Opći uvjeti police osiguranja Nokia Phone Insurance Plus iz kolovoza 2019.

Ovisno o odabranom proizvodu, primjenjuje se fiksno razdoblje trajanja police od šest (6) mjeseci, dvanaest (12) mjeseci ili dvadeset četiri (24) mjeseca. Najkasnije 3 mjeseca prije isteka tog fiksnog razdoblja od osiguravatelja ćete dobiti obavijest o otkazivanju, osim ako je polica raskinuta ranije u skladu s uvjetima ove police.

 1. Važne informacije

  Ako je vaša osigurana oprema ukradena ili je slučajno oštećena tijekom razdoblja trajanja police, društvo Atlas Insurance PCC Limited, u ime svoje jedinice Gemini Cell („Atlas Gemini”), prema vlastitom će nahođenju uz dužno poštivanje sljedećih definicija, isključenja i uvjeta, popraviti vašu osiguranu opremu ili je zamijeniti zamjenskom opremom jednakih funkcija. Zamjenska oprema može biti nova ili obnovljena.

 2. Lokacija i trajanje

  Vaša osigurana oprema pokrivena je tijekom cijelog razdoblja trajanja police kako u vašoj zemlji prebivališta navedenoj na potvrdi o polici, tako i kada s osiguranom opremom privremeno boravite u inozemstvu.

 3. Definicije (abecednim redoslijedom):

  1. Administrator:
   Aftersales Group B.V. Aftersales je tvrtka osnovana u skladu s nizozemskim zakonodavstvom sa sjedištem u 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nizozemska. Tvrtka je registrirana pri nizozemskom nadzornom tijelu AFM (Nizozemska uprava za financijska tržišta) pod brojem 12042867. Tvrtka je ovlaštena za obavljanje djelatnosti u Ujedinjenoj Kraljevini pod slobodom pružanja usluga. Administrator može (dio svojih) odgovornosti prebaciti na odabrane (lokalne) treće strane.
  2. Bez nadzora:
   kada vama ili drugoj osobi starijoj od 18 godina kojoj ste povjerili osiguranu opremu, osigurana oprema nije potpuno vidljiva ili niste u mogućnosti spriječiti da neovlaštene osobe oduzmu vašu osiguranu opremu.
  3. Džeparenje:
   čin prijevare koji je počinila treća strana, a koji se sastoji od oduzimanja osigurane opreme iz džepa torbe ili odjeće koju osiguranik nosi na tijelu u vrijeme krađe bez fizičkog nasilja.
  4. HMD:
   HMD Global Oy, finski proizvođač mobilnih telefona koji ima ekskluzivna prava na marku mobilnih telefona Nokia.
  5. Krađa ili ukradeno:
   oduzimanje vaše osigurane opreme koje su počinile poznate ili nepoznate osobe s namjerom da vas nezakonito i trajno liše vlasništva nad vašom osiguranom opremom.
  6. Nabavna cijena:
   nabavna vrijednost osigurane opreme, uključujući PDV, ali bez popusta koje vam je odobrio prodavač, kako je navedeno u vašoj polici osiguranja.
  7. Nemar:
   nepostupanje s pažnjom s kojom bi razumno razborita osoba postupala u sličnim okolnostima.
  8. Osigurana oprema / oprema:
   osigurani uređaj marke Nokia koji je na temelju IMEI broja ili serijskog broja registriran kao novi kod administratora u roku od 14 dana od kupnje te sav pribor kupljen u isto vrijeme. Osigurana oprema s pripadajućim IMEI brojem i/ili pripadajućim serijskim brojem opisana je u vašoj polici osiguranja.
  9. Otuđenje:
   krađa osigurane opreme koju je počinila treća strana i koja se sastoji od oduzimanja, bez primjene nasilja, osigurane opreme u prisutnosti osiguranika kada se osigurana oprema nalazila unutar radijusa do 2 (dva) metra od osiguranika.
  10. Pribor:
   sav pribor nabavljen zajedno s vašom osiguranom opremom, uz iznimku kompleta za automobil, instalacijskog materijala, softvera i preuzetog sadržaja.
  11. Slučajno oštećenje / oštećenje:
   oštećenje nastalo zbog iznenadnog događaja koji ima vanjski učinak na vašu osiguranu opremu te dovodi do pada, udarca ili oštećenja zbog vlage, zbog čega vaša osigurana oprema više ne radi ispravno i u potpunosti, uključujući oštećenje koje su uzrokovale treće strane bez vašeg dopuštenja.
  12. Terorizam:
   svaki čin, koji uključuje, uz ostalo, upotrebu sile ili prijetnje silom od strane osobe ili skupine osoba koje djeluju samostalno ili u ime neke organizacije ili vlade odnosno u vezi s njima i koje postupaju iz političkih, vjerskih, ideoloških ili sličnih razloga s ciljem utjecaja na vladu ili zastrašivanja stanovništva ili dijela stanovništva.
  13. Treća strana:
   svaka osoba koja nije osiguranik, supružnik ili partner osiguranika, preci ili potomci osiguranika, ili zastupnici osiguranika ako je osiguranik pravna osoba, kao i svaka druga osoba koja nije dobila dopuštenje osiguranika za upotrebu osigurane opreme.
  14. Vi/vaš/vam/ugovaratelj osiguranja:
   ugovaratelj osiguranja naveden u potvrdi o polici pod uvjetom da živi u Ujedinjenoj Kraljevini i da je stariji od 18 godina.
  15. Virus:
   uključuje, uz ostalo, trojanske konje, crve i svaki drugi program ili softver koji izravno ili neizravno sprječava ispravan rad vaše osigurane opreme.
  16. Zamjenska oprema:
   oprema koju je osiguravatelj platio radi zamjene vaše osigurane opreme. U načelu, zamjenska oprema identična je mobilnom telefonu osiguranika (uz iznimku boje). Ako identična oprema više nije razumno dostupna administratoru, osiguranik će dobiti zamjensku opremu koja je, prema mišljenju administratora, jednakovrijedna osiguranoj opremi registriranoj kod administratora. Zamjenska oprema uvijek je nova ili obnovljena oprema.
 4. Što je pokriveno

  Polica osiguranja Nokia Phone Insurance Plus pokriva sljedeće:

  1. Krađa kojoj prethodi upad uz primjenu sile ili nasilje –
   Vašu osiguranu opremu i pribor zamijenit ćemo zamjenskom opremom jednakih funkcija.
  2. Slučajno oštećenje –
   Vašu osiguranu opremu popravit ćemo ili zamijeniti zamjenskom opremom jednakih funkcija.
  3. Pribor –
   Do najveće vrijednosti od ukupno 1.120 HRK za pribor koji je oštećen ili ukraden u isto vrijeme kad i osigurana oprema.
  4. Pokriće u cijelom svijetu –
   Pokriće također vrijedi tijekom privremenog boravka u inozemstvu.
 5. Što nije pokriveno

  Društvo Atlas Gemini nije odgovorno za sljedeće:

  1. Općenito –primjenjivo na sve oblike oštećenja i krađe
   1. Odbitna franšiza primjenjuje se na temelju vrijednosti osigurane opreme:

    Vrijednost opreme Odbitna franšiza
    < 1.865,00 HRK 220,00 HRK
    1.866,00 HRK do 3.730 HRK 365,00 HRK
    > 3.730 HRK 515,00 HRK
   2. Sva potraživanja nakon prvog uspješnog potraživanja ako je razdoblje trajanja osiguranja šest (6) mjeseci ili dvanaest (12) mjeseci i sva potraživanja nakon drugog uspješnog potraživanja ako je razdoblje trajanja osiguranja dvadeset i četiri (24) mjeseca.
   3. Troškovi nastali zbog gubitka mogućnosti korištenja osigurane opreme, troškovi ponovnog povezivanja, troškovi za pretplate bilo koje vrste ili svi drugi troškovi, osim izravnih troškova popravka ili zamjene osigurane opreme.
   4. Gubitak, nestanak ili oštećenje osigurane opreme zbog krađe kojoj ne prethodi upad uz primjenu sile i/ili nasilje odnosno prijetnja nasiljem ili zbog gubitka ili utaje. To također uključuje incidente kao što je ostavljanje opreme bez nadzora ili zametanje te incidente koji su posljedica džeparenja ili otuđenja.
   5. Oštećenje vanjskih nosača podataka, kao što su kasete, filmske trake, diskovi, DVD diskovi, SD kartice i softver.
   6. Troškovi oporavka podataka na internim i vanjskim nosačima podataka.
   7. Troškovi za koje je proizvođač, dobavljač ili distributer odgovoran u skladu sa zakonskim obvezama jamstva.
   8. Krađa ili oštećenja nastala tijekom ili zbog postupka čišćenja, popravka ili preinaka bez prethodnog dopuštenja administratora ili tijekom pljenidbe ili detencije po nalogu vladine agencije, uključujući policiju.
   9. Pljačkanje ili pljenidba ili oštećenje izravno ili neizravno nastalo kao posljedica sljedećeg:
    1. rat, invazija, vanjske agresije (bez obzira na to je li rat proglašen ili ne), građanski rat, pobuna, revolucija, ustanak, vojna ili nezakonito stečena vlast, nacionalizacija, konfiskacija, potraživanje, pljenidba ili uništenje od strane vlade ili vladine agencije;
    2. ionizirajuće zračenje ili bilo koji oblik nuklearne kontaminacije;
    3. udarni valovi koje uzrokuju zrakoplovi ili druge letjelice koje se kreću brzinom zvuka ili nadzvučnom brzinom;
    4. terorizam, bez obzira na druge uzroke ili događaje koji se događaju istovremeno ili bilo kojim drugim redoslijedom te doprinose oštećenju.
  2. Krađa
   1. Krađa osigurane opreme koja nije prijavljena administratoru i lokalnoj policiji u roku od 72 sata ili čim je razumno moguće nakon otkrivanja krađe ako prijava u razdoblju od 72 sata nije izvediva za osiguranika. Policija mora sastaviti službeni zapisnik.
   2. Krađa iz vozila, osim u slučaju kada je automobil u potpunosti zaključan, osigurana oprema je spremljena u pretinac za rukavice ili prtljažnik te postoje vidljivi znakovi provale u vozilo.
   3. Krađa osigurane opreme iz bilo koje prostorije, osim u slučaju kada je ta prostorija zaključana bravom i nije slobodno dostupna javnosti u vrijeme krađe te postoje vidljivi znakovi krađe.
   4. Krađa osigurane opreme koja je ostavljena bez nadzora.
   5. Džeparenje ili otuđenje.
   6. Krađa uzrokovana nemarom.
  3. Oštećenje
   1. Površinska oštećenja osigurane opreme, kao što su ogrebotine ili udubljenja, koja ne utječu na normalan rad.
   2. Svi troškovi popravka koji su nastali zbog obrade, popravka i/ili čišćenja od strane samog osiguranika i/ili servisa za popravke koji ne priznaje tvrtka HMD, što je dovelo do gubitka prava osiguranika na zakonsko jamstvo.
   3. Oštećenja osigurane opreme uzrokovana uporabom lošijih dijelova (dijelova koji nisu novi i/ili koji nisu originalni dijelovi marke Nokia) tijekom preinaka i/ili popravka osigurane opreme od strane samog osiguranika i/ili od strane servisa za popravke koji ne priznaje tvrtka HMD.
   4. Softver i neispravne lampice, cijevi, vrpce, baterije, SIM kartice, antene, komplet tonera, bubanj za pisač, glava za ispis i druga oprema koja je zbog svoje prirode i upotrebe podložna redovitom i brzom trošenju i/ili propadanju.
   5. Svako oštećenje osigurane opreme nastalo zbog nemara.
   6. Oštećenje pribora osim u slučaju da je oštećenje uzrokovao isti događaj u kojem je došlo do slučajnog oštećenja ili krađe osigurane opreme.
   7. Svako oštećenje osigurane opreme uzrokovano trošenjem, habanjem, insektima, štetnicima, plijesni ili atmosferskim odnosno klimatskim uvjetima.
   8. Svako oštećenje osigurane opreme nastalo zbog nepridržavanja korisničkih uputa te uputa za povezivanje, postavljanje i održavanje opisanih u korisničkom priručniku proizvođača.
   9. Svako oštećenje osigurane opreme uzrokovano virusom.
   10. Svako oštećenje koje je osiguranik namjerno izazvao.
   11. Oštećenje ili gubitak opreme nakon požara.
 6. Naši uvjeti

  1. Razdoblje osiguranja ili razdoblje trajanja police

   Ovisno o odabranom proizvodu, primjenjuje se fiksno razdoblje trajanja police od šest (6) mjeseci, dvanaest (12) mjeseci ili dvadeset četiri (24) mjeseca. Najkasnije 3 mjeseca prije isteka tog fiksnog razdoblja od osiguravatelja ćete dobiti obavijest o otkazivanju, osim ako je polica raskinuta ranije u skladu s uvjetima ove police navedenima u pododjeljku h. Pod uvjetom da je osiguravatelj naplatio ukupnu premiju za razdoblje trajanja police, osiguranje počinje teći od datuma kada ste se uspješno prijavili za ovo osiguranje, pod uvjetom da taj datum bude najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana nakon kupnje osigurane opreme u potpuno novom stanju i pod uvjetom da osigurana oprema nije oštećena niti izgubljena ili ukradena. Datum početka i fiksno razdoblje osiguranja navedeni su u polici osiguranja.

   Osiguravatelj unaprijed i u cijelosti naplaćuje premiju ovog osiguranja.

  2. Način plaćanja

   Atlas Gemini može, prema vlastitom nahođenju, učiniti sljedeće:

   1. popraviti ili zamijeniti osiguranu opremu (zamjenskom opremom) i pribor (maloprodajne vrijednosti do 1.120 HRK), ili
   2. isplatiti osiguraniku svotu novca jednaku troškovima koje bi društvo Atlas Gemini trebalo platiti da osiguraniku dobavi zamjensku opremu i pribor funkcija koje su u razumnoj mjeri što sličnije funkcijama osigurane opreme, prema mišljenju društva Atlas Gemini.

   Isplaćeni iznos nikada neće biti veći od nabavne cijene.

  3. Pažljiva upotreba

   Dužni ste poduzeti sve razumne mjere opreza kako biste zaštitili svoju osiguranu opremu od slučajnog oštećenja i krađe i kako biste je držali u dobrom stanju.

  4. Sakrivanje istine

   1. Ako ste namjerno dali netočne podatke ili namjerno uskratili podatke za koje biste razumno trebali znati da mogu utjecati na procjenu rizika od strane osiguravatelja, osiguravatelj može odlučiti poništiti policu koju sklapate. Ako je vaša polica na toj osnovi proglašena ništavnom, osiguravatelj ima pravo zadržati i naplatiti premije za razdoblje do datuma podnošenja zahtjeva za poništenje police, ali je dužan isplatiti osigurani iznos ako se do tog datuma dogodio osigurani slučaj.
   2. Ako ste nenamjerno dali netočne podatke ili uskratili podatke, osiguravatelj može učiniti sljedeće: (i) otkazati policu ili (ii) predložiti povećanje premije razmjerno povećanom riziku, u roku od (1) mjeseca nakon otkrivanja netočnih ili uskraćenih podataka. U tom slučaju polica se raskida četrnaest (14) dana od datuma kada vam osiguravatelj dostavi izjavu o raskidu ili će, u slučaju prijedloga osiguravatelja o povećanju premije, raskid nastupiti ex lege ako ne prihvatite prijedlog u roku od četrnaest (14) dana od primitka tog prijedloga. Osiguravatelj je u slučaju raskida dužan vratiti iznos premije koji odgovara vremenu do kraja razdoblja osiguranja. Ako se osigurani slučaj dogodio: a) prije otkrivanja da su podaci netočni ili uskraćeni, b) nakon toga, ali prije raskida police, ili c) prije postizanja dogovora o povećanju premije naknada se smanjuje razmjerno odnosu između stope uplaćenih premija i stope premija koje bi trebalo platiti po stvarnom riziku.
   3. Ako je osiguranik namjerno dao netočne podatke ili je namjerno uskratio podatke koji se odnose na potraživanje od osiguranja, osiguravatelj može odbiti potraživanje. Vaša polica ostaje na snazi do trenutka kada je jedna od dvije strane otkaže u skladu s odredbama ovih općih uvjeta.
   4. Atlas Gemini ima pravo povratiti sve troškove nastale u vezi s potraživanjem (uključujući troškove istrage i naplate) ako se nakon isplate potraživanja ipak pokaže je potraživanje bilo lažno na bilo koji način.
   5. Atlas Gemini može obavijestiti policiju, vladu ili regulatorna tijela o činovima prevare. Atlas Gemini također može podijeliti pojedinosti o lažnim potraživanjima s drugim osiguravateljima, što uključuje stavljanje takvih potraživanja na popis lažnih potraživanja koji su sastavili osiguravatelji radi borbe protiv prevara.
  5. Potraživanje od osiguranja

