odnośnie przekazywania danych podmiotom zewnętrznym
  3. Poprosić Servify o kopię swoich danych osobowych oraz dokonać ich korekty,
  4. (Tymczasowo) Sprzeciwić się (dalszemu) przetwarzaniu (w tym ograniczeniu przetwarzania) oraz żądać usunięcia Twoich danych osobowych z uzasadnionych powodów,
  5. Wystąpić z żądaniem, aby wyłącznie firma Servify mogła przetwarzać Twoje dane osobowe,
  6. Wnioskować w zakresie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mają na Ciebie znaczący wpływ.
  7. Złożyć wniosek o przekazanie Twoich danych osobowych samemu sobie lub innej organizacji.
  8. Złożenie skargi do organu nadzorczego (prawa te mogą być ograniczone w niektórych przypadkach)
 10. Dane osobowe uzyskane w celu zatrudnienia:

  Jeśli jesteś potencjalnym kandydatem ubiegającym się o pracę w Servify, możemy uzyskać Twoje dane osobowe od osób trzecich, takich jak rekruterzy lub zewnętrzne strony internetowe. Otrzymane dane osobowe wykorzystamy w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie potencjalnej możliwości zatrudnienia lub oceny Twojej kandydatury. Jeśli nie podałeś nam bezpośrednio swoich danych osobowych, poinformujemy Cię o źródle, kiedy pierwszy raz skontaktujemy się z Tobą w sprawie złożonej przez Ciebie kandydatury.

 11. Dzieci:
  Nasze usługi nie są kierowane do dzieci. Nie zbieramy świadomie Danych Osobowych od dzieci poniżej wieku określonego w prawie danego kraju, chyba że (a) uzyskaliśmy zgodę od rodzica lub opiekuna, (b) takie gromadzenie podlega odrębnej umowie ustalonej z nami, lub (c) wizyta dziecka (zgodnie z definicją obowiązującą w danym kraju) nie była umówiona lub jest przypadkowa. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji w sekcji „Kontakt” poniżej, a podejmiemy kroki w celu usunięcia ich Danych Osobowych z naszych systemów.
 12. Ogólnie:

  Do celów badawczych i rozwojowych, możemy wykorzystywać zestawy danych, takich jak te, które zawierają obrazy, głosy lub inne dane, które mogą być powiązane z możliwą do zidentyfikowania osobą. Przy pozyskiwaniu takich zbiorów danych robimy to zgodnie z prawem obowiązującymi w jurysdykcji, w której znajdują się te zbiory danych. W przypadku wykorzystywania takich zbiorów danych do celów badawczo-rozwojowych nie podejmujemy prób ponownej identyfikacji osób, które mogą się w nich pojawić.

 13. Zmiany do Polisy Prywatności:
  Od czasu do czasu aktualizować będziemy niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach, technologiach, wymaganiach prawnych i innych czynnikach. Jeśli tak zrobimy, zaktualizujemy powyższą „datę wejścia w życie”. Możemy powiadomić Państwo o tym, jeśli dokonamy istotnej aktualizacji, jeszcze zanim wejdzie ona w życie, na przykład publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej czy kontaktując się z Państwem bezpośrednio, lub jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo i jest to wykonalne, poprosić Państwo o zgodę na dokonanie tych zmian. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z informacjami odnośnie gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania przez nas Państwa danych osobowych.
 14. Kontakt

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania/wykorzystania informacji przekazanych przez Ciebie lub dotyczące Polityki Prywatności firmy Servify, możesz wysłać e-mail do inspektora ochrony danych (IDO) na adres data.protect@servify.tech

  Servify zastrzega sobie prawo do zmiany swojej polityki prywatności w dowolnej chwili. Zmiany są zamieszczane na naszej stronie internetowej https://servify.in/privacy. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony.