Informacja o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 marca 2024 r

Polityka Prywatności

My, firma Servify, zapewniamy bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych Użytkowników. Obowiązują przepisy, które chronią prywatność Użytkowników, i starannie ich przestrzegamy. Poniżej przedstawiamy proste wyjaśnienie tego, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników.

Co robimy z danymi osobowymi Użytkowników

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników do różnych celów.

 1. w celu ustanowienia i administrowania produktami i usługami objętymi umową z Servify
 2. aby pomóc Użytkownikowi w przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci zmiany danych
 3. do zarządzania i przetwarzania żądań i transakcji związanych z produktami i usługami objętymi umową Servify
 4. do kontaktowania się z Użytkownikiem w celu zapytania, czy chce on odnowić zakontraktowane produkty i usługi Servify
 5. w celu dostarczania Użytkownikowi danych dotyczących produktów i usług objętych umową Servify
 6. w celu przesyłania Użytkownikowi danych dotyczących powiązanych produktów i usług
 7. do celów badawczych lub statystycznych
 8. w celu ochrony Użytkownika i nas przed oszustwami i praniem pieniędzy
 9. w celu zapewnienia zgodności z prawem i wszelkimi obowiązującymi przepisami
Udostępnianie Twoich danych osobowych

Możemy być zmuszeni do udostępnienia Twoich danych innym firmom lub osobom, które świadczą usługi na naszą rzecz lub na rzecz Użytkownika w naszym imieniu. Obejmują one spółki należące do naszej grupy, osoby, z którymi współpracujemy, naszych agentów, partnerów w zakresie napraw, dostawców usług logistycznych, ubezpieczycieli, firmy finansowe, firmy ratownicze, agencje zajmujące się wykrywaniem oszustw, organy regulacyjne, organy ścigania i wszystkie inne osoby, którym możemy być zmuszeni udostępnić dane zgodnie z prawem. Udostępnimy im Twoje dane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne i dozwolone przez prawo.

Przesyłanie Twoich danych osobowych

Czasami możemy potrzebować przesłać Twoje dane do innego kraju, aby mogły być przetwarzane (przechowywane itp.). Gwarantujemy, że Twoje dane są zawsze chronione, przekazywane i traktowane zgodnie z prawem i niniejszą Polityką prywatności.

Twoje prawa odnośnie danych osobowych

Możesz poprosić nas o pokazanie danych, które posiadamy na Twój temat, a w przypadku jakichkolwiek błędów lub aktualizacji możesz poprosić nas o ich poprawienie. Możesz również poprosić nas o usunięcie Twoich danych (chociaż są pewne rzeczy, których nie możemy usunąć zgodnie z prawem). W ramach prawnie określonych ograniczeń możesz poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych. Możesz również poprosić nas o przekazanie Ci kopii Twoich danych w formacie, który możesz przesłać innemu administratorowi danych. Jeśli uważasz, że zrobiliśmy coś złego z Twoimi danymi, możesz złożyć skargę do nas lub do lokalnego organu ochrony danych.

Przechowywanie danych osobowych

Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej niż to konieczne. Zazwyczaj będziemy je przechowywać przez 10 lat po wygaśnięciu planu, chyba że będziemy musieli przechowywać je dłużej z innych powodów biznesowych lub regulacyjnych.

Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprivacy.office@servify.com

Firma Servify ("Service Lee Technologies Private Limited" i spółki należące do jej grupy) gromadzi informacje na Twój temat ("Ty", "Użytkownik"), gdy korzystasz z naszych aplikacji, witryn internetowych, treści, produktów i usług (łącznie "Usługi", a poszczególnie "Aplikacje") oraz poprzez inne interakcje i komunikację, którą prowadzisz z nami i innymi stronami trzecimi. Przysługują nam prawa autorskie do niniejszej Polityki prywatności. Wykorzystywanie jej przez osoby trzecie, nawet w formie wyciągu, do celów komercyjnych jest niedozwolone, a wszelkie naruszenia mogą podlegać postępowaniu sądowemu.

Siedziba Service Lee Technologies Private Limited mieści się pod adresem 1022, Building 10, Second Floor, Solitaire Corporate Park, Andheri East, Mumbai - 400 093, Indie.

"Service Lee Technologies Private Limited" i jej spółki należące do grupy, wymienione poniżej, przestrzegają niniejszej Polityki prywatności:

 1. Blackmelon Advance Technology Company Private Limited
 2. Infinity Internet Private Limited
 3. Service Lee Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Limited
 4. Servicelee Techsystem Solutions Private Limited
 5. Servicemart Technologies Private Limited
 6. Servify (Canada) Inc.
 7. Servify (Europe) BV
 8. Servify (US) Inc.
 9. Servify Australia Pty Ltd
 10. Servify Hong Kong Limited
 11. Servify Middle East FZE
 12. Servify Protech Inc.
 13. Servify Saudi For Telecom & IT
 14. Servify Singapore Pte Ltd.
 15. Servify Technology (Shenzhen) Ltd
 16. Servify Turkey Teknoloji Servisleri Tic. Ltd.
 17. Servify UK Limited
 1. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Servify gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe udostępnione przez Ciebie podczas rejestracji konta przy użyciu naszych Usług lub naszej Witryny/naszych Witryn i Aplikacji bądź innych witryn internetowych i aplikacji, które mogą być opracowywane lub używane przez Servify od czasu do czasu ("Witryny/nasze Witryny i Aplikacje"). Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników naszych aplikacji, witryn internetowych, funkcji czy innych usług w dowolnym miejscu na świecie.
 2. Korzystając z naszej strony internetowej/stron internetowych i aplikacji, wyrażasz zgodę na gromadzenie, ujawnianie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności ("Polityka prywatności"). Odwiedzając naszą Witrynę/-y i Aplikację/-y lub korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki prywatności.
 3. Cenimy zaufanie, jakim obdarzasz nasze Usługi. Dlatego kładziemy nacisk na najwyższe standardy bezpiecznych transakcji i prywatności danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, aby poznać nasze praktyki w zakresie gromadzenia i rozpowszechniania informacji.
 4. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności, aby zrozumieć zasady i praktyki Servify dotyczące Twoich informacji oraz sposób, w jaki Servify będzie je traktować.
Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach, technologiach, wymogach prawnych i innych czynnikach. W takim przypadku zaktualizujemy "datę wejścia w życie" podaną powyżej. Jeśli dokonamy istotnej aktualizacji, możemy powiadomić Cię przed wejściem aktualizacji w życie, na przykład publikując powiadomienie na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą bezpośrednio, lub jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo i wykonalne, poprosić Cię o wyrażenie zgody na te zmiany. Servify zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności w dowolnym momencie. W związku z tym zachęcamy i zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności w celu uzyskania informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i udostępniania przez nas danych osobowych Użytkowników.

Kontakt z inspektorem ds. ochrony danych (DPO)

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych (DPO) pod adresem dataprivacy.office@servify.com, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane, lub dotyczące Oświadczenia o ochronie prywatności Servify.

Kontakt w celu skorzystania z przysługujących praw

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw do prywatności danych, wyślij wiadomość e-mail na adres data.protect@servify.com

Nasze adresy

Możesz również skorzystać z poniższych adresów, aby uzyskać informacje na temat danych osobowych.

KANADA

Servify (Canada) Inc. C/O Copetti & Co., 601 Brock ST S, Whitby, On L1N 4L1, Kanada

UNIA EUROPEJSKA

Servify (Europe) BV Aert van Nesstraat 45, 3012 CA, Rotterdam, Holandia

INDIE

Service Lee Technologies Private Limited 1022, Building 10, Second Floor, Solitaire Corporate Park, Andheri East, Mumbai – 400 093, Indie

KRÓLESTWO ARABII SAUDYJSKIEJ

Servify Saudi For Telecom & IT RHOA 4384, 4384 Prince Mohammed Bin Abdulaziz Rd., 6746 Al Olaya District, Riyadh 12331, Królestwo Arabii Saudyjskiej

TURCJA

Servify Turkey Teknoloji Servisleri Tic. Ltd. Sti. Tantavi Mah. Estergon Cad. Exen Istanbul F Blok, No: 24 F Iç Kapi No: 161 Ümraniye/ Istanbul, Turcja

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Servify Middle East FZE DSO-THUB2-1-107, Dubai Silicon Oasis, Dubai Zjednoczone Emiraty Arabskie

WIELKA BRYTANIA

Servify UK Limited 39 Roxborough Road, Harrow HA1 INS, Wielka Brytania

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Servify (US) Incorporated 1546 NW 56th Street, Seattle, WA 98107, Stany Zjednoczone Ameryki

WSZYSTKIE INNE KRAJE

Service Lee Technologies Private Limited 1022, Building 10, Second Floor, Solitaire Corporate Park, Andheri East, Mumbai – 400 093, Indie

Podstawy prawne, których przestrzegamy

Servify szanuje i wykorzystuje następujące podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Twoja zgoda na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów, które Ci opisujemy (aby uzyskać więcej informacji na temat zgody, zapoznaj się z sekcją "Wyrażanie zgody na przetwarzanie i międzynarodowe przekazywanie danych" przedstawioną poniżej)
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Servify lub do podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy na usługę Servify
 3. Przetwarzanie jest wymagane, aby firma Servify mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej
 5. Firma Servify jest zobowiązana do przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Servify i nie stoi w sprzeczności z Twoimi prawami do danych osobowych
Podstawowe i uzasadnione przetwarzanie danych

Aby firma Servify mogła prowadzić działalność i wypełniać swoje zobowiązania prawne, regulacyjne i umowne, musi wykonywać podstawowe i uzasadnione przetwarzanie dane. Obejmuje to:

 1. Zawieranie umów
 2. Utrzymywanie umów
 3. Świadczenie wszystkich zakontraktowanych usług
 4. Fakturowanie, przekazywanie, płatności, windykacja
 5. Komunikacja niepromocyjna
 6. Marketing i inne komunikaty promocyjne
 7. Przegląd umów zarządzania ryzykiem
 8. Odpowiadanie na wnioski dotyczące praw do danych osobowych
 9. Pomiar wydajności
 10. Bezpieczeństwo IT i usługi wsparcia
 11. Planowanie ciągłości działania
 12. Obowiązki prawne i regulacyjne
 13. Odpowiadanie na zapytania, wnioski i skargi
 14. Przetwarzanie zatrudnienia
Wyrażanie zgody na przetwarzanie i międzynarodowe przekazywanie danych
Zgoda na przetwarzanie danych

Niektóre z naszych procesów przetwarzania wymagają Twojej zgody, zanim będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe. Zostaniesz poinformowany, czy zgoda jest wymagana i przedstawimy Ci opis przetwarzania oraz sposób wykorzystania Twoich danych osobowych. Opis przetwarzania i prośba o wyrażenie zgody są jasno przedstawione w jasnym i prostym języku.

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych nie będzie podlegać żadnym warunkom, dlatego możesz swobodnie ją zaakceptować lub odrzucić. Jesteśmy prawnie zobowiązani do zarejestrowania i zapisania Twojej odpowiedzi. Przetwarzanie danych może rozpocząć się dopiero po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

Zgoda na międzynarodowe przekazywanie danych

Czasami musimy przekazać dane osobowe Użytkownika poza jego kraj lub region, a prawo może nakładać na nas obowiązek uzyskania zgody Użytkownika na takie przekazanie danych. Zostaniesz poinformowany, jeśli zgoda będzie wymagana i zostanie Ci przedstawiony opis transferu danych, sposób wykorzystania Twoich danych osobowych oraz środki ostrożności, które podjęliśmy, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Opis transferu danych i prośba o wyrażenie zgody są jasno przedstawione w jasnym i prostym języku.