   Čim je razumno moguće nakon otkrivanja slučajnog oštećenja ili krađe za koje vjerujete da ih pokriva vaša polica morate učiniti sljedeće:

   1. U slučaju krađe ili namjernog oštećenja koje je treća strana prouzročila bez vašeg pristanka, obavijestite administratora i policiju (ili ako boravite u inozemstvu, lokalni ekvivalent policije) u roku od 72 sata ili čim je razumno moguće nakon otkrivanja ako prijava u razdoblju od 72 sata nije izvediva za osiguranika.
   2. Policija mora sastaviti službeni zapisnik, čak i ako boravite u inozemstvu, jer je kopija tog službenog zapisnika neophodna za procjenu vašeg potraživanja. Možete kontaktirati administratora pozivom na broj 0800-223028 ili, ako zovete iz inozemstva, na broj 0800-223028. Ako dođe do slučajnog oštećenja koje pokriva vaša polica, obavijestite administratora u roku od 14 dana nakon otkrivanja slučajn0800og oštećenja ili, ako to nije moguće, čim je razumno moguće. To možete učiniti tako da nazovete administratora na broj 0800-223028ili, ako zovete iz inozemstva, na broj 0800-223028.
   3. Ako ne prijavite oštećenje u skladu s gore navedenim obvezama, Atlas Gemini može ograničiti pružanje usluga u mjeri pretrpljene štete. Ako Atlas Gemini može dokazati namjeru prevare, može u potpunosti odbiti potraživanje od osiguranja.
   4. Uvjet za preuzimanje odgovornosti društva Atlas Gemini jest da se isplata vašeg potraživanja uvijek odvija na način koji određuje društvo Atlas Gemini. Vašu osiguranu opremu mora zamijeniti društvo Atlas Gemini ili servis za popravak koji odabere društvo Atlas Gemini. Ako ne postupite u skladu s time, društvo Atlas Gemini više neće biti odgovorno za pružanje usluga.
   5. Čim prijavite krađu vaše osigurane opreme, društvo Atlas Gemini ima pravo zatražiti od vašeg operatera da tu osiguranu opremu stavi na crnu listu.
   6. Od vas se može zatražiti da ispunite obrazac zahtjeva ili pružite dodatne informacije o svojem potraživanju. Svaki nedostatak suradnje s vaše strane može dovesti do odgode procjene vašeg potraživanja.
  6. Vaša dob i adresa

   U vrijeme kupnje police morate imati najmanje 18 godina, a tijekom razdoblja trajanja police morate živjeti u svojoj zemlji prebivališta navedenoj u polici.

  7. Promjene osigurane opreme i drugih podataka

   Osiguranik mora pravovremeno obavijestiti administratora o promjenama podataka na kojima se temelji ova polica, kao što su adresa i adresa e-pošte osiguranika. Promjena osigurane opreme moguća je samo ako je uređaj novi, potpuno funkcionalni i neoštećeni uređaj marke Nokia te ako je društvo Atlas Gemini obaviješteno o promjeni u roku od 7 dana nakon datuma kupnje slanjem poruke e-pošte na eu_support@servify.tech. Atlas Gemini zadržava pravo zatražiti potvrdu o kupnji novog uređaja. Društvo Atlas Gemini nije odgovorno za troškove popravka ili zamjene opreme, osim prijavljene osigurane opreme.

