Nokia Insurance Plus -vakuutuksen yleiset ehdot, elokuu 2019

Kiinteä vakuutuskausi on kuusi (6), kaksitoista (12) tai kaksikymmentä neljä (24) kuukautta valitun tuotteen mukaan. Vähintään 3 kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä saat vakuuttajalta ilmoituksen vakuutuksen voimassaolon päättymisestä, ellei vakuutusta irtisanottu aikaisemmin tämän vakuutuksen ehtojen mukaisesti.

 1. Tärkeitä tietoja

  Jos laitteistosi on vaurioitunut vahingossa tai varastettu vakuutuskauden aikana, vakuuttaja Atlas Insurance PCC Limited, toiminimellä Gemini Cell (Atlas Gemini) toimien korjauttaa tai vaihtaa laitteistosi toiseen vastaavin toiminnoin varustettuun laitteeseen oman harkintansa mukaan noudattaen seuraavia määrityksiä, poikkeuksia ja ehtoja. Vaihtolaite voi olla joko uusi tai peruskorjattu.

 2. Missä ja milloin

  Vakuutus kattaa vakuutetun laitteiston koko vakuutuskauden sekä vakuutuskirjassa mainitussa asuinmaassasi ja kun viet vakuutetun laitteiston tilapäisesti ulkomaille.

 3. Määritelmät (aakkosjärjestyksessä):

  1. HMD tarkoittaa seuraavaa:
   HMD Global Oy, joka on suomalainen matkapuhelinyhtiö, jolla on yksinoikeus Nokian tuotemerkkiin matkapuhelimissa.
  2. Kolmas osapuoli tarkoittaa seuraavaa:
   kaikki muut henkilöt paitsi vakuutettu, hänen aviopuolisonsa tai kumppaninsa, hänen vanhempansa edeltäjineen ja lapsensa jälkeläisineen, edustajansa jos vakuutettu on oikeushenkilö sekä kuka tahansa jolla ei ole vakuutetun lupaa käyttää laitteistoa.
  3. Lisävarusteet tarkoittavat:
   jokainen vakuutetun laitteiston mukana ostettu lisävaruste, lukuun ottamatta autoasennussarjoja, asennusmateriaaleja, ohjelmistoja ja sisältölatauksia.
  4. Nappaaminen tarkoittaa:
   vakuutetun laitteiston varastaminen kolmannen osapuolen toimesta, koostuen vakuutetun laitteiston ottamisesta välivaltaa käyttämättä vakuutetun läsnä ollessa ja kun vakuutettu laite on sijoitettuna enintään 2 (kahden) metrin päässä vakuutetusta.
  5. Ostohinta tarkoittaa seuraavaa:
   vakuutetun laitteiston hankinta-arvo, mukaan lukien ALV, mutta pois lukien kaikki myyntiavustajan antamat alennukset, siten kuin on vakuutuskirjaan merkitty.
  6. Sinä/vakuutettu tarkoittaa seuraavaa:
   vakuutuskirjassa mainittu vakuutettu, mikäli hän asuu Suomessa ja on 18 vuotta täyttänyt.
  7. Taskuvarkaus tarkoittaa:
   kolmannen osapuolen suorittama anastusrikos, koostuen vakuutetun laitteiston poistamisesta vakuutetun päällään anastushetkellä pitämän kassin tai vaatteen taskusta väkivaltaa käyttämättä.
  8. Terrorismi tarkoittaa seuraavaa:
   mikä tahansa teko, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, voimankäyttö tai voimankäytöllä uhkaaminen, jonka henkilö tai henkilöryhmittymä tekee yksinään tai minkä tahansa organisaation tai valtion puolesta poliittiseen, uskonnolliseen, ideologiseen tai vastaavaan tarkoitukseen tavoitteenaan vaikuttaa valtioon tai pelästyttää kansaa tai kansanosaa.
  9. Törkeä huolimattomuus tarkoittaa seuraavaa:
   Huolellisuuden puute tai tietoinen, vapaaehtoinen teko tai tekemättä jättäminen, joka jättää huomiotta laitteiston hyvinvoinnin, esimerkiksi vakuutetun laitteiston käyttäminen ulkotiloissa kosteissa olosuhteissa – mukaan lukien sade ja lumisade – tai vesiurheilutilanteessa,vakuutetun laitteiston jättäminen ulos huonoihin sääolosuhteisiin – mukaan lukien sade, tuuli ja lumisade –, vakuutetun laitteiston jättäminen ilman suoraa ja välitöntä vakuutetun valvontaa. Vakuutetun laitteiston jättäminen sellaiseen paikkaan huoneessa, kotona, ajoneuvossa, veneessä tai lentokoneessa, joka on nähtävissä ulkoa tai laitteiston jättäminen julkiseen tilaan, joka ei ole suljettu .
  10. Vaihtolaitteisto tarkoittaa seuraavaa:
   vakuuttajan kustantama vakuutetun laitteistosi korvaamiseen tarkoitettu laitteisto. Periaatteessa vaihtolaitteisto on samanlainen kuin vakuutettu matkapuhelin (väriä lukuun ottamatta). Jos samanlaista laitteistoa ei ole enää vakuutuksen hoitajan kohtuudella hankittavissa, vakuutettu saa vaihtolaitteiston, joka on vakuutuksen hoitajan käsityksen mukaan vastaavanlainen verrattuna vakuutuksen hoitajalle rekisteröityyn vakuutettuun laitteistoon. Vaihtolaitteisto on aina uutta tai peruskorjattua laitteistoa.
  11. Vahingossa tapahtunut vaurio/vaurio tarkoittaa:
   putoamisesta, iskusta ja/tai kosteusvauriosta aiheutunut yllättävä vahinkotapahtuma, jolla on ulkoinen vaikutus vakuutettuun laitteistoosi ja jonka tuloksena vakuutettu laitteistosi ei enää toimi täysin oikein, mukaan lukien kolmansien osapuolten ilman lupaasi aiheuttavat vahingot.
  12. Vakuutuksen hoitaja tarkoittaa yritystä:
   Aftersales Group B.V. Aftersales on Alankomaiden lain mukaan perustettu yhtiö, jonka kotipaikka on 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS. Yhtiö on rekisteröity Alankomaiden finanssivalvonnassa AFM:lle yritystunnuksella 12042867. Yhtiöllä on oikeus toimia Suomessa EU:n sisäisen palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella. Vakuutuksen hoitaja voi ulkoistaa (osan) vastuistaan valitsemilleen (paikallisille) kolmansille osapuolille.
  13. Vakuutettu laitteisto/laitteisto tarkoittaa seuraavaa:
   vakuutettu Nokia-laite, joka tunnistetaan IMEI-tunnuksen tai sarjanumeron perusteella, joka on rekisteröity uutena vakuutuksen hoitajalle 14 päivän kuluttua ostamisesta, sekä samalla kertaa ostetut lisävarusteet. Vakuutettu laitteisto ja sen tunnistava IMEI-tunnus ja/tai sen tunnistava sarjanumero merkitään vakuutuskirjaan.
  14. Varkaus tai varastettu tarkoittavat:
   vakuutetun laitteiston poistaminen tunnettujen tai tuntemattomien henkilöiden toimesta tavoitteenaan laittomasti ja pysyvästi riistää vakuutetun laitteiston omistajuus sinulta.
  15. Vartioimaton tarkoittaa seuraavaa:
   kun sinulla tai muulla 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jonka vastuulle olet laitteiston antanut, ei ole täyttä näköyhteyttä laitteistoon etkä/eikä kykene paikaltaan estämään luvattomia henkilöitä poistamasta laitteistoasi.
  16. Virus tarkoittavaa seuraavaa:
   muun muassa, mutta niihin rajoittumatta, troijalaiset, madot ja kaikki muut ohjelmat tai ohjelmistot, jotka suoraan tai välillisesti estävät vakuutettua laitteistoasi toimimasta oikein.
 4. Mikä on vakuutuksen kohde?