Zgoda Użytkownika na przekazanie danych nie będzie podlegać żadnym warunkom, dlatego możesz swobodnie zdecydować o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Jesteśmy prawnie zobowiązani do zarejestrowania i zapisania Twojej odpowiedzi. Przekazywanie danych może rozpocząć się dopiero po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

Wycofanie zgody na przetwarzanie i międzynarodowe przekazywanie danych
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, a następnie ją wycofasz, zaprzestaniemy przetwarzania danych, na które wyraziłeś zgodę. Wycofanie zgody na przetwarzanie może spowodować, że nie będziemy już w stanie świadczyć zakontraktowanych usług Servify. Wycofanie zgody jest równie proste jak jej udzielenie. Wycofania zgody nie można cofnąć, więc nie ma ono wpływu na przetwarzanie już wykonane w okresie obowiązywania zgody. Jesteśmy prawnie zobowiązani do zarejestrowania i zapisania Twojej odpowiedzi. Przetwarzanie zostanie zatrzymane po wycofaniu zgody.

Wycofanie zgody na międzynarodowe przekazywanie danych

Jeśli wyrazisz zgodę na przekazywanie danych, a następnie ją wycofasz, zaprzestaniemy przekazywania danych, na które wyraziłeś zgodę. Wycofanie zgody na przekazywanie danych może spowodować, że nie będziemy już w stanie świadczyć zakontraktowanych usług Servify. Wycofanie zgody jest równie proste jak jej udzielenie. Wycofania zgody nie można cofnąć, więc nie ma ono wpływu na transfery danych dokonane już w okresie obowiązywania zgody. Jesteśmy prawnie zobowiązani do zarejestrowania i zapisania odpowiedzi Użytkownika. Przekazywanie danych zostanie zatrzymane po wycofaniu zgody.

Gromadzone przez nas informacje

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje wprowadzone przez Użytkownika na naszej stronie internetowej lub przekazane nam w inny sposób. Możesz zachować pewne informacje w tajemnicy, lecz wówczas możesz nie być w stanie korzystać z wielu naszych funkcji. Używamy informacji podanych przez Ciebie do celów takich jak odpowiadanie na Twoje żądania, pomaganie Ci w zarządzaniu Twoimi żądaniami, ulepszanie naszej platformy, zapobieganie lub wykrywanie oszustw lub nadużyć na naszej stronie internetowej, umożliwianie stronom trzecim wykonywania technicznych, logistycznych lub innych funkcji w naszym imieniu oraz do komunikowania się z Tobą.

Możemy zbierać od Użytkownika pewne dane osobowe. "Dane osobowe" to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby i mogą obejmować następujące kategorie danych.

Profil i identyfikatory Użytkownika

W indywidualnych przypadkach możemy zażądać następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer IMEI, numer(y) telefonu(ów), data urodzenia, dane firmy, dane urządzenia, zdjęcie, imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko partnera, dowód tożsamości i adres, dane bankowe, wyciągi bankowe i dane rachunku płatniczego.

Informacje o transakcjach i rejestry klientów

Możemy gromadzić szczegóły dotyczące transakcji związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych usług, w tym rodzaj zamówionych lub świadczonych usług, szczegóły zamówienia, informacje o dostawie, datę i godzinę świadczenia usługi, naliczoną kwotę i metodę płatności. Metoda płatności może obejmować:

Szczegóły dotyczące dowolnego konta bankowego (w tym między innymi posiadacza konta, nazwy konta i numeru konta) podczas dowolnej transakcji zainicjowanej przez Użytkownika na naszej stronie internetowej i w aplikacji podczas korzystania z naszych usług.

Szczegóły każdej karty kredytowej, debetowej lub innej karty używanej przez Użytkownika do jakiejkolwiek transakcji na naszej Stronie Internetowej lub w Aplikacji lub podczas korzystania z naszych Usług

Lokalizacja, Internet i inne informacje o aktywności w sieci elektronicznej

W zależności od usług Servify, z których korzystasz, o które prosisz lub które wyszukujesz, oraz ustawień aplikacji lub uprawnień urządzenia, możemy gromadzić dokładne lub przybliżone informacje o Twojej lokalizacji określone za pomocą danych i środków, takich jak GPS, adres IP i WIFI.

Servify może gromadzić informacje o lokalizacji, gdy aplikacja Servify lub jej aplikacje partnerskie działają na pierwszym planie. W niektórych regionach Servify może również gromadzić te informacje, gdy aplikacja Servify lub jej aplikacje partnerskie działają w tle na urządzeniu Użytkownika, jeśli takie gromadzenie jest włączone w ustawieniach aplikacji lub uprawnieniach urządzenia.

Identyfikujemy i wykorzystujemy adres IP Użytkownika w celu zdiagnozowania ewentualnych problemów z naszymi serwerami oraz w celu administrowania naszą stroną internetową/stronami internetowymi i aplikacją/aplikacjami. Adres IP Użytkownika jest również wykorzystywany do identyfikacji Użytkownika i gromadzenia ogólnych informacji demograficznych.

Informacje o użytkowaniu, Internecie i innej aktywności w sieci elektronicznej

Gromadzimy informacje o sposobie interakcji Użytkownika z naszymi usługami. Obejmuje to takie informacje, jak daty i godziny dostępu, funkcje aplikacji lub przeglądane strony, awarie aplikacji i inne działania systemowe, typ przeglądarki oraz witryny lub usługi stron trzecich, z których korzystałeś przed interakcją z naszymi usługami.

Gromadzimy również i wykorzystujemy informacje dotyczące czasu Twojego pobytu na naszej stronie internetowej/stronach internetowych i aplikacji/aplikacjach, które są również przechowywane w sesji wraz z datą i godziną Twojego dostępu.

Podczas korzystania przez Użytkownika z Witryn internetowych i Aplikacji Servify serwery Servify (które mogą być hostowane przez zewnętrznego dostawcę usług) mogą pośrednio i automatycznie gromadzić informacje o Twoich działaniach w Witrynach internetowych i Aplikacjach; na przykład za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub analityki internetowej. Te anonimowe informacje są przechowywane oddzielnie i nie są powiązane z danymi osobowymi przekazanymi nam przez Użytkownika i nie będą wykorzystywane do identyfikacji Konta Użytkownika.

Czasami gromadzimy te informacje za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii, które tworzą i utrzymują unikalne identyfikatory. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to pliki graficzne zawarte na stronie internetowej, które dostarczają informacji z przeglądarki Użytkownika. Pozwala nam to monitorować i ustalać liczbę Użytkowników korzystających z Witryny/Aplikacji oraz wybranych sponsorów, witryn reklamodawców i w jakich celach.

Analityka internetowa to usługi świadczone przez strony trzecie w związku z witryną internetową. Możemy korzystać z takich usług w celu znalezienia problemów z użytecznością, ułatwiając korzystanie z naszej Witryny/Witryn i Aplikacji. Usługi te gromadzą wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. W związku z tym usługi te nie śledzą nawyków Użytkownika w zakresie przeglądania stron internetowych. Informacje udostępniane za pośrednictwem tych usług nie identyfikują Użytkownika ani jego konta.

Informacje o urządzeniu, Internecie i innej aktywności w sieci elektronicznej

Możemy gromadzić i wykorzystywać informacje o urządzeniach używanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszych usług, w tym o modelach sprzętu, adresie IP urządzenia, rodzaju przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.), systemach i wersjach operacyjnych, oprogramowaniu, nazwach i wersjach plików, preferowanych językach, unikalnych identyfikatorach urządzeń, identyfikatorach reklamowych, numerach seryjnych, informacjach o ruchu urządzenia i informacjach o sieci komórkowej.

Komunikacja, Internet i inne informacje o aktywności w sieci elektronicznej

W przypadku kontaktu z Servify w sprawie naszych usług lub zakontraktowanych produktów i usług, niektóre informacje dotyczące połączeń telefonicznych lub SMS-ów klientów, w tym data i godzina połączenia / SMS-a oraz treść komunikacji. Servify może również wykorzystywać te informacje do świadczenia usług obsługi klienta (w tym rozwiązywania sporów między Użytkownikami), do celów bezpieczeństwa i ochrony oraz do ulepszania naszych produktów i usług oraz analiz.

Otrzymujemy również informacje o udziale Użytkownika w promocjach sponsorowanych przez nas i nasze marki partnerskie oraz ankietach, które Użytkownik wypełnia za pośrednictwem aplikacji lub na naszą prośbę.

Informacje potrzebne do zawarcia umowy o świadczenie usług

Nasze Aplikacje i strony internetowe oferują możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia, finansowania, wymiany, sprzedaży i roszczeń z Servify. W przypadku zawarcia uzgodnionej usługi z Servify możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, w zależności od rodzaju usługi.

Przesyłanie filmów wideo w przypadku roszczeń dotyczących uszkodzonych urządzeń

Możesz zostać poproszony o przesłanie filmu, jeśli zgłosisz roszczenie z tytułu uszkodzenia urządzenia. Film musi identyfikować Użytkownika i jego uszkodzone urządzenie oraz pomóc nam w ocenie roszczenia o odszkodowanie. Jest to jedyna sytuacja, w której Użytkownik zostanie poproszony o przesłanie filmu.

Jak przechowujemy Twoje dane

Obsługujemy regionalne centra przechowywania danych w krajach i regionach, w których prowadzimy działalność.

Klasyfikujemy dane Użytkownika jako poufne i w razie potrzeby korzystamy z szyfrowania, pseudonimizacji i ścisłej kontroli dostępu w celu ich ochrony.

Ponadto stosujemy najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że z informacji Użytkownika mogą korzystać wyłącznie osoby, które tego potrzebują.

Dowodem skuteczności naszych zabezpieczeń są certyfikaty zgodności z normami ISO 27001, ISO 27701 i AICPA SOC 2 Type-2 w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy do celów obejmujących następujące rodzaje przetwarzania.

Dostarczanie usług i funkcji

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy do dostarczania, personalizowania, utrzymywania i ulepszania naszych produktów i usług. Obejmuje to wykorzystywanie informacji do celów takich jak:

 1. Tworzenie i aktualizowanie konta Użytkownika
 2. Weryfikacja tożsamości Użytkownika
 3. Śledzenie postępów w realizacji żądań Użytkownika
 4. Administrowanie naszymi Usługami i diagnozowanie problemów technicznych
 5. Wykonywanie wewnętrznych operacji niezbędnych do świadczenia naszych usług, w tym rozwiązywanie błędów oprogramowania i problemów operacyjnych, przeprowadzanie analiz danych, testów i badań oraz monitorowanie i analizowanie trendów użytkowania i aktywności
 6. Odpowiadanie na zapytania Użytkowników lub spełnianie ich próśb o informacje na temat różnych usług
 7. Jeśli zakupisz jakiekolwiek treści lub skorzystasz z jakiejkolwiek usługi od nas za pośrednictwem jednej z tych stron internetowych i aplikacji, w celu sfinalizowania i zrealizowania zakupu, na przykład w celu przetworzenia płatności, komunikowania się z Tobą w sprawie zakupu i zapewnienia Ci powiązanej obsługi klienta
Obsługa klienta

Wykorzystujemy zebrane informacje (w tym nagrania rozmów z działem obsługi klienta po powiadomieniu Użytkownika i za jego zgodą), aby pomóc Ci, gdy kontaktujesz się z naszymi usługami obsługi klienta, w tym w celu:

 1. Kierowania Twoich pytań do odpowiedniej osoby z działu obsługi klienta
 2. Zbadania i rozwiązania Twoich wątpliwości
 3. Monitorowania i ulepszania naszych odpowiedzi w zakresie obsługi klienta
Badania i rozwój

Możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje do testowania, badań, analiz i rozwoju produktów. Pozwala nam to poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty oraz ułatwiać rozwiązania ubezpieczeniowe i finansowe w związku z naszymi usługami.

Komunikacja ze strony Servify

Używamy podanych przez Ciebie informacji, aby komunikować się na temat naszych Produktów/Usług i wysyłać Ci informacje.

 1. W celu przesyłania Użytkownikom ważnych informacji dotyczących Witryny internetowej/ Witryn internetowych i Aplikacji/ Aplikacji, zmian naszych warunków, zasad i polityk i/lub innych informacji administracyjnych.
 2. W celu wysyłania Użytkownikom ankiet i komunikatów marketingowych, które naszym zdaniem mogą być dla nich interesujące.
 3. W celu spersonalizowania doświadczeń Użytkowników w Witrynie Internetowej/ Witrynach Internetowych i Aplikacji/ Aplikacjach poprzez prezentowanie reklam, produktów i ofert, które naszym zdaniem byłyby dostosowane do Użytkowników.
Dane osobowe otrzymywane w celu zatrudnienia

Jeśli jesteś potencjalnym kandydatem do pracy w Servify, mogliśmy otrzymać Twoje dane osobowe z naszej strony internetowej, od osób trzecich, takich jak rekruterzy lub z zewnętrznych stron internetowych. Wykorzystamy otrzymane dane osobowe, aby skontaktować się z Tobą w sprawie potencjalnej możliwości lub w celu oceny Twojej kandydatury. Jeśli nie przekazałeś nam swoich danych osobowych bezpośrednio, poinformujemy Cię o ich źródle, gdy po raz pierwszy skontaktujemy się z Tobą w sprawie Twojej kandydatury.

Dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do dzieci. Nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od dzieci poniżej wieku dziecięcego określonego w prawie krajowym, chyba że (a) uzyskaliśmy zgodę rodzica lub opiekuna, (b) gromadzenie takie podlega odrębnej umowie z nami lub (c) wizyta dziecka (zgodnie z definicją w prawie krajowym) jest niezamówiona lub przypadkowa. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji w sekcji "JAK SKONTAKOWAĆ SIĘ W SPRAWIE INFORMACJI O PRYWATNOŚCI?", a my podejmiemy kroki w celu usunięcia Danych Osobowych dziecka z naszych systemów.

Dorośli z opiekunami prawnymi

Nasze usługi nie są skierowane do osób dorosłych pozostających pod opieką opiekuna prawnego. Nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od tego typu osób dorosłych, chyba że (a) uzyskaliśmy zgodę opiekuna prawnego, (b) gromadzenie takie podlega odrębnej umowie z nami lub (c) wizyta osoby dorosłej jest niezamówiona lub przypadkowa. Jeśli jesteś opiekunem prawnym osoby dorosłej i uważasz, że osoba dorosła znajdująca się pod Twoją opieką przekazała nam Dane Osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji w sekcji "JAK SKONTAKOWAĆ SIĘ W SPRAWIE INFORMACJI O PRYWATNOŚCI?", a my podejmiemy kroki w celu usunięcia Danych Osobowych tej osoby z naszych systemów.

Ogólne

Do celów badawczo-rozwojowych możemy wykorzystywać zbiory danych, takie jak te zawierające obrazy, głosy lub inne dane, które mogą być powiązane z możliwą do zidentyfikowania osobą. Pozyskując takie zbiory danych, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem w jurysdykcji, w której zbiór danych jest hostowany. Korzystając z takich zbiorów danych do celów badawczo-rozwojowych, nie podejmujemy prób ponownej identyfikacji osób, które mogą się w nich znajdować.

Inne zastosowania

Informacje zebrane od Ciebie są wykorzystywane w celu:

 1. Dostarczania ich w celu kontroli organom ustawowym, regulacyjnym lub innym organom rządowym lub innym agencjom zgodnie z zaleceniami rządu lub organu sądowego
 2. Ubiegania się o ubezpieczenie, które jest oferowane za pośrednictwem jednej z tych stron internetowych i aplikacji, w celu wypełnienia i realizacji wniosku
 3. Rozstrzygania sporów
 4. Wykrywania i ochrony nas przed błędami, oszustwami i inną działalnością przestępczą
 5. Egzekwowania naszych warunków i postanowień
 6. Zachowywania zgodności z przepisami dotyczącymi usług finansowych, w tym przechowywania informacji finansowych i transakcji
 7. Przeprowadzania kontroli finansowych i kontroli tożsamości, kontroli zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontroli kredytowych
 8. Zwiększania bezpieczeństwa naszych stron internetowych i aplikacji
Odbiorcy informacji, które udostępniamy i ujawniamy

Servify nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

Możemy jednak udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, podmiotom zależnym, partnerom biznesowym z przyczyn prawnych lub w związku z roszczeniami lub sporami. Gdy to robimy, wymagamy od takowych stron trzecich, aby postępowały z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dane osobowe nigdy nie będą udostępniane stronom trzecim w celach marketingowych. Te strony trzecie muszą chronić dane Użytkownika i mogą znajdować się wszędzie tam, gdzie działa Servify.