  8. Otkazivanje police

   Imate pravo otkazati svoju policu u roku od 14 dana od:

   1. datuma kada ste primili obavijest da je vaša polica stupila na snagu ili
   2. datuma kada ste primili potpune opće uvjete police, u slučaju da je taj datum nakon datuma navedenog u stavku (i).

   Nakon što primimo vaš zahtjev za otkazivanjem, već plaćena premija bit će vraćena.

   Osim toga, vrijedi sljedeće:

   1. Vaša polica automatski se otkazuje odmah nakon isplate prvog uspješnog potraživanja ako je razdoblje osiguranja šest (6) mjeseci ili dvanaest (12) mjeseci. Ne vraćaju se nikakve premije. Osiguravatelj će vas obavijestiti o otkazivanju putem e-pošte.
   2. Vaša polica automatski se otkazuje odmah nakon isplate drugog uspješnog potraživanja ako je razdoblje osiguranja dvadeset četiri (24) mjeseca. Ne vraćaju se nikakve premije. Osiguravatelj će vas obavijestiti o otkazivanju putem e-pošte.
  9. Promjene vaše police .

   Društvo Atlas Gemini može promijeniti uvjete vaše police u bilo kojem trenutku pod uvjetom da promjene nemaju značajan utjecaj na osiguranika prema kriterijima razumnosti i pravednosti.

   Značajne promjene uvjeta vaše police, uključujući, uz ostalo premiju, odbitnu franšizu, postupke potraživanja ili pravo na otkazivanje u budućem razdoblju trajanja police, društvo Atlas Gemini može primijeniti tek nakon što primi vaš pristanak na promijenjene uvjete police.

   U slučaju značajnih promjena uvjeta vaše police, imate pravo na otkazivanje police u roku od tri (3) mjeseca od primanja najave o promjeni. Takve promjene osiguravatelj treba najaviti barem tri mjeseca prije nego što stupe na snagu.

   Ako u takvom slučaju odlučite otkazati policu, osiguravatelj će vam vratiti sve unaprijed plaćene premije za preostalo razdoblje osiguranja od datuma obavijesti o otkazivanju.

  10. Što učiniti u slučaju nezadovoljstva društvom Atlas Gemini

   Društvo Atlas Gemini učinit će sve u svojoj moći kako bi vam pružilo profesionalne i pouzdane usluge. Međutim, ako imate pritužbu na pruženu uslugu, uvijek nam je možete podnijeti. U tom slučaju preporučujemo vam da podnesete prigovor tvrtki Aftersales Group BV, koja kao administrator police djeluje u ime društva Atlas Gemini. Tvrtki Aftersales Group možete se obratiti tako da nazovete broj 0800-223028 ili pošaljete poruku e-pošte na adresu eu_support@servify.tech. Poštanska adresa tvrtke Aftersales Group jest sljedeća:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, Nizozemska

   Administrator će pokušati razriješiti vašu pritužbu ili problem u roku od 24 sata. Ako to nije moguće, administrator će potvrditi vašu pritužbu u roku od 5 radnih dana od primitka i dati vam konačan odgovor u roku od 2 tjedna.

   U malo vjerojatnom slučaju da odgovor administratora nije zadovoljavajući, moguće je podnijeti pritužbu društvu Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Ako nakon uključivanja tog subjekta, vaša pritužba još uvijek nije na zadovoljavajući način riješena, možete zatražiti da sljedeća organizacija da pregleda slučaj:

   Ured arbitra za financijske usluge (engl. Office of the Arbiter for Financial Services), 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, tel. +356 21249245 (primjenjuju se naknade za pozive iz inozemstva),adresa e-pošte complaint.info@financialarbiter.org.mt; web-mjesto awww.financialarbiter.org.mt.

   Ured arbitra očekuje da imate konačan pisani odgovor od društva Atlas Gemini, ili da niste primili takav konačan odgovor u roku od 15 dana, prije nego što mogu prihvatiti vaš slučaj.

