Sweden

Service Lee Technologies Private Limited

Gäller från och med den 13 maj 2021

Vi anser att du alltid borde veta vilka uppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dem. Vi menar även att du bör ha meningsfull kontroll över bägge delar. Vi vill ge dig bättre möjligheter att fatta de bästa besluten om informationen du delar med oss
De förfaranden som beskrivs i denna integritetspolicy är underkastade tillämpliga lagar på de platser där vi är verksamma. Det innebär att vi endast använder oss av de förfaranden som beskrivs i denna integritetspolicy i ett visst land eller region om det är tillåtet enligt landets eller regionens lagar. Kontakta oss om du har frågor om våra förfaranden i ditt land eller din region.

 1. Allmänt

  Service Lee Technologies Private Limited (”Servify” samt dess dotterbolag och filialverksamheter, nedan kallade ”företaget”, ”moderbolaget”, ”vi”, ”oss” och ”våra”), samlar in information om dig (”du” eller ”din”) när du använder vårt/våra/vår program, webbplats(er), innehåll, produkt(er) eller tjänst(er) (gemensamt kallade ”tjänsterna” och ”programmet” oberoende av vilket/vilka av våra program som används) samt genom andra interaktioner och övrig kommunikation du har med oss. Vi innehar upphovsrätten till denna integritetspolicy. Användning för kommersiella ändamål av tredje part är inte tillåtet. Detta gäller även utdrag av innehållet. Vid överträdelser kan rättsliga åtgärder bli aktuella.

  1. I denna integritetspolicy förklaras hur Servify samlar in och använder dina personuppgifter och uppgifter som inte är personuppgifter som delas av dig när du registrerar ditt konto, använder vår/våra/vårt tjänst(er) eller webbplats(er) och program eller andra webbplatser och program som kan emellanåt kan utvecklas av Servify (”webbplats(er) och program”). Denna integritetspolicy gäller alla användare av våra appar, webbplatser, funktioner eller andra tjänster överallt i världen.
  2. Genom att använda vår/våra/vårt webbplats(er) och program samtycker du underförstått till att vi får samla in och använda dina uppgifter samt göra de tillgängliga i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy (”integritetspolicyn”). Genom att besöka/använda vår/våra/vårt webbplatser och program, eller genom att använda våra tjänster, samtycker du till att vara bunden av villkoren i denna integritetspolicy.
  3. Vi värdesätter den tillit du sätter till våra tjänster. Därför insisterar vi på högsta möjliga standarder för säkra transaktioner och sekretess för kundinformation. Få reda på mer om våra förfaranden för insamling och spridning av information genom att läsa igenom följande uttalande.
  4. Läs noga igenom denna integritetspolicy så att du förstår Servifys policyer och förfaranden beträffande dina uppgifter och hur Servify behandlar dem
  5. Om du är bosatt i USA är det Servify (US) Inc. med adressen 1546 NW 56th Street, Seattle, WA 98107, USA som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som tillhandahålls till, eller som samlas in av eller för, eller som bearbetas i samband med våra tjänster;
  6. Om du är bosatt i Indien eller någon annan del av världen är det Service Lee Technologies Pvt. Ltd med adressen 1022, Building 10, Second Floor, Solitaire Corporate Park, Andheri East, Mumbai – 400 093, Indien som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som tillhandahålls till, eller som samlas in av eller för, eller som bearbetas i samband med våra tjänster.
  7. Om du är bosatt i Europa är det Servify (Europe) BV, located at Aert van Nesstraat 45, 3012 CA, Rotterdam, Nederländerna som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som tillhandahålls till, eller som samlas in av eller för, eller som bearbetas i samband med våra tjänster;
 2. Information vi samlar in

  Vi tar emot och lagrar all information du lämnar på vår webbplats eller förser oss med på något annat sätt. Du kan välja att inte lämna viss information. Emellertid är det inte säkert att du då kan dra nytta av många av våra funktioner. Vi använder informationen du förser oss med för ändamål som att svara på förfrågningar från dig; hjälpa dig att hantera dina förfrågningar; förbättra vår plattform; förhindra eller upptäcka bedrägerier eller missbruk av vår webbplats; möjliggöra för tredje parter att för vår räkning utföra tekniska funktioner eller logistikfunktioner eller andra funktioner; och för att kommunicera med dig.