  Nokia Insurance Plus -vakuutus korvaa seuraavia vahinkoja:

  1. Murtautumisen ja/tai väkivallan edeltämä varkaus –
   vakuutettu laitteistosi ja lisävarusteet vaihdetaan vastaavin toiminnoin varustettuun vaihtolaitteistoon.
  2. Vahingossa tapahtunut vaurio/vahinko –
   vakuutettu laitteistosi korjataan tai vaihdetaan vastaavin toiminnoin varustettuun vaihtolaitteistoon.
  3. Lisävarusteet –
   samaan aikaan vakuutetun laitteiston kanssa vaurioituneita tai varastettuja lisävarusteita korvataan enintään 150,00 €:n kokonaisarvosta.
  4. Voimassaolo ympäri maailman –
   vakuutus on voimassa myös ulkomaanmatkoilla.
 5. Mitä vakuutus ei kata

  Atlas Gemini ei ole korvausvastuussa seuraavista:

  1. Yleistä – koskee kaiken tyyppisiä vahinkoja ja varkauksia;
   1. Omavastuuosuus riippuu vakuutetun laitteiston arvosta seuraavasti:

    Laitteiston arvon vaihteluväli Omavastuu
    < 250 € 29 €
    251–500 € 49 €
    > 500 € 69 €.
   2. Kaikkia ensimmäisen hyväksytyn vakuutuskorvauksen jälkeisiä vahinkoja ei korvata, jos vakuutuskausi on kuusi (6) kuukautta tai kaksitoista (12) kuukautta ja kaikkia toisen hyväksytyn vakuutuskorvauksen jälkeisiä vahinkoja ei korvata, jos vakuutuskausi on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta.
   3. Vakuutetun laitteiston menettämisestä johtuvia kustannuksia, uuden yhteyden muodostamisen kustannuksia, mitään tilausmaksuja eikä mitään muitakaan kuin vakuutetun laitteiston korjaamisesta tai vaihtamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia ei korvata.
   4. Vakuutetun laitteiston ilman edeltävää murtautumista ja/tai väkivaltaa (tai sen uhkaa) tapahtuneesta varkaudesta taikka hukkumisesta tai kavalluksesta johtuvia vakuutetun laitteiston menettämistä, häviämistä tai vaurioitumista ei korvata. Tämä sisältää myös tapaukset, joissa laitteisto on jätetty vartioimatta tai hukkunut tai mikäli se johtuu taskuvarkaudesta tai nappaamisesta.
   5. Ulkoisten tietotallennuslaitteiden kuten nauhojen, filmien, levyjen DVD-levyjen, SD-korttien tai ohjelmiston vahinkoja ei korvata.
   6. Sisäisille ja ulkoisille tietotallennuslaitteille tallennettujen tietojen palautuskustannuksia ei korvata.
   7. Valmistajien, tavarantoimittajien tai tukkumyyjien korvausvastuulle lakiin perustuvan takuun tai virhevastuun perusteella kuuluvia kustannuksia ei korvata.
   8. Varkautta tai vahinkoa ei korvata, jos se tapahtuu ilman vakuutuksen hoitajan ennakolta antamaa lupaa tehdyn puhdistamisen, korjauksen tai muokkaamisen aikana tai niistä johtuen, taikka valtion viranomaisen, mukaan lukien poliisin, määräyksestä tehdyn haltuunoton tai takavarikon aikana.
   9. Laajamittaisen varkausaallon aikana sattunutta varkautta, takavarikkoa tai vaurioitumista ei korvata, jos se on aiheutunut suoraan tai välillisesti seuraavista olosuhteista:
    1. sota, valtaus, kansainvälinen aseellinen selkkaus (riippumatta oliko sotatila julistettu vai ei), sisällissota, kapina, vallankumous, kansannousu, sotilasvallankaappaus tai muu vallankaappaus, nationalisointi, valtion tai valtion viranomaisen suorittama takavarikointi, omaisuusvaatimus, haltuunotto tai tuhoaminen.
    2. Ionisoivan säteilyn tai minkäänlaisen ydinmateriaalista saastumisen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata.