   U sklopu Europske komisije djeluje komisija za internetsko rješavanje sporova za potrošače koji imaju na pritužbu na proizvod ili uslugu kupljene putem interneta. Ako odlučite podnijeti pritužbu na taj način, proslijedit će se neovisnoj organizaciji za pritužbe koja će u konačnici riješiti predmet u cijelosti putem interneta i odgovoriti u roku od 90 dana. Internetska adresa te komisije za internetsko rješavanje sporova jest sljedeća: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ne zaboravite navesti našu adresu e-pošte eu_support@servify.tech. Imajte na umu da ta neovisna organizacija za pritužbe vašu pritužbu može razmatrati tek nakon što smo mi imali priliku ponuditi rješenje.

   Postojanje ili iskorištavanje navedenih postupaka pritužbe ne utječe na vaše pravo kao kupca na poduzimanje pravnih mjera.

  11. Zahtjevi i želje

   Vaše osiguranje ispunjava zahtjeve i želje osobe koja želi zaštititi svoju osiguranu opremu od rizika krađe i oštećenja.

  12. Vaš osiguravatelj i klauzula o odgovornosti

   Rizik za ovu policu preuzima Atlas Insurance PCC Limited u ime svoje jedinice Gemini Cell („osiguravatelj”).

   Atlas Insurance PCC Ltd je tvrtka osnovana u skladu s malteškim zakonodavstvom sa sjedištem na adresi 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Društvo Atlas Insurance PCC ovlastilo je tijelo nadležno za financijske usluge Malte (Maltese Financial Services Authority), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta, Tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Tvrtka djeluje u Ujedinjenoj Kraljevini pod slobodom pružanja usluga i registrirana je kod financijskog regulatornog tijela Financial Conduct Authority pod brojem 439406.

   Za ovo osiguranje, društvo Atlas djeluje u ime svoje jedinice Gemini Cell, zaštićene jedinice osnovane u skladu s važećim propisima za tvrtke sa zaštićenim jedinicama (engl. Protected Cell Company) koja je u vlasništvu društva Aftersales Group BV.

   Društvo Atlas može osnovati jednu ili više zaštićenih jedinica u svrhu odvajanja i zaštite imovine (kapitala) jedinica. Imovina jedinice Gemini Cell tako je zaštićena od obveza i gubitaka drugih jedinica društva Atlas i matičnog društva Atlas. Prihvaćanjem ovih uvjeta pristajete na sljedeće:

   1. imate pravo na potraživanje samo temeljem ovog osiguranja; i
   2. vaša prava i potraživanja proizašla iz ove police prvenstveno se podmiruju iz imovine jedinice Gemini Cell koja je dostupna za podmirenje potraživanja nakon što je registrirano vaše potraživanje od društva Atlas Gemini; i
   3. tek nakon što je iscrpljena imovina jedinice Gemini Cell, koristit će se imovina matičnog društva Atlas kako bi se ispunile sve obveze jedinice Gemini Cell; i
   4. potraživanje se ne može odnositi na imovinu druge zaštićene jedinice društva Atlas.

   Na taj način, kapital vašeg osiguravatelja, Atlas Gemini, zaštićen je u svakom trenutku od mogućih manjaka proizašlih iz temeljnih aktivnosti društva Atlas ili neke od zaštićenih jedinica. S druge strane, u malo vjerojatnom slučaju manjaka u jedinici Atlas Gemini, zajamčen je kontinuitet podmirenja potraživanja iz imovine matičnog društva Atlas.

   Sklapanjem ovog osiguranja, potvrđujete da osiguranje sklapate s jedinicom Atlas Gemini i da ste suglasni s time te potvrđujete da ste svjesni odredbi PCC propisa, koje se odnose na društvo Atlas Insurance PCC Limited i jedinicu Gemini Cell.

   Nadalje, prihvaćate i pristajete da će se ova klauzula uvjeta police regulirati i tumačiti u skladu s malteškim pravom te da će svi sporovi u vezi s njom biti pod isključivom nadležnosti malteških sudova. Potvrđujete da prema važećem zakonodavstvu imate pravo na odabir tog prava i nadležnosti kako bi se u skladu s njima regulirala ova klauzula osiguranja. Vaš pristanak da se ova klauzula regulira u skladu s malteškim pravom i da je pod nadležnosti malteških sudova te vaša izjava da važeći zakon dopušta odabir tog prava kao prava u skladu s kojim će se regulirati ova klauzula jest glavni razlog zbog kojeg je društvo Atlas Gemini pristalo na sklapanje ovog osiguranja.