  Vi kan komma att samla in vissa personuppgifter från dig. Med ’personuppgifter’ avses uppgifter som kan användas för att identifiera en person. Följande inkluderas i begreppet (”personuppgifter”):

  1. ANVÄNDARPROFIL
   Ditt fullständiga namn; din adress; din e-postadress; ditt/dina telefonnummer; ditt födelsedatum; uppgifter om bankkonto eller betalningskonto och bevis på din identitet och/eller adress som vi kan begära från fall till fall; 
  2. TRANSAKTIONSINFORMATION:
   Vi samlar in transaktionsuppgifter i samband med din användning av våra tjänster, inklusive typ av tjänster du begärde eller tillhandahöll, dina orderdetaljer, datum och tid tjänsten tillhandahölls, belopp som debiterades och betalningsmetod. Betalningsmetod inkluderar:

   1. Uppgifter om bankkonto (inklusive men inte begränsat till kontoinnehavare, kontonamn och kontonummer) vid transaktion(er) som initieras av dig på/i vår/våra/vårt webbplats(er) och program när du använder våra tjänster;
   2. Uppgifter om kredit- eller betalkort eller annan typ av kort som används av dig för transaktion(er) på/i vår/våra/vårt webbplats(er) och program eller när du använder våra tjänster;
  3. PLATSINFORMATION

   Beroende på vilka Servify-tjänster du använder, begär eller söker efter samt beroende på appinställningarna eller enhetsbehörigheterna kan det hända att vi samlar in exakt eller ungefärlig platsinformation om dig genom data och metoder som GPS, IP-adress och WiFi.

   Servify kan komma att samla in platsinformation när Servify-appen eller dess partnerprogram körs i förgrunden. I vissa regioner kan Servify även samla in denna information när Servify-appen eller dess partnerprogram körs i bakgrunden på din enhet om insamling av information på detta sätt aktiverats genom appinställningarna eller enhetsbehörigheterna.

  4. ANVÄNDNINGSINFORMATION:

   1. Vi samlar in information om hur du interagerar med våra tjänster. Detta inkluderar information som datum och tider för åtkomst, appfunktioner eller visade sidor, appkrascher och annan systemaktivitet, typ av webbläsare samt tredjepartswebbplatser eller tjänster från tredjeparter du besökte/använde innan du interagerade med våra tjänster.
   2. Vi samlar också in och använder information om längden på din vistelse på/användning av vår/våra/vårt webbplats(er) och program. Dessa uppgifter lagras också i sessionen ihop med datumet och tidpunkten för din åtkomst;
   3. När du använder Servifys webbplats(er) och program kan det hända att Servifys servrar (som kan hysas av en tredjepartsleverantör) indirekt och automatiskt samlar in information om din aktivitet på webbplatsen/webbplatserna och i programmen, t.ex. genom cookies, webbsignaler eller webbanalys. Denna anonyma information underhålls separat från övriga uppgifter och är inte kopplad till de personuppgifter du skickat till oss. Den används heller inte för att identifiera ditt konto.
   4. I vissa fall samlar vi in denna information genom cookies, pixeltaggar och liknande teknik som skapar och underhåller unika identifierare. Webbsignaler är grafiska bildfiler som är inbäddade på en webbsida som förser oss med information från användarens webbläsare. Detta gör det möjligt för oss samt utvalda sponsorer och annonsörwebbplatser att övervaka och kontrollera antalet användare som använder webbplatsen/webbplatserna och programmet/programmen och för vilka ändamål.
   5. Webbanalys är tjänster som tillhandahålls av tredje part i anknytning till en webbplats. Vi kan använda sådana tjänster för att hitta problem med användbarheten så att vi kan åtgärda dessa och göra vår/våra/vårt webbplats(er) och program lättare att använda. Dessa tjänster samlar inte in information som inte frivilligt tillhandahållits av dig. Följaktligen följer inte dessa tjänster dina webbläsarvanor. Informationen som delas via dessa tjänster kan inte användas för att identifiera dig eller ditt konto.
  5. ENHETSINFORMATION:

   Vi kan komma att samla in och använda information om de enheter du använder för att få åtkomst till våra tjänster. Sådan information innefattar maskinvarumodeller, respektive enhets ip-adress, typ av webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari m.m.), operativsystem och versioner, programvara, filnamn och versioner, önskade språk, unika enhetsidentifierare, annonseringsidentifierare, serienummer, enhetsrörelseinformation och mobilnätsinformation.

  6. KOMMUNIKATIONSDATA

   1. Servify tar emot viss information om samtalen du gör och textmeddelandena du skickar/får, inklusive datum och tid för varje samtal/textmeddelande och innehållet i kommunikationen. Servify kan även komma att använda denna information för kundsupporttjänster (inklusive för att lösa tvister mellan användare), för skydds- och säkerhetsändamål, för att förbättra våra produkter och tjänster samt för analysändamål.
   2. Vi får också information om ditt deltagande i kampanjer som sponsras av oss och våra partnervarumärken;
   3. Enkäter som du fyller i genom programmet eller på begäran av oss;
  7. INFORMATION FÖR ATT SLUTA FÖRSÄKRINGSAVTAL:

   Programmet och/eller webbplatsen erbjuder möjligheten att sluta ett försäkringsavtal med Servify. Om du ingår ett försäkringsavtal med Servify kan du bli ombedd att lämna ytterligare information beroende på vilken typ av försäkring det gäller.

 3. Så här använder vi din information

  Vi använder informationen vi samlar in för nedanstående ändamål:

  1. Tillhandahålla tjänster och funktioner Vi använder informationen vi samlar in för att tillhandahålla, personanpassa, underhålla och förbättra våra produkter och tjänster. Detta inkluderar att använda informationen till följande:

   1. Skapa och uppdatera ditt konto
   2. Verifiera din identitet
   3. Följa upp förloppet för dina supportförfrågningar
   4. Administrera våra tjänster och diagnostisera tekniska problem.
   5. Utföra interna åtgärder som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster, inklusive felsökning av programvarufel och driftstörningar; utförande av dataanalys samt testning och forskning; och övervakning och analys av användnings- och aktivitetstrender.
   6. Svara på dina förfrågningar eller tillmötesgå dina begäranden om information om de olika tjänsterna;
   7. För att slutföra och uppfylla ditt köp genom att exempelvis behandla dina betalningar, kommunicera med dig angående ditt köp och ge dig tillhörande kundservice när du köper innehåll av oss eller utnyttjar någon tjänst från oss via någon av dessa webbplatser och program;
  2. Kundsupport Vi använder informationen som samlats in (inklusive inspelningar av kundsupportsamtal efter att vi meddelat dig detta och fått ditt samtycke) för att hjälpa dig när du kontaktar oss via våra kundsupporttjänster, inklusive för följande:

   1. Vidarebefordra dina frågor till lämplig kundsupportperson
   2. Utreda och ta itu med dina problem
   3. Övervaka och förbättra våra kundsupportsvar
  3. Forskning och utveckling Vi kan komma att använda information vi samlar in för testning, forskning, analys och produktutveckling. Detta gör det möjligt för oss att förbättra och stärka skydden och säkerheten för våra tjänster, utveckla nya funktioner och produkter samt underlätta försäkrings- och finanslösningar i samband med våra tjänster.