Możemy ujawniać dane osobowe, które zbieramy lub które Użytkownik udostępnia, jak opisano w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, w następujący sposób.

Ujawnianie informacji ogólnych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. Naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym, które są podmiotami będącymi wspólną własnością lub kontrolowanymi przez naszą końcową spółkę dominującą Service Lee Technologies Private Limited.
 2. Nabywcy lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich aktywów Servify, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym dane osobowe przechowywane przez Servify na temat Użytkowników naszych Usług znajdują się wśród przenoszonych aktywów.
 3. Aby zrealizować cel, dla którego zostały przekazane.
 4. W jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas w momencie przekazywania informacji.
Dostawcy usług

Angażujemy usługodawców do wykonywania funkcji i świadczenia na naszą rzecz usług umownych w naszych krajach i regionach. Możemy udostępniać dane Użytkownika zewnętrznym partnerom usługowym, w tym centrom obsługi telefonicznej, partnerom logistycznym, partnerom naprawczym, których używamy do różnych celów, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail i wiadomości w imieniu innych członków Servify, wysyłanie powiadomień na urządzenie mobilne Użytkownika w naszym imieniu, świadczenie usług rozpoznawania głosu w celu przetwarzania zapytań i pytań wypowiadanych przez Użytkownika, pomoc w analizie korzystania z naszych usług oraz przetwarzanie i pobieranie płatności. Zewnętrzni dostawcy usług hostingowych hostują niektóre z naszych produktów, usług i baz danych. Możemy również korzystać z usług dostawców na potrzeby innych projektów, takich jak przeprowadzanie ankiet lub organizowanie loterii. Możemy udostępniać informacje o Użytkowniku tym partnerom usługowym wyłącznie w celu umożliwienia im świadczenia usług.

Dostawcy usług płatniczych

Udostępniamy informacje o płatnościach Użytkownika dostawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności; zapobiegania, wykrywania i badania oszustw lub innych zabronionych działań; ułatwiania rozwiązywania sporów, takich jak obciążenia zwrotne lub zwroty kosztów.

Firmy ubezpieczeniowe

Nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników firmom ubezpieczeniowym, z których usług korzystamy.

Firmy finansowe

Jeśli złożyłeś wniosek o finansowanie za pośrednictwem Aplikacji lub Witryny, Twoje dane osobowe i informacje o Twoim urządzeniu zostaną udostępnione firmie finansowej, która zorganizuje Twoje finansowanie. Firma finansowa wykorzystuje te informacje do zawarcia umowy finansowania.

Cele prawne

Będziemy udostępniać dane osobowe wymaganym agencjom rządowym zgodnie z wymogami zatrudnienia.

Możemy udostępniać dane Użytkowników, gdy w dobrej wierze uznamy, że takie udostępnienie jest uzasadnione w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z możliwymi nielegalnymi działaniami lub w celu zastosowania się do procedur prawnych. Możemy również udostępniać dane Użytkowników w celu zbadania i przeciwdziałania zagrożeniom lub potencjalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, w celu zbadania i przeciwdziałania naruszeniom niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub Warunków świadczenia usług, lub w celu zbadania i przeciwdziałania naruszeniom praw osób trzecich oraz w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Servify, naszych pracowników, Użytkowników lub społeczeństwa. Może to obejmować udostępnianie Twoich informacji organom ścigania, agencjom rządowym, sądom i innym organizacjom w związku z żądaniami prawnymi, takimi jak wezwania sądowe, nakazy sądowe lub żądania rządowe dotyczące przestrzegania prawa.

W celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków użytkowania i innych umów, w tym w celach rozliczeniowych i windykacyjnych.

Jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Servify, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Zgoda

Możemy udostępniać Twoje dane w innych okolicznościach, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Przekazywanie danych osobowych poza jurysdykcję Użytkownika

W zakresie, w jakim możemy być zmuszeni do przekazania danych osobowych poza jurysdykcję lub kraj Użytkownika, czy to naszym spółkom stowarzyszonym, czy zewnętrznym dostawcom usług lub innym podmiotom wymienionym powyżej w sekcji Odbiorcy, będziemy to robić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapewnimy, że wszystkie transfery będą zgodne z wymogami obowiązującego lokalnego prawa o ochronie danych poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń. Będziesz mieć prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach podjętych przez Servify w celu przekazania Twoich danych osobowych. Zabezpieczenia te mogą wymagać Twojej zgody na przekazanie danych.

Wewnętrzne udostępnianie danych osobowych

Za każdym razem, gdy Servify udostępnia dane osobowe pochodzące z jurysdykcji lub kraju Użytkownika innemu podmiotowi Servify, takie udostępnianie jest zgodne z prawem i obowiązującymi przepisami, w tym wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Zewnętrzne udostępnianie danych osobowych

Za każdym razem, gdy Servify udostępnia dane osobowe pochodzące z jurysdykcji lub kraju Użytkownika stronie trzeciej, która może, ale nie musi być podmiotem grupy Servify spoza jurysdykcji lub kraju Użytkownika, robimy to w oparciu o zabezpieczenia przewidziane w lokalnych przepisach o ochronie danych osobowych.

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Możemy być zmuszeni do przechowywania zapisów transakcji z jednego lub więcej następujących powodów:

 1. Aby spełnić wymogi ustawowe lub inne wymogi regulacyjne.
 2. W celu udokumentowania zdarzeń i umów w przypadku sporów.
 3. Aby spełnić nasze potrzeby operacyjne.
 4. Do celów historycznych.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych Użytkownika, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Przechowujemy podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, tożsamości, finansowe i transakcyjne) przez dziesięć lat po tym, jak przestaną być klientami, do celów podatkowych i innych celów regulacyjnych.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe Użytkownika (tak, aby nie można ich było już powiązać z Użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych. Możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania Użytkownika.

