Termeni și condiții generale Nokia Phone Insurance Plus august 2019

Se aplică o perioadă fixă a poliței de șase (6), douăsprezece (12) sau douăzeci și patru (24) de luni, în funcție de produsul pe care l-ați selectat. Cel mai târziu cu 3 luni înainte de încheierea perioadei fixe, veți primi o anulare din partea Asigurătorului, dacă polița nu a încetat mai devreme, conform condițiilor acestei polițe.

 1. Informații generale

  Polița Nokia Phone Insurance Plus este o poliță de asigurare care acoperă riscul de daune accidentale și furt cu privire la dispozitivul Nokia Phone Insurance Plus Asigurat și accesoriile sale, după cum este descris mai jos.

  Această asigurare este subscrisă de către Atlas Insurance PCC Limited, din Gemini Cell, societate înregistrată conform legislației din Malta, cu sediul social în 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta. Atlas Insurance PCC este autorizată de către Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta, Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta, Tel.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Societatea își desfășoară activitatea în România conform prevederilor legate de libertatea de a presta servicii și este înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară. (Autoritatea de Supraveghere Financiară „ASF” – Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, cod poștal 050092, București, https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratori-si-intermediari-din-see). („Atlas Gemini” sau „Asigurătorul”)

  Aftersales Group BV este o societate înregistrată conform legislației din Țările de Jos, cu sediul social în 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Țările de Jos, broker de asigurări recunoscut în Țările de Jos, autorizată și reglementată de către Autoritatea pentru Piețe Financiare din Țările de Jos, cu numărul de înregistrare 12042867. („Aftersales Group” sau „Administrator”). Aftersales Group este înregistrată și în România ca broker de asigurări care funcționează în temeiul libertății de a presta servicii. (ASF – Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, cod poștal 050092, București, https://asfromania.ro/supraveghere/registre-electronice/asiguratori-si-intermediari-din-see). Referirile la Asigurător și Administrator în mod colectiv se vor face în continuare prin sintagmele „Noi/Nouă/Al nostru”.

  Aftersales Group acționează în numele Asigurătorului, ca administrator al Poliței Nokia Care. Asigurătorul a împuternicit Aftersales Group în scopuri administrative și de suport, inclusiv pentru colectarea primei și administrarea cererilor de despăgubire și a comunicărilor legate de acestea.

  În ceea ce privește Polița Nokia Care, Aftersales Group lucrează pe bază de comision per poliță.

  Pentru a ne asigura că înțelegeți Polița Nokia Care și aplicabilitatea acesteia, vă recomandăm să citiți cu atenție informațiile oferite în acest document, care include Termenii și Condițiile referitoare la Polița Nokia Care. În cazul în care aveți întrebări legate de poliță, vă rugăm să ne contactați la eu_support@servify.tech.

 2. Informații importante

  Dacă Echipamentul dvs. este furat sau dacă a fost deteriorat în mod accidental pe durata poliței, Atlas Gemini, la propria discreție, cu respectarea următoarelor definiții, excluderi și condiții, va lua măsuri privind repararea sau înlocuirea Echipamentului dvs. cu un dispozitiv înlocuitor cu o funcționalitate echivalentă. Dispozitivele înlocuitoare pot fi noi sau recondiționate.

 3. Unde și când
  Echipamentul dvs. asigurat este acoperit pe toată durata poliței, atât în țara dvs. indicată pe poliță, cât și atunci când duceți temporar Echipamentul Asigurat în străinătate.
 4. Definiții (în ordine alfabetică):

  1. Accesorii înseamnă:
   Fiecare accesoriu achiziționat împreună cu Echipamentul dvs. Asigurat, cu excepția kiturilor auto, a materialelor de instalare, a software-ului și a descărcării de conținut.
  2. Daună accidentală/Daună înseamnă:
   Dauna rezultată dintr-un eveniment brusc cu un efect extern asupra Echipamentului dvs. Asigurat, care are drept rezultat deteriorarea prin cădere, impact și/sau umezeală, din cauza căreia Echipamentul dvs. Asigurat nu mai funcționează corect și complet, inclusiv daunele provocate de către terți fără permisiunea dvs.
  3. Administrator înseamnă:
   Aftersales Group B.V. Aftersales este o societate înregistrată conform legislației din Țările de Jos, cu sediul social în 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, Țările de Jos. Societatea este înregistrată la autoritatea din Țările de Jos pentru supraveghere AFM (Autoritatea pentru Piețe Financiare din Țările de Jos), sub numărul 12042867. Compania este autorizată să desfășoare activități în România conform prevederilor cu privire la libertatea de a furniza servicii. Administratorul poate externaliza (o parte din) responsabilitățile sale către anumiți terți (locali) selecționați.
  4. HMD înseamnă:
   HMD Global Oy este o societate de telefonie mobilă finlandeză care deține drepturile exclusive asupra mărcii Nokia pentru telefoane mobile.
  5. Echipament Asigurat/Echipament înseamnă:
   Dispozitivul Nokia asigurat care, pe baza numărului IMEI sau a numărului de serie, este înregistrat ca produs nou la Administrator în termen de 14 zile de la achiziție, precum și accesoriile achiziționate în același moment. Echipamentul Asigurat cu numărul de serie asociat și/sau numărul de serie asociat este descris în anexa la poliță.
  6. Neglijență înseamnă:
   neacordarea grijii pe care o persoană rezonabil de prudentă ar acorda-o în circumstanțe similare.
  7. Smulgere înseamnă:
   furtul Echipamentului Asigurat de către un terț, care constă din luarea, fără folosirea violenței, a Echipamentului Asigurat în prezența Asiguratului, când Dispozitivul Asigurat se afla pe o rază de până la 2 (doi) metri de Asigurat.
  8. Furtul din buzunare înseamnă:
   un act fraudulos comis de către un terț, care constă din îndepărtarea Echipamentului Asigurat din buzunarul unei genți sau al unui obiect vestimentar purtat de către Asigurat asupra sa la momentul furtului, fără violență fizică.
  9. Preț de achiziție înseamnă:
   Valoarea de achiziție a Echipamentului Asigurat inclusiv TVA dar excluzând orice reduceri acordate de către asistentul de vânzări, așa cum este declarat în Anexa Poliței dvs.
  10. Echipament Înlocuitor înseamnă:
   Echipamentul plătit de către asigurător pentru a înlocui Echipamentul dvs. Asigurat. În principiu, Echipamentul Înlocuitor este identic cu Telefonul Mobil al Asiguratului (cu excepția culorii). Dacă administratorul nu mai are disponibil un echipament identic, persoanei asigurate i se va oferi un Echipament înlocuitor care, în opinia administratorului, este echivalent cu Echipamentul Asigurat înregistrat la administrator. Echipamentul înlocuitor este întotdeauna un echipament nou sau recondiționat.
  11. Terorism înseamnă:
   Orice act, inclusiv, dar fără limitare, la, folosirea forței sau amenințarea cu forța, de către o persoană sau un grup de persoane care acționează singură/singure sau în numele sau în legătură cu orice organizație sau guvern dedicat unor scopuri politice, religioase, ideologice sau similare, care are drept scop influențarea unui guvern sau producerea de frică în rândurile populației sau unei părți a populației.
  12. Furt sau furat înseamnă:
   îndepărtarea Echipamentului dvs. Asigurat de către persoane cunoscute sau necunoscute, cu intenția de a vă lipsi în mod ilegal și permanent de dreptul de proprietate asupra Echipamentului dvs. Asigurat.
  13. Terț înseamnă:
   Orice persoană, alta decât Asiguratul, soțul/soția sau partenerul acestuia, ascendenții sau descendenții săi, reprezentanții săi legali, în cazul în care Asiguratul este o persoană juridică, precum și orice altă persoană care nu avea permisiunea Asiguratului să utilizeze Echipamentul Asigurat.
  14. Nesupravegheat înseamnă:
   Atunci când dvs., sau orice altă persoană mai mare de 18 ani, căreia i-ați încredințat Echipamentul nu aveți/are vizibilitatea completă asupra Echipamentului sau sunteți/este în măsură să prevină îndepărtarea Echipamentului dvs. de către persoane neautorizate.
  15. Dumneavoastră/Al dumneavoastră/Titular de poliță înseamnă:
   titularul poliței indicat în anexa poliței, cu condiția să locuiască în România și să aibă peste 18 ani.
  16. Virus înseamnă:
   Printre altele, dar fără limitare, la, troieni, viermi și orice alt program sau aplicație software care împiedică, în mod direct sau indirect, funcționarea corectă a Echipamentului dvs. Asigurat.
 5. Ce este acoperit

  Nokia Phone Insurance Plus oferă acoperire împotriva:

  1. furtului precedat de intrare prin efracție/sau violență–
   Echipamentul și accesoriile dvs. Asigurate vor fi înlocuite cu Echipament înlocuitor cu o funcționalitate echivalentă.
  2. Daunelor accidentale –
   Echipamentul dvs. Asigurat va fi reparat sau înlocuit cu un Echipament înlocuitor cu o funcționalitate echivalentă.
  3. Accesorii –
   până la o valoare maximă totală de 700,00 RON pentru accesoriile care au fost deteriorate sau furate în același moment cu Echipamentul Asigurat.
  4. Acoperire globală –
   acoperirea se aplică și în cazul unei șederi temporare în străinătate, cu o durată maximă de 60 de zile per vizită.
 6. Ce nu este acoperit

  Atlas Gemini nu răspunde pentru:

  1. General –Aplicabil tuturor formelor de daună și furt;
   1. Se aplică o franșiză (deductibilă) în funcție de valoarea Echipamentului Asigurat:

    Gamă Echipament Franșiză
    < 1200,00 RON 140,00 RON
    1200,00 RON – < 2400,00 RON235,00 RON
    > 2400,00 RON 330,00 RON

    Franșiza va fi colectată de la dvs. la finalul procesului de soluționare a cererilor de despăgubire.