    3. Lentokoneiden tai muiden äänen nopeudella tai ääntä nopeammin liikkuvien lentävien esineiden aikaan saamien paineaaltojen aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
    4. Terrorismista johtunutta vahinkoa ei korvata, riippumatta vahinkoon vaikuttaneista muista samanaikaisesti tai missä tahansa muussa järjestyksessä tapahtuneista syistä tai tapahtumista.
  2. Varkaus
   1. Vakuutetun laitteiston varkautta ei korvata, jos sitä ei ole ilmoitettu vakuutuksen hoitajalle tai paikalliselle poliisille 72 tunnin kuluessa tai niin pian kuin kohtuudella mahdollista varkauden havaitsemisen jälkeen, jos 72 tunnin aikaa ei voida pitää vakuutetun kannalta kohtuullisena. Poliisin on kirjattava rikosilmoitus.
   2. Varkautta ajoneuvosta ei korvata, ellei autoa oltu lukittu kokonaan, vakuutettua laitteistoa suojattu hansikaslokeroon tai tavaratilaan ja ajoneuvoon murtautumisesta ole todistettavia jälkiä.
   3. Vakuutetun laitteiston varkautta ei korvata, jos se tapahtuu mistä tahansa huoneesta, ellei huonetta oltu lukittu lukolla niin, ettei se ollut vapaasti käytettävissä varkausaikana ja ellei siitä ole todistettavia jälkiä.
   4. Vartioimatta jätetyn vakuutetun laitteiston varkautta ei korvata.
   5. Taskuvarkautta tai nappaamista ei korvata.
   6. Törkeän huolimattomuuden aiheuttama varkaus.
  3. Vahinko
   1. Vakuutetun laitteiston kosmeettisia vahinkoja, kuten naarmuja ja kolhuja ei korvata, jos ne eivät vaikuta normaaliin toimintaan.
   2. Vakuutetun itsensä ja/tai muun kuin HMD:n hyväksymän korjausliikkeen tekemän käsittelyn, korjaamisen ja/tai puhdistamisen aiheuttaman lakiin perustuvan takuun tai virhevastuun menettämisen takia muodostuneita korjauskustannuksia ei korvata.
   3. Vakuutetun itsensä ja/tai muun kuin HMD:n hyväksymän korjausliikkeen vakuutetulle laitteistolle tekemän muutoksen ja/tai korjauksen aikana ilmenneitä heikkolaatuisten osien (muiden kuin uusien ja/tai alkuperäisten Nokian osien) käyttämisestä aiheutuneita vahinkoja ei korvata.
   4. Korvattavia eivät ole ohjelmistot ja vialliset valaisimet, putket, nauhat, akut, SIM-kortit, antennit, väriainesarjat, rumpusarjat, tulostuspäät ja muut laitteet, jotka luonteensa ja käyttötapansa takia altistuvat säännölliselle ja nopealle kulumiselle ja/tai heikkenemiselle.
   5. Mitään vakuutetulle laitteistolle näihin yleisiin sopimusehtoihin sovellettavissa määritelmissä määritellyn törkeän huolimattomuuden tuloksena aiheutuneita vahinkoja ei korvata.
   6. Lisävarusteiden vahinkoja ei korvata, ellei vahinko johdu samasta tapahtumasta, joka myös aiheutti vahinkoa vakuutetulle laitteistolle tai jossa se varastettiin.
   7. Mitään tavanomaisen kulumisen, arvonalentumisen, hyönteisten, tuhoeläinten, homeen tai ilmakehän sääilmiöiden aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
   8. Mitään sellaista vakuutetulle laitteistolle aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jonka syynä on valmistajan käyttöoppaassa kerrottujen käyttöohjeiden, yhteydenmuodostamista, asentamista ja huoltoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen.
   9. Mitään viruksen laitteistolle aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
   10. kaikki vakuutetun tahallaan aiheuttamat vahingot
   11. Vakuutetun laitteen vaurioituminen tai katoaminen tulipalon seurauksena.
 6. Sopimusehtomme