Dane osobowe, które są gromadzone, a następnie nigdy nie są wykorzystywane do żadnych celów biznesowych, zostaną poddane przeglądowi i mogą zostać zniszczone według naszego uznania.

Po usunięciu danych osobowych Użytkownika nie można ich odzyskać ani wykorzystać.

Nakazanie nam usunięcia danych osobowych Użytkownika

Użytkownik może skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych osobowych, prosząc nas o ich usunięcie.

Żądanie usunięcia ma pierwszeństwo przed sekcją "Przechowywanie i usuwanie danych osobowych".

Jeśli wniosek Użytkownika o usunięcie danych jest zgodny z przepisami prawa o ochronie danych osobowych obowiązującymi w kraju Użytkownika, usuniemy jego dane osobowe.

Ponadto, jeśli dane osobowe Użytkownika są powiązane z kontem, które jest nadal aktywne, poinformujemy go o konsekwencjach usunięcia konta i poprosimy o potwierdzenie żądania usunięcia.

Możemy być zmuszeni do przechowywania zapisów transakcji z jednego lub więcej następujących powodów:

 1. Aby spełnić wymogi ustawowe lub inne wymogi regulacyjne.
 2. W celu udokumentowania zdarzeń i umów w przypadku sporów.

Po usunięciu danych osobowych Użytkownika nie można ich odzyskać ani wykorzystać.

Co się stanie, jeśli dane nie zostaną zebrane

Możesz zdecydować się na zachowanie pewnych informacji w tajemnicy, ale wtedy możesz nie być w stanie korzystać z wielu naszych funkcji.

Dane osobowe Użytkownika są nam potrzebne do komunikowania się z nim, sporządzania umów i wypełniania zobowiązań umownych. Możemy również wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu ulepszania naszych produktów i usług lub wysyłania odpowiednich materiałów, które mogą okazać się interesujące dla Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika są wymagane do komunikacji i zawarcia umowy o świadczenie produktów i usług. Bez tych danych nie możemy komunikować się z Użytkownikiem ani zawrzeć z nim umowy. Dotyczy to zarówno umów biznesowych, jak i umów o pracę.

Servify potrzebuje danych osobowych do wykonania co najmniej jednego z następujących podstawowych działań:

 1. Umożliwienia dwustronnej komunikacji za obopólną zgodą
 2. Zaangażowania w działania poprzedzające zawarcie umowy
 3. Przestrzegania zobowiązań umownych
 4. Umożliwienia zatrudniania pracowników

Bez danych osobowych Servify nie może wykonywać tych czterech podstawowych czynności.

Użytkownik może skorzystać z następujących praw

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw do prywatności danych, wyślij wiadomość e-mail na adres data.protect@servify.com

Dostęp

Możesz poprosić o dostęp do kopii Twoich danych osobowych i zapytać Servify o cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których to dotyczy, odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, okres przechowywania danych osobowych lub kryteria stosowane do określenia tego okresu, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie, jakie było ich źródło.

Sprostowanie

Możesz zażądać od nas poprawienia Twoich niedokładnych danych osobowych

Usunięcie

Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych

Ograniczenie

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może poprosić nas, bez uszczerbku, abyśmy nie sprzedawali jego danych osobowych stronom trzecim (patrz sekcja "Sprzedaż danych osobowych" poniżej)

Przeniesienie

Możesz poprosić nas o elektroniczną kopię swoich danych osobowych, które następnie możesz przekazać stronie trzeciej

Użytkownik może zapytać nas o zabezpieczenia stosowane przez nas podczas przekazywania danych osobowych poza region lub kraj Użytkownika

Sprzeciw

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

Skargi lub zażalenia

Możesz zarejestrować skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Servify

Użytkownik może zarejestrować skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych u organu regulacyjnego ds. ochrony danych w swoim kraju

Sprzedaż danych osobowych

Servify NIGDY nie sprzedaje danych osobowych Użytkownika osobom trzecim i gwarantuje zgodne z prawem i uczciwe wykorzystanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

Wyłączenie odpowiedzialności

Servify przestrzega tych żądań dotyczących praw, jeśli zezwala na to prawo danego kraju.

Każde żądanie dotyczące praw ma zestaw warunków, które muszą zostać spełnione przed skorzystaniem z prawa. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, prawo zabrania firmie Servify wykonania żądania dotyczącego praw.

Servify nie wykona żadnego żądania praw, jeśli nie może uwierzytelnić wnioskodawcy.

Jeśli żądania dotyczące praw są „ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter”, Servify może „naliczyć rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę koszty administracyjne dostarczenia informacji lub komunikacji lub podjęcia żądanych działań; lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem”.

Jak zarejestrować skargę

Masz prawo zarejestrować skargę, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały niewłaściwie wykorzystane. Jeśli zarejestrujesz skargę, Servify będzie prowadzić rejestr jej rejestracji, postępów i rozwiązania.

Krok rejestracji skargi 1

Możesz złożyć skargę lub zażalenie do Servify, na które odpowiemy w ciągu siedmiu dni roboczych.

Krok rejestracji skargi 2

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, masz prawo zarejestrować skargę u organu regulacyjnego ds. ochrony danych w swoim kraju.

Nasze zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa

Zdajemy sobie sprawę, że Użytkownik przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa informacji i prywatności danych. Użytkownik powierza nam swoje dane osobowe, dlatego musimy zapewnić ich bezpieczeństwo i ochronę.

Ataki informacyjne są stałym zagrożeniem, które ewoluuje i staje się coraz bardziej wyrafinowane. W Servify zaufanie klientów jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów i pozostajemy w pełni zaangażowani w przestrzeganie najwyższych standardów w celu zabezpieczenia naszych platform i ochrony danych Użytkowników.