  4. Kommunikation från Servify
   1. Vi använder informationen du förser oss med för att kommunicera om våra produkter och tjänster och för att skicka dig information, material och erbjudanden;
   2. Vi skickar dig viktig information om webbplatsen/webbplatserna och programmet/programmen, ändringar i våra villkor och policyer och/eller annan administrativ information;
   3. Vi skickar dig enkäter och marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig;
   4. Vi personanpassar din upplevelse på webbplatsen/webbplatserna och i programmet/programmen genom att presentera reklam, produkter och erbjudanden vi tror kan vara utformade för ditt tycke och smak;
  5. Andra syften Informationen som samlas in från dig används för följande syften:

   1. Göra den tillgänglig för detaljgranskning av offentligrättslig myndighet, övervakningsmyndighet eller någon annan statlig myndighet eller statligt organ på inrådan av regeringsorgan eller rättsligt organ;
   2. Ansöka om en försäkring som erbjuds via någon/något av dessa webbplatser och program och i förening med detta färdigställa och tillmötesgå din begäran;
   3. Lösa tvister;
   4. Upptäcka och skydda oss mot fel, bedrägerier och brottslig verksamhet; genomdriva våra villkor;
   5. Vi identifierar och använder din ip-adress så att vi lättare kan diagnostisera eventuella problem med våra servrar och för att administrera vår/våra/vårt webbplats(er) och program. Din ip-adress används också för att identifiera dig och för att samla in bred demografisk information;
   6. Iaktta förordningar om finansiella tjänster, inklusive lagring av ekonomisk information och finansiella transaktioner;
   7. Utföra ekonomiska kontroller och identitetskontroller; bedrägeribekämpningskontroller; kontroller för att upptäcka och förhindra penningtvätt; och kreditprövningar;
   8. Förbättra säkerheten på webbplatsen.
 4. Spårning och cookies

  En cookie är en informationsbit som lagras av en webbserver i en webbläsare så att den vid ett senare tillfälle kan läsas tillbaka från den webbläsaren. Cookies är användbara för att göra det möjligt för webbläsaren att komma ihåg information som är specifik för en viss användare. Vi kan placera både permanenta cookies och sessionscookies på din dators hårddisk när du använder våra tjänster. Dessa cookies innehåller inte personligt identifierbar information. Du kan välja att inaktivera cookies i inställningarna i enhetens operativsystem. Om du gör det kanske du emellertid inte kan använda alla funktionerna på vår/våra webbplats(er) och i vårt/våra program

  Cookies kan användas för följande ändamål:

  1. Anpassa din upplevelse på vår/våra webbplats(er) och i vårt/våra program
  2. Inhämta information om användningen av webbplatsen/webbplatserna och programmet/programmen och bedöma vilka sidor du besöker mest så att vi kan visa relevanta annonser om varor/tjänster som kan vara av intresse för dig.
  3. Inhämta information om din ip-adress, aktuella plats och övrig demografisk information, t.ex. åldersintervall och kön, så att vi kan fastställa ditt internetbeteende;
  4. Tillmötesgå begäranden från myndigheter att efterleva lagstadgade skyldigheter, t.ex. våra skyldigheter i fråga om bedrägeribekämpning och bekämpande av penningtvätt.
  5. Göra det möjligt för oss att tillhandahålla personanpassade tjänster för dig genom att registrera och lagra val du gör avseende önskat språk, geografisk plats där du befinner dig osv.
  6. När du besöker webbplatser som tillhör tredje part från vår/våra/vårt webbplats(er) och program kan cookies som är inbäddade i sådant innehåll från tredje part komma att laddas ned till din enhet. Vi saknar kontroll över sådana cookies från tredje part, som regleras av sådan tredje parts villkor. Vi uppmanar dig att läsa igenom villkoren för sådana webbplatser som tillhör tredje part för mer information om deras cookiepolicy.
 5. Information som vi delar och gör tillgänglig

  Uppgifter om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet, som inte innefattar att vi säljer kundinformation till andra. Av juridiska skäl, eller i samband med skadeståndsanspråk eller tvister, kan vi emellertid komma att dela dina uppgifter med våra närstårende bolag, dotterbolag och affärspartner.