  1. Vakuutuskausi

   Kiinteä vakuutuskausi on kuusi (6), kaksitoista (12) tai kaksikymmentä neljä (24) kuukautta valitun tuotteen mukaan. Vähintään 3 kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä saat vakuuttajalta ilmoituksen vakuutuksen voimassaolon päättymisestä, ellei vakuutusta irtisanottu aikaisemmin tämän vakuutuksen ehtokohdan h mukaisesti. Jos vakuuttaja on vastaanottanut vakuutuskauden kokonaisvakuutusmaksun, vakuutus astuu voimaan vakuutuksen rekisteröitymisen onnistumispäivänä, jos kyseinen päivä on enintään 14 kalenteripäivää vakuutetun laitteiston ostamisesta uutena ja laite ei ole vaurioitunut tai hävinnyt tai varastettu. Kiinteän vakuutuskauden alkupäivä ja kesto ilmoitetaan vakuutuskirjassa.

   Vakuuttaja maksaa tämän vakuutuksen vakuutusmaksun kokonaisuudessaan etukäteen.

  2. Maksutapa

   Atlas Gemini voi omasta harkinnastaan korvata vahingon vakuutetulle seuraavasti:

   1. se korjaa tai vaihtaa vakuutetun laitteiston (vaihtolaitteistoon) ja lisävarusteet (enintään 150 €:n vähittäismyyntiarvosta) tai
   2. maksaa vakuutetulle rahasumman, joka on yhtä suuri kuin kustannukset, jotka Atlas Geminille olisi sen käsityksen mukaan aiheutunut vakuutettua laitetta kohtuus huomioon ottaen mahdollisimman hyvin toiminnoiltaan vastaavan vaihtolaitteiston ja lisävarusteiden luovuttamisesta vakuutetulle.

   Maksettava korvaussumma ei voi koskaan olla suurempi kuin ostohinta.

  3. Huolellinen käyttö

   Velvollisuutesi on ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin suojelutoimiin vakuutetun laitteiston suojaamiseksi vahingoilta ja varkauksilta ja sen pitämiseksi hyvässä kunnossa.

  4. Totuuden kertomatta jättäminen

   1. Jos olet antanut tahallisesti vääriä tietoja tai olet jättänyt tahallisesti kertomatta tietoja, joiden sinun olisi kohtuudella pitänyt tietää voivan vaikuttaa vakuuttajan tekemään riskiarviointiin, vakuuttaja voi päättää peruuttaa vakuutuksen vakuutuskauden aikana. Jos vakuutus katsotaan pätemättömäksi näistä syistä, vakuutusmaksusta ei makseta palautusta.
   2. Jos olet vakuutustapahtuman jälkeen antanut vilpillisin mielin Atlas Geminille vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on ollut merkitystä vakuuttajan korvausvelvollisuuden määrittämisessä, vakuutuskorvausta voidaan vähentää tai se voidaan jättää myöntämättä olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisessa määrin. Vakuutuksesi pysyy voimassa kunnes toinen osapuolista on irtisanonut sen näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
   3. Atlas Geminillä on oikeus vaatia takaisin kaikki korvaushakemukseen liittyen kertyneet kustannukset (mukaan lukien tutkimuksen ja perinnän kustannukset) jos vaatimuksen korvaamisen jälkeen ilmenee vaatimuksen olleen petoksellinen yllä kohdassa (ii) selostetusti.
   4. Atlas Gemini voi ilmoittaa petostapauksista poliisille tai valtion valvonta- ja muille viranomaisille. Atlas Gemini voi myös jakaa tietojaan petoksellisista korvaushakemuksista muille vakuuttajille, mukaan lukien ilmoittamalla ne vakuuttajien petosten estämiseksi luomaan luetteloon.
  5. Korvaushakemuksen tekeminen