Nasz program bezpieczeństwa informacji i prywatności danych przyjmuje kompleksowe podejście, które uwzględnia każdy aspekt gromadzenia, uzyskiwania dostępu, przetwarzania, przechowywania i zabezpieczania danych naszych klientów i informacji o Użytkownikach. Program ten pomógł nam ustanowić silną postawę w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, aby skutecznie zarządzać ryzykiem i zapewnić, że platforma spełnia wszystkie wymogi zgodności.

Bezpieczeństwo

Firma Servify zastosowała odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu skuteczne wdrożenie zasad ochrony danych oraz włączenie niezbędnych zabezpieczeń do przetwarzania w celu ochrony informacji przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

Niezawodność

Firma Servify podjęła uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że wszystkie dane osobowe są dokładne, aktualne i wiarygodne.

Wskazówki pomagające zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych
Nigdy nie udostępniaj swoich danych osobowych

Nie będziemy wymagać od Użytkownika ujawniania jego danych osobowych lub danych dotyczących bezpieczeństwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji. W przypadku otrzymania wiadomości e-mail, połączenia telefonicznego, wiadomości SMS lub innej wiadomości z prośbą o udostępnienie danych osobowych/informacji dotyczących bezpieczeństwa/informacji finansowych, prosimy o nieodpowiadanie na takie prośby i ich natychmiastowe usunięcie. Prosimy o przekazywanie takich próśb na adres data.protect@servify.com w celu powiadomienia nas o tym przed ich usunięciem.

Uważaj na ataki typu "phishing"

"Phishing" próbuje wykraść dane osobowe i finansowe Użytkownika strony internetowej. Tacy "phisherzy" używają fałszywych wiadomości e-mail, aby przekierować Użytkowników na fałszywe strony internetowe, na których są oni nakłaniani do podania swoich danych, takich jak numery kart kredytowych, hasła, kody PIN itp. Prosimy o powstrzymanie się od podawania swoich danych na takich stronach internetowych i niezwłoczne zgłaszanie takich próśb do nas na adres data.protect@servify.com. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane odpowiadaniem na takie wiadomości e-mail i udostępnianiem informacji nieupoważnionym stronom trzecim.

Pliki cookie i śledzenie

Plik "cookie" to niewielki fragment informacji przechowywany przez serwer internetowy w przeglądarce internetowej, dzięki czemu można go później odczytać z powrotem z tej przeglądarki. Pliki cookie są przydatne do umożliwienia przeglądarce zapamiętania informacji specyficznych dla danego Użytkownika. Możemy umieszczać zarówno stałe, jak i tymczasowe pliki cookie na dysku twardym komputera Użytkownika podczas korzystania z naszych Usług.

Te pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika. Możesz wyłączyć pliki cookie za pomocą ustawień w systemie operacyjnym urządzenia. Jeśli jednak to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej / naszych stron internetowych i aplikacji.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 1. Dostosowania doświadczeń Użytkownika na naszej stronie internetowej/stronach internetowych i w aplikacji/aplikacjach.
 2. W celu uzyskania informacji dotyczących korzystania z Witryny Internetowej / Witryn Internetowych i Aplikacji oraz oceny, które strony odwiedzasz najczęściej, aby zapewnić Ci towary / usługi, które mogą Cię zainteresować.
 3. W celu uzyskania informacji dotyczących adresu IP Użytkownika, lokalizacji i innych informacji demograficznych, takich jak przedział wiekowy i płeć, aby ustalić zachowanie Użytkownika w Internecie.
 4. Pomocy w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych, takich jak obowiązki w zakresie przeciwdziałania oszustwom i praniu pieniędzy.
 5. W celu umożliwienia nam świadczenia spersonalizowanych usług poprzez zapamiętywanie wyborów dokonanych przez Użytkownika w odniesieniu do preferowanego języka, lokalizacji geograficznej, w której się znajduje itp.
 6. Gdy Użytkownik odwiedza strony internetowe osób trzecich z naszej witryny lub aplikacji, pliki cookie osadzone w treściach osób trzecich mogą zostać pobrane na urządzenie Użytkownika. Nie kontrolujemy plików cookie stron trzecich i podlegają one warunkom stron trzecich. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z warunkami korzystania z witryn internetowych stron trzecich.
Standardowe certyfikaty bezpieczeństwa i prywatności

Zaangażowanie Servify w zaufanie klientów znajduje odzwierciedlenie w uzyskaniu przez nas globalnie uznanych certyfikatów standardów bezpieczeństwa i prywatności wymienionych poniżej.

AICPA i CIMA SOC 2 Typ II

Servify posiada certyfikat SOC 2 Type II potwierdzający jej możliwości w zakresie wszystkich pięciu zasad zaufania, tj. bezpieczeństwa, poufności, integralności, dostępności i prywatności.

ISO 27001 (system zarządzania systemem informatycznym)

Program bezpieczeństwa informacji Servify opiera się na standardach bezpieczeństwa ISO 27001. Servify uzyskało certyfikat ISO 27001:2013, potwierdzający zaangażowanie kierownictwa Servify w bezpieczne usługi dla naszych klientów.

ISO 27701 (system zarządzania prywatnością informacji)

Servify posiada certyfikat ISO 27701, potwierdzający istnienie solidnych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych klientów i zgodność z globalnymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Zgodność z RODO

Servify jest organizacją dostosowaną do RODO. Głównym celem RODO jest zwiększenie kontroli i praw osób fizycznych nad ich danymi osobowymi oraz uproszczenie środowiska regulacyjnego dla międzynarodowego biznesu. Servify dołożyło należytej staranności i przeprowadziło szeroko zakrojony audyt wewnętrzny, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi RODO. I właśnie dlatego ponad 17 milionów konsumentów i ponad 50 globalnych producentów OEM liczy na to, że ich dane będą bezpieczne.