  13. Komunikacija

   Sva komunikacija između vas i društva Atlas Gemini i/ili administratora odvija se putem adrese e-pošte ili poštanske adrese koju ste naveli tijekom prijave police. Naša adresa e-pošte jest eu_support@servify, a naš broj telefona jest 0800-223028.

  14. Zaštita vaših osobnih podataka

   Društvo Atlas Gemini je voditelj obrade podataka za osobne podatke koje pohranjujemo. Društvo Atlas Gemini i administrator (mi) podatke koje pružite koristit će samo za sastavljanje vaše police te potencijalno tijekom potraživanja za upravljanje policom, pružanje usluga korisnicima, potraživanja i sprječavanje prevara, što uključuje mogući prijenos vaših podataka drugim osiguravateljima i regulatornim tijelima te provjeru vaših podataka na temelju podataka od trećih strana kojima imamo zakonski pristup. U navedene svrhe možemo otkriti podatke našim podružnicama, davateljima usluga, agentima i dobavljačima.

   Ovime potvrđujete da su svi podaci o trećoj strani koje ste nam dali u vezi s prijavom i izvršavanjem vaše police dani uz privolu te treće strane. Također pristajete na primanje obavijesti o zaštiti tih podataka u ime treće strane od društva Atlas Gemini.

   Vaše podatke pohranjujemo samo tijekom razdoblja potrebnog za ispunjavanje naših obveza nastalih sklapanjem ove police, osim ako je dulje razdoblje zadržavanja propisano zakonom.

   Imate pravo na pristup vašim osobnim podacima te pravo zatražiti od društva Atlas Gemini da ažurira i ispravi dotične podatke ili ukloni te osobne podatke iz evidencije ako više nisu potrebni u gore navedene svrhe. Možete ostvariti ta prava i druga prava koja proizlaze iz pravila o privatnosti društva Atlas Gemini tako da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka. Svoj zahtjev možete poslati slanjem dopisa na adresu Službenik za zaštitu podataka, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta ili na adresu e-pošte dpo@atlas.com.mt. Međutim, imajte na umu da određeni osobni podaci mogu biti izuzeti iz takvih zahtjeva za pristup, ispravak ili brisanje na temelju Direktive o zaštiti osobnih podataka (GDPR) EU-a i/ili drugih važećih zakona i propisa.

   Ako vjerujete da obrada vaših osobnih podataka od strane društva Atlas Gemini nije u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka, možete podnijeti pritužbu društvu Atlas Gemini i/ili Uredu povjerenika za informiranje i zaštitu podataka (engl. Office of the Information and Data Protection Commissioner) klikom na vezu https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Ako želite pregledati naša pravila o privatnosti u cijelosti kako biste bolje razumjeli način na koji upravljamo vašim podacima, posjetite https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Imajte na umu da su naša pravila o privatnosti podložna povremenim promjenama kako bi nastavila biti u skladu s promijenjenim zakonima, propisima i smjernicama za zaštitu podataka.

  15. Koji se zakoni primjenjuju i koji su sudovi nadležni

   Na ovu policu primjenjuje se hrvatsko pravo, a sporovi koji se odnose na prava koja proizlaze iz police podnose se hrvatskim sudovima, uz iznimku navedenu u članku l. Ako nastane spor koji se odnosi na ustroj društva Atlas kao društva sa zaštićenim jedinicama (engl. protected cell), primjenjuje se malteško pravo.

   Rizik za ovu policu preuzima Atlas Insurance PCC Ltd, djelujući u ime svoje jedinice Gemini Cell. Atlas Insurance PCC Ltd je tvrtka osnovana u skladu s malteškim zakonodavstvom sa sjedištem na adresi 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Društvo Atlas Insurance PCC ovlastilo je tijelo nadležno za financijske usluge Malte (engl. Maltese Financial Services Authority), Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, Malta, Tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).