   Niin pian kuin mahdollista sellaisen vahingon tai varkauden havaitsemisen jälkeen, jonka uskot oikeuttavan korvaukseen vakuutuksen perusteella, sinun pitää toimia seuraavasti:

   1. Jos tapahtuu varkaus tai kolmas osapuoli aiheuttaa ilman lupaasi tahallista vahinkoa, ilmoita vakuutuksen hoitajalle tai poliisille (tai ulkomailla ollessasi paikalliselle poliisia vastaavalle lainvalvontaviranomaiselle) 72 tunnin kuluessa tai niin pian kuin kohtuudella mahdollista varkauden tai vahingon havaitsemisen jälkeen, jos 72 tunnin aikaa ei voida pitää vakuutetun kannalta kohtuullisena.
   2. Poliisin on laadittava rikosilmoitus, vaikka olisitkin ulkomailla, koska rikosilmoitusta tarvitaan korvaushakemuksen käsittelyyn. Ota yhteyttä vakuutuksen hoitajaan soittamalla numeroon +358-(0)9-4255 0804 tai ulkomailta soitettaessa +358-(0)9-4255 0804. Vakuutuksessa korvattavan vahingon syntyessä on erittäin suositeltavaa ilmoittaa vakuutuksen hoitajalle 14 päivän kuluessa vahingon havaitsemisesta, tai jos se ei ole mahdollista, niin pian kuin kohtuudella mahdollista. Vahinkoilmoitus voidaan tehdä soittamalla numeroon +358-(0)9-4255 0804 tai ulkomailta soitettaessa numeroon +358-(0)9-4255 0804.
   3. Atlas Gemini on korvausvastuussa vain, jos hakemus esitetään vain Atlas Geminin ilmoittamalla tavalla. Atlas Geminin tai sen valitseman korjausliikkeen on vaihdettava vakuutettu laitteistosi. Jos tätä ei noudateta, Atlas Geminin korvausvelvollisuus lakkaa.
   4. Heti kun olet ilmoittanut vakuutetun laitteistosi varkaudesta, Atlas Geminillä on oikeus pyytää matkapuhelinoperaattoriasi sulkemaan laitteiston laittamalla sen estolistalle.
   5. Sinua voidaan pyytää täyttämään hakemuslomake tai antamaan lisätietoja vaatimuksen käsittelemiseksi. Kaikki viiveet puoleltasi voivat viivästyttää hakemuksen käsittelyä.
  6. Ikäsi ja osoitteesi

   Sinun pitää olla 18 vuotta täyttänyt vakuutuksen ottamisen hetkellä ja asuttava vakuutuskauden vakuutuskirjassa mainitussa maassa.

  7. Muutokset vakuutettuun laitteistoon tai muihin tietoihin

   Vakuutetun on ilmoitettava vakuutuksen hoitajalle viipymättä muutoksista tietoihin, joihin vakuutus perustuu, kuten vakuutetun osoite ja sähköpostiosoite. Vakuutetun laitteiston vaihtaminen on mahdollista vain jos laite on uusi, toimii oikein, ei ole vahingoittunut ja muutoksesta on ilmoitettu Atlas Geminille 7 päivän kuluessa ostopäivästä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eu_support@servify.tech. Atlas Gemini varaa oikeuden pyytää uuden laitteen ostokuitin esittämistä. Atlas Gemini ei ole vastuussa muun laitteiston kuin rekisteröidyn vakuutetun laitteiston korjaamisen tai vaihtamisen kustannuksista.

  8. Vakuutuksen irtisanominen
   Sinulla on oikeus irtisanoa vakuutuksesi 14 päivän kuluttua seuraavista:

   1. päivä, jolloin sait ilmoituksen vakuutuksen voimaanastumisesta
   2. päivä, jolloin sait vakuutustasi koskevat yleiset ehdot kokonaisuudessaan.

   Irtisanomispyynnön vastaanottamisen jälkeen irtisanomisen voimaanastumishetken jälkeiseltä vakuutuskaudelta ennakolta

   maksettu vakuutusmaksu palautetaan.