  Personuppgifter som vi samlar in eller som du förser oss med enligt vad som beskrivs i denna integritetspolicy kan komma att göras tillgängliga för andra av oss på följande sätt:

  Utlämnande av allmän information

  1. Till våra dotterbolag och närstående bolag, som ägs eller styrs gemensamt av vårt yttersta moderbolag Service Lee Technologies Private Limited.
  2. Till en köpare eller annan rättsinnehavare i händelse av en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, eller försäljning eller överföring av alla eller vissa delar av Servifys tillgångar, vare sig det gäller i gång varande företag eller som en del av en konkurs, avveckling av verksamhet eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av Servify om användarna av våra tjänster är bland de överförda tillgångarna.
  3. För att uppfylla syftet som du tillhandahöll den allmänna informationen för.
  4. För annat ändamål som uppgavs av oss när du tillhandahöll informationen.
  5. Tjänstleverantörer. Vi anlitar tjänstleverantörer som utför funktioner och tillhandahåller tjänster för oss i USA, Kanada och andra länder. Vi kan komma att dela dina uppgifter med externa leverantörer som vi använder oss av för olika ändamål. Några exempel är att skicka e-postmeddelanden och meddelanden till dig på uppdrag av andra Servify-medlemmar, skicka push-meddelanden till din mobilenhet på våra vägnar, tillhandahålla röstigenkänningstjänster för att kunna behandla dina muntliga förfrågningar och frågor, hjälpa oss att analysera användningen av våra tjänster, och bearbeta och samla in betalningar. Några av våra produkter, tjänster och databaser tillhandahålls/hyses av tredjepartsleverantörer av värdtjänster. Vi kan även komma att använda oss av externa leverantörer för andra projekt, t.ex. genomföra enkätstudier eller organisera pristävlingar för oss. Vi kan dela information om dig med dessa leverantörer endast i syfte att de ska kunna utföra sina tjänster.
  6. Leverantörer av betalningstjänster. Vi delar din betalningsinformation med leverantörer av betalningstjänster för att kunna bearbeta betalningar; förhindra, upptäcka och utreda bedrägeri eller andra förbjudna aktiviteter; underlätta tvistlösning som kredit-/betalkortskrediteringar eller återbetalningar; eller för andra ändamål i samband med godkännande av kredit- och betalkort.
  7. Försäkringsbolag. Om du ansökt om en försäkring via appen eller webbplatsen delas dina personuppgifter och information om din enhet med försäkringsbolaget som bär risken för din produkt. Försäkringsbolaget använder dessa uppgifter för att sluta försäkringsavtal och bistå dig om du har ett försäkringskrav.
  8. Juridiska ändamål. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter när vi i god tro anser att delande av uppgifter är nödvändigt för att utreda om eller förhindra eventuella olagliga aktiviteter eller vidta andra åtgärder, eller för att tillmötesgå begäranden från myndigheter i samband med ett rättsligt förfarande. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter för att utreda om och ta itu med faktiska eller potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet; för att utreda om och ta itu med överträdelser av denna integritetspolicy eller användningsvillkoren; eller för att utreda om och ta itu med överträdelser av tredje parts rättigheter och/eller för att skydda rättigheterna, egendomen och tillgångarna samt säkerheten för Servify, våra anställda, användarna eller allmänheten. Detta kan inbegripa att vi delar dina uppgifter med brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter, domstolar och/eller andra organisationer på grund av en juridisk anmodan, t.ex. föreläggande att inställa sig vid domstol, domstolsbeslut eller statligt krav att iaktta lagen.
  9. Genomdriva eller tillämpa våra användningsvillkor [https://servify.in/termsandconditions/] och andra avtal, inklusive för fakturerings- och indrivningsändamål.
  10. Om vi har anledning att tro att utlämnande av dina uppgifter är nödvändigt eller lämpligt för att skydda rättigheterna, egendomen och tillgångarna samt säkerheten för Servify, våra kunder eller någon annan part. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för skydd mot bedrägeri och minskning av kreditrisk.
  11. Samtycke. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter under andra omständigheter efter att vi fått ditt samtycke.
 6. Överföring av personlig information utanför din jurisdiktion