   Lisäksi voit irtisanoa sopimuksen milloin tahansa muulloin. Jos yllä mainitut olosuhteet eivät kuitenkaan täyty, jo maksettua vakuutusmaksua ei palauteta irtisanomista edeltävältä vakuutuskaudelta.

   Lisäksi sovelletaan seuraavaa:

   1. Vakuutuksesi irtisanotaan automaattisesti ja välittömästi ensimmäisen hyväksytyn korvaushakemuksen täyttämisen jälkeen, jos vakuutuskautesi on kuusi (6) kuukautta tai kaksitoista (12) kuukautta. Vakuutusmaksuja ei palauteta. Vakuuttaja ilmoittaa sinulle irtisanomisesta sähköpostitse.
   2. Vakuutuksesi irtisanotaan automaattisesti ja välittömästi toisen hyväksytyn korvaushakemuksen täyttämisen jälkeen, jos vakuutuskautesi on kaksikymmentä neljä (24) kuukautta. Vakuutusmaksuja ei palauteta. Vakuuttaja ilmoittaa sinulle irtisanomisesta sähköpostitse.
  9. Vakuutuksesi muutokset

   muutokset vakuutuksesi ehtoihin, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, muutokset vakuutusmaksuun, omavastuuseen, korvaushakemusmenettelyyn ja tulevien vakuutuskausien irtisanomiseen, voidaan toteuttaa vain jos Atlas Gemini saa vakuutuksenottajan suostumuksen sopimusehtojen muuttamiseen.

   Jos vakuutuksesi sopimusehtoihin kohdistuu muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa vakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa tiedoksesi saamasta ehtojen muutoksesta. Vakuuttajan on ilmoitettava kyseisenlaisista muutoksista vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen astumista voimaan.

   Jos päätät kyseisessä muutostapauksessa irtisanoa vakuutuksen, vakuuttaja palauttaa kaikki jäljellä olevasta vakuutuskaudesta ennakolta maksetut vakuutusmaksut.

  10. Mitä voin tehdä, jos en ole tyytyväinen Atlas Geminiin

   Atlas Gemini pyrkii kaikin tavoin tarjoamaan sinulle virheetöntä, ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua. Jos sinulla on kuitenkin tästä palvelusta valittamisen aihetta, voit aina ilmoittaa siitä meille. Kyseisessä tapauksessa neuvomme lähettämään valituksen Aftersales Group BV:lle, joka toimii vakuutuksen hoitajana Atlas Geminin puolesta. Aftersales Groupiin saa yhteyden soittamalla numeroon +358-(0)9-4255 0804 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eu_support@servify.tech. Aftersales Groupin postiosoite on:

   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

   Vakuutuksen hoitaja yrittää ratkaista valituksesi tai ongelmasi 24 tunnin kuluessa. Jos se ei ole mahdollista, vakuutuksen hoitaja vahvistaa valituksesi 5 arkipäivän kuluessa vastaanotosta ja antaa lopullisen vastauksen 2 viikon kuluessa.

   Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että vakuutuksen hoitajan vastaus ei ole tyydyttävä, valitus voidaan edelleen antaa tiedoksi osoitteella Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, MALTA.

   Jos näillekään tahoille valittamisen jälkeen valitustasi ei ole saatu tyydyttävästi ratkaistua, voit pyytää seuraavaa organisaatiota käsittelemään tapauksen:
   Office of the Arbiter for Financial Services, 1e Floor, St Calcedonius Square,
   Floriana FRN 1530, MALTA, Tel +356 212 492 45 (ulkomaanpuhelujen hintoja sovelletaan),
   Sähköposti: complaint.info@financialarbiter.org.mt; Kotisivut www.financialarbiter.org.mt.

   Välimiehen toimisto odottaa saavani lopullisen kirjallisen vastauksen Atlas Geminiltä tai jos et ole saanut lopullista vastausta 15 päivän kuluessa, ennen kuin hän voi hyväksyä tapauksenne.

   Euroopan komissiolla on verkossa toimiva riidanratkaisuviranomainen kuluttaja-asiakkaille, joilla on valitettavaa verkossa ostetusta tuotteesta tai palvelusta. Jos päätät lähettää valituksesi tällä tavalla, se lähetetään edelleen itsenäiselle kuluttajariitaorganisaatiolle, joka tulee käsittelemään asian kokonaan verkon kautta ja vastaamaan 90 päivän kuluessa. Tämän verkkoriidanratkaisuviranomaisen verkko-osoite on: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Muista aina ilmoittaa sähköpostiosoitteemme eu_support@servify.tech. Huomaa, että tämä itsenäinen kuluttajariitaorganisaatio voi käsitellä valituksesi sen jälkeen, kun meille on annettu mahdollisuus ratkaista asia.

   Yllä oleva valitusmenettely ei vaikuta oikeuteesi viedä valituksesi toimivaltaiseen oikeusistuimeen. Katso siihen liittyen ehtokohta p., ”Mitä lakeja sovelletaan ja mitkä oikeusistuimet ovat toimivaltaisia”.

  11. Vaatimukset ja tarpeet

   Vakuutuksesi täyttää sellaisen henkilön vaatimukset ja tarpeet, joka haluaa suojata omaa vakuutettua laitteistoaan varkauksilta ja vahingoilta.

  12. Vakuuttajasi ja vastuulauseke

   Vakuutuksen vakuuttaja on Atlas Insurance PCC Limited, toiminimellä Gemini Cell (vakuuttaja).

   Atlas Insurance PCC on Maltan lain mukaan perustettu yhtiö, jonka kotipaikka on 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, MALTA. Atlas Insurance PCC:n on valtuuttanut Maltan finanssivalvonta, osoite Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, MALTA, Puh.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Yhtiö toimii Belgiassa EU:n sisäisen palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella ja se on rekisteröity Belgian pankissa numerolla 2856 (NBB – Berlaimontlaan 14, 1000 Brussels, www.nbb.be).

   Tämän vakuutuksen osalta Atlas toimii Gemini Cell -toiminimellä, joka on Protected Cell -tyyppinen yhtiö ja joka on perustettu siihen sovellettavien Protected Cell -yhtiöiden säädösten mukaisesti ja jonka omistaa Aftersales Group BV. Atlas Insurance PCC Ltd:n kotipaikka on 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, MALTA.

   Atlas voi luoda yhden tai useampia Protected Cell -yhtiöitä pääomansa eriyttämiseen ja suojaamiseen. Gemini Cell -yhtiön varat on suojattu muiden Atlas-soluyhtiöiden sekä Atlaksen ydinliiketoiminnan vastuilta ja tappiolta. Hyväksymällä nämä sopimusehdot, hyväksyt seuraavaa:

   1. Sinulla on oikeus vain korvaushakemuksen tekemiseen tämän vakuutuksen perusteella; ja
   2. tähän vakuutukseen perustuvat oikeutesi ja korvaushakemuksesi toteutetaan ja täytetään ensisijassa niistä Gemini Cellin

   varoista, jotka ovat käytettävissä korvausten maksamiseen sillä hetkellä kun korvaushakemuksesi Atlas Geminille rekisteröidään; ja

   1. vasta kun Gemini Cellin varat ovat loppuneet, Atlaksen soluihin eroteltuja varoja voidaan käyttää minkä tahansa Gemini Cellin vastuun korvaamiseen; ja
   2. muihin Atlaksen suojattujen Cell-soluyhtiöiden varoihin kohdistuvaa korvaushakemusta ei voida tehdä.

   Tällä tavoin vakuuttajasi Atlas Geminin pääoma on aina suojattu Atlaksen pääliiketoiminnan tai muiden suojattujen soluyhtiöiden varojen riittämättömyydeltä. Vastaavasti, siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Atlas Geminin varat osoittautuvat riittämättömiksi, korvausvastuun jatkuvuuden takaavat toissijaisesti Atlaksen soluliiketoiminnan ulkopuoliset varat.

   Ryhtymällä tähän vakuutukseen tiedostat ja hyväksyt, että ryhdyt vakuutukseen Atlas Geminin kanssa ja että olet perehtynyt Atlas Insurance PCC Limitediä ja Gemini Celliä koskeviin PCC-säädöksiin. Lisäksi hyväksyt, että tähän yleisiin ehtoihin kuuluvaan ehtokohtaan (l.) sovelletaan Maltan lakia ja että tätä ehtokohtaa koskevat riidat on saatettava vireille maltalaisessa tuomioistuimessa. Vakuutat että sovellettavan lain puitteissa sinulla on lupa valita tällainen oikeuspaikka vakuutuksen tämän ehdon kattamiseksi. Suostumuksesi siihen, että tähän ehtoon sovelletaan Maltan lakia ja että tämä ehto on maltalaisten tuomioistuinten tuomiovallan piirissä sekä esityksesi siitä, että tämän ehdon lainvalinta on sallittu sovellettavan lain mukaisesti, on merkittävä syy siihen, että Atlas Gemini on hyväksynyt tähän vakuutukseen ryhtymisen.

   Vakuutuksen tarjoaa Aftersales Group BV, joka toimii Atlas Geminin puolesta.

   Aftersales Group BV on osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS ja se on rekisteröity kauppakamarissa numerolla 55498833 ja on Alankomaissa tunnettu vakuutusmeklari, jota valvoo Alankomaiden finanssivalvonta AFM rekisteröintinumerolla 12042867. Aftersales Group BV on myös rekisteröity Belgiassa vakuutusmeklariksi EU:n sisäisen palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella numerolla 12042867.