  I den utsträckning som vi kan behöva överföra personlig information utanför din jurisdiktion (land eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller EES), oavsett om det gäller våra närstående bolag eller tredje parts tjänsteleverantörer eller något annat som nämns ovan i avsnitt 5, kommer vi att göra det i enlighet med tillämpliga lagar. I synnerhet kommer vi att se till att alla överföringar kommer att ske i enlighet med kraven i de tillämpliga lokala dataskyddslagar som gäller dig genom att införa lämpliga skyddsåtgärder. Du kommer att ha rätt att informeras om vilka lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits av Servify för denna överföring av dina personuppgifter.

  När Servify delar personuppgifter med ursprung i EES med en tredje part vilken kan vara eller är inte en enhet av Servify-gruppen utanför EES, kommer vi att göra det på grundval av de EU-standardavtalsklausuler som föreligger eller andra garantier som föreskrivs i GDPR.

 7. Bevarande och borttagning av data

  1. Efter att du avslutat ditt konto hos oss förstör vi alla uppgifter som samlats in från dig med undantag för registerposter och data som gäller de transaktioner som genomförts med hjälp av våra tjänster eller webbplatsen/webbplatserna och programmet/programmen. Observera att enligt tillämpliga lagar är vi skyldiga att upprätthålla register över dessa transaktioner hos oss. Detta inkluderar personuppgifter som ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt nummer, transaktionshistorik m.m. Med undantag för uppgifterna som angetts ovan tar vi bort alla personuppgifter om dig som vi har registrerade när ditt konto avslutas. Vi behåller inte några uppgifter om PIN-koden för din internetbank, engångskoder och/eller lösenord och kredit-/betalkortsuppgifter
  2. Observera att vi aldrig kommer att kräva av dig att du lämnar ut dina personuppgifter eller inloggningsuppgifter via e-post eller annan kommunikation. Om du mottar en begäran via e-post/telefonsamtal/textmeddelande eller annan kommunikation att lämna ut dina personuppgifter/dina inloggningsuppgifter/din ekonomiska information ska du inte svara. Vidarebefordra begäran till data.protect@servify.tech innan du raderar e-postmeddelandet/textmeddelandet.
  3. Termen ”nätfiske” innebär ett försök att stjäla personuppgifter och ekonomiska kontouppgifter från en webbplatsanvändare. Sådana ”nätfiskare” använder sig av falska e-postmeddelanden för att skapa falska webbplatser där användaren förleds till att ange sina personuppgifter, sin ekonomiska information och sina inloggningsuppgifter, t.ex. kredit-/betalkortsnummer, lösenord, PIN-kod m.m. Avstå från att lämna några som helst uppgifter på sådana webbplatser och rapportera omedelbart det inträffade genom att kontakta oss på e-postadressen data.protect@servify.tech. Vi avsäger oss allt ansvar för förlust eller skada till följd av att du svarat på sådant e-postmeddelande eller delat information med tredje part enligt vad som anges i avsnitt 4.2 och 4.3.
 8. Säkerhet och tillförlitlighet

  1. Säkerhet
   Servify har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att på ett effektivt sätt kunna implementera dataskyddsprinciper och för att kunna införliva nödvändiga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter i syfte att skydda information mot olyckshändelser eller olaglig förstörelse, förlust, ändringar, obehörig åtkomst och alla former av olaglig behandling.
  2. Tillförlitlighet
   Servify har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter som innehas är korrekta, aktuella och tillförlitliga för de ovan angivna ändamålen.
 9. Uttalande om dataskydd för användare i EU

  Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning är en omfattande dataskyddslag som reglerar hur enheter som är verksamma inom EU, som marknadsför produkter och tjänster till enskilda personer i EU eller som övervakar EU-medborgarnas beteenden, ska hantera personuppgifter. Dataskyddsförordningen är avsedd att enhetliggöra och stärka skyddet av personuppgifter för personer bosatta i Europeiska unionens medlemsstater. Mer information finns på EU:s webbplats för dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

  Enligt EU:s dataskyddsförordning ges EU-invånarna nedanstående rättigheter:

  När det gäller insamling och användning av dina personuppgifter kan du göra följande:

  1. Fråga Servify om de behandlar dina personuppgifter, för vilka ändamål, vilka kategorier av personuppgifter det rör sig om, vilka tredje parter som har fått dina personuppgifter och för vilken tidsperiod som personuppgifterna avses att lagras eller, om detta inte är möjligt, vilka kriterier som har använts för att bestämma den tidsperioden.
  2. Hänvända dig till Servify för upplysningar om lämpliga åtgärder som vidtagits för överföring till tredje part,
  3. Be Servify om en kopia av dina personuppgifter och få dem korrigerade,
  4. (Tillfälligt) invända mot (vidare) behandling av dina personuppgifter (inklusive begränsningen av behandlingen), och på legitima grunder begära att få dina personuppgifter raderade,
  5. Skicka en begäran om att endast Servify får behandla dina personuppgifter,
  6. Begära att få ta del av beslut som enbart baseras på automatisk bearbetning, inklusive profilering, och som har en betydande inverkan på dig,
  7. Skicka en begäran om att överföra dina personuppgifter till dig själv eller en annan organisation.
  8. Inge klagomål till en tillsynsmyndighet (dessa rättigheter kan vara begränsade i vissa situationer)
 10. Personuppgifter som mottagits för anställningsändamål:

  Om du är en potentiell kandidat för anställning hos Servify kan vi ha fått dina personuppgifter från tredje part, såsom rekryterare eller externa webbplatser. Vi kommer att använda den personliga information vi får för att kontakta dig om en potentiell arbetsmöjlighet eller för att utvärdera din kandidatur. Om du inte förser oss med dina personuppgifter direkt kommer vi att informera dig om källan när vi först kontaktar dig angående din kandidatur om så begärs

 11. Barn:
  Våra tjänster riktar sig inte till barn. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under den barnålder som definieras i lagen om landet om inte (a) vi har fått samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, (b) sådan insamling är föremål för ett separat avtal med oss eller (c) besöket av ett barn (enligt definitionen i lagen i landet) är oönskad eller tillfällig. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har försett oss med personuppgifter utan ditt samtycke, vänligen kontakta oss genom att använda informationen i avsnittet “Kontakta oss” nedan så vidtar vi åtgärder för att radera deras personuppgifter från våra system.
 12. Allmänt:

  I forsknings- och utvecklingsändamål kan vi använda datauppsättningar, såsom sådana som innehåller bilder, röster eller annan data som kan associeras med en identifierbar person. När vi skaffar sådana datauppsättningar gör vi det i enlighet med tillämplig lag i den jurisdiktion där datauppsättningen lagas. Vid användning av sådana datauppsättningar för forskning och utveckling, försöker vi inte att identifiera de personer som kan förekomma där.

 13. Ändringar i denna sekretesspolicy:
  Vi kommer att uppdatera denna sekretesspolicy då och då för att återspegla förändringar i vår praxis, teknik, rättsliga krav och andra faktorer. Om vi gör det kommer vi att uppdatera “giltighetsdatumet” högst upp. Om vi gör en väsentlig uppdatering kan vi ge dig meddelande innan uppdateringen träder i kraft, till exempel genom att publicera ett meddelande på vår webbplats eller genom att direkt kontakta dig , eller där det krävs enligt tillämplig lag och genomförbart, söka ditt samtycke till dessa ändringar. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om vår insamling, behandling och delning av dina personuppgifter.
 14. Kontakta oss

  Om du har några frågor som rör behandlingen/användningen av uppgifter som tillhandahållits av dig eller om Servifys integritetspolicy kan du kontakta dataskyddsombudet på e-postadressen data.protect@servify.tech

  Servify förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn. Ändringar publiceras på vår webbplats på https://servify.in/privacy. Vi rekommenderar att du besöker denna webbplats med jämna mellanrum.