  13. Viestintä

   Kaikki viestintä sinun ja toiselta puolelta Atlas Geminin ja/tai vakuutuksen hoitajan välillä tapahtuu sinun vakuutuksen rekisteröimisen yhteydessä antamasi sähköpostiosoitteen tai postiosoitteen kautta. Sähköpostiosoitteemme on: eu_support@servify.techja puhelinnumeromme on +358-(0)9-4255 0804.

  14. Oikeutesi

   Mainittujen valitusmenettelyjen olemassaolo tai käyttäminen eivät vaikuta oikeuksiisi kuluttajana ryhtyä oikeustoimiin.

  15. Henkilötietojesi suojaaminen

   Atlas Gemini on meidän tallentamiemme henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Atlas Gemini ja vakuutuksen hoitaja (me) käytämme antamiasi tietoja vain vakuutuksesi luomiseen ja mahdollisesti korvaushakemuksen käsittelyn aikana vakuutuksen hallinnointiin, asiakaspalveluun, korvaushakemusten käsittelyyn ja vakuutuspetosten ehkäisemiseen, mukaan lukien tietojesi mahdollinen luovuttaminen muille vakuuttajille ja valvontaviranomaisille sekä tietojesi oikeellisuuden tarkastaminen kolmansilta osapuolilta laillisesti saatujen tietojen perusteella. Näissä tarkoituksissa voimme luovuttaa tietoja alihankkijoillemme, palveluntarjoajille, edustajille ja tavarantoimittajille.

   Vahvistat tähän suostumalla, että kaikki meille luonnolliseksi henkilöksi katsottavista kolmansista osapuolista rekisteröinnin ja vakuutuksen hallinnoinnin yhteydessä antamasi tiedot on annettu kyseisen kolmannen osapuolen luvalla. Suostut myös vastaanottamaan viestintää näiden tietojen suojaamiseen liittyen Atlas Geminiltä tämän kolmannen osapuolen puolesta.

   Tallennamme tietojasi vain niin pitkään kuin on tarve kaikkien tästä vakuutuksesta johtuvien velvollisuuksiemme täyttämiseksi, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa.

   Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja pyytää Atlas Geminiä päivittämään tai korjaamaan kyseiset tiedot tai poistamaan henkilötietosi arkistoistamme, jos niitä ei enää tarvita yllä mainittuihin tarkoituksiin. Voit käyttää näitä ja muita Atlas Geminin tietosuojakäytännöstä johdettavia oikeuksia ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Pyyntösi voit lähettää kirjeitse osoitteeseen: The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 MALTA tai sähköpostitse osoitteella dpo@atlas.com.mt. Muista kuitenkin, että joitakin henkilötietoja koskee erivapaus kyseisestä pääsy-, korjaamis- tai poistopyyntöoikeudesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja/tai muun sovellettavan lain tai asetuksen perusteella.

  16. Jos uskot ettei Atlas Geminin suorittama henkilötietojesi käsittely ole sovellettavien tietosuojalakien ja -asetusten mukaista, voit jättää valituksen Atlas Geminille ja/tai Maltan tietosuojavaltuutetun toimistolle napsauttamalla tätä linkkiä https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Jos haluat tutustua koko tietosuojakäytäntöömme ja ymmärtää paremmin henkilötietojesi hallintaa, vieraile osoitteessa https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Huomaa, että käytäntöämme muutetaan ajoittain muuttuvan lainsäädännön, muiden säädösten ja tietosuojaohjeiden noudattamisen varmistamiseksi.
  17. Mitä lakeja sovelletaan ja mitkä oikeusistuimet ovat toimivaltaisia

   Suomen lakia sovelletaan tähän vakuutukseen ja vakuutuksesta johtuviin oikeuksiin liittyvät riidat laitetaan vireille vakituisen asuinpaikkasi, kotipaikkasi tai hallinnollisen päätoimipaikkasi tuomioistuimessa, pois lukien ehtokohdassa l mainittu. Jos riita koskee Atlaksen Protected Cell Company -yhtiörakennetta, sovelletaan Maltan lakia.

   Jos et ole tyytyväinen korvauspäätökseemme, sinulla on myös oikeus valittaa Suomen vakuutuslautakuntaan.
   Vakuutuslautakunta
   Porkkalankatu 1
   00180 HELSINKI
   Puhelin: +358 9 685 0120, Sähköposti: info@fine.fi
   www.fine.fi

   Vakuutuksen vakuuttaja on Atlas Insurance PCC Ltd, toiminimellä Gemini Cell. Atlas Insurance PCC on Maltan lain mukaan perustettu yhtiö, jonka kotipaikka on 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, MALTA. Atlas Insurance PCC:n on valtuuttanut Maltan finanssivalvonta, osoite Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, MALTA, Puh.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).