   2. Costurile oricărei cereri de despăgubire după prima cerere de despăgubire de succes dacă Perioada dvs. de asigurare este de șase (6) luni sau de douăsprezece (12) luni și costurile oricărei cereri de despăgubire după a doua cerere de despăgubire de succes dacă Perioada dvs. de asigurare este de douăzeci și patru (24) de luni.
   3. Costurile ocazionate datorită pierderii folosinței Echipamentului dvs. Asigurat, costurile cu reconectarea, costurile cu abonamentele de orice fel sau orice alte costuri, altele decât costurile directe cu repararea sau înlocuirea Echipamentului dvs. Asigurat.
   4. Pierderea, dispariția sau deteriorarea Echipamentului Asigurat ca rezultat al furtului care nu a fost precedat de intrare prin efracție și/sau (amenințarea cu) violență sau ca rezultat al pierderii sau delapidării. Aceasta include și incidentele precum lăsarea nesupravegheată sau pierderea, precum și dacă actul este rezultatul Furtului din buzunare sau al Smulgerii.
   5. Deteriorarea suporturilor externe de date, precum benzi, filme, discuri, DVD-uri, CD-uri, carduri SD și software.
   6. Costurile de recuperare a datelor de pe suporturi de date interne și externe.
   7. Costurile pentru care sunt răspunzători producătorul, furnizorul sau distribuitorul, conform obligațiilor legale de garanție.
   8. Furtul sau daunele care au loc în timpul sau ca rezultat al procesului de curățare, reparare sau modificare, fără permisiunea prealabilă a administratorului sau în timpul confiscării sau reținerii din ordinul unei agenții guvernamentale, inclusiv poliția.
   9. Furtul prin jaf sau însușire forțată sau daună, cauzate direct sau indirect de:
    1. Război, invazie, ostilități externe (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), război civil, revoltă, revoluție, insurecție, putere obținută prin forță militară sau în mod ilegal, naționalizare, confiscare, preluare, sechestrare sau distrugere de către guvern sau o agenție guvernamentală;
    2. Radiație ionizantă sau orice formă de contaminare nucleară;
    3. Unde de șoc provocate de aparate de zbor sau alte obiecte zburătoare care se deplasează cu viteze sonice sau supersonice;
    4. Terorism, indiferent de alte cauze sau evenimente care contribuie la daună, simultan sau în orice altă ordine.
  2. Furt
   1. Furtul Echipamentului Asigurat care nu este raportat Administratorului și poliției din zonă în termen de 72 de ore sau imediat ce este posibil în mod rezonabil după descoperire, dacă respectiva perioadă de 72 de ore nu este fezabilă pentru Asigurat. Trebuie întocmit un raport oficial de către poliție.
   2. Furtul dintr-un vehicul, cu excepția cazului în care mașina era complet încuiată, Echipamentul Asigurat era depozitat în torpedou sau în portbagaj și dacă există urme de intrare prin efracție în mașină care pot fi demonstrate.
   3. Furtul Echipamentului Asigurat din orice încăpere, cu excepția cazului în care încăperea respectivă era încuiată și nu era liber accesibilă publicului la momentul furtului și dacă există urme care pot fi demonstrate legate de acest fapt.
   4. Furtul Echipamentul Asigurat lăsat nesupravegheat.
   5. Furtul din buzunare sau smulgerea.
   6. Furtul provocat prin neglijență.
  3. Daună
   1. Deteriorarea cosmetică adusă Echipamentului Asigurat, precum zgârieturi, zgârieturi și îndoituri care nu afectează funcționarea normală.
   2. Orice costuri de reparare datorate pierderii garanției legale provocate de prelucrare, reparare și/sau curățare de către Asigurat sau de către un atelier de reparații care nu este recunoscut de HMD.
   3. Daunele aduse Echipamentului Asigurat, provocate de utilizarea de componente inferioare (componente care nu sunt noi și/sau originale Nokia) în timpul modificării și/sau reparației Echipamentului Asigurat de către Asigurat și/sau de către un atelier de reparații care nu este recunoscut de HMD.
   4. Software și lămpi, tuburi, benzi, baterii, cartele SIM, antene, kit de toner, set cilindru, cap de imprimare și alte echipamente defecte, care, prin natura și utilizarea lor, sunt supuse uzurii și/sau deteriorării regulate și rapide;
   5. Orice daună adusă Echipamentului Asigurat care a fost provocată din Neglijență, așa cum este descrisă în Definițiile care se aplică acestor Termeni și Condiții.
   6. Deteriorarea accesoriilor, cu excepția cazurilor în care sunt deteriorate de același eveniment care a provocat și dauna accidentală sau furtul Echipamentului Asigurat.
   7. Orice deteriorare a Echipamentului provocată de uzura normală, depreciere, insecte, dăunători, mucegai sau condiții atmosferice.
   8. Orice deteriorare a Echipamentului Asigurat, provocată de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, a instrucțiunilor de conectare, instalare și întreținere, așa cum sunt descrise în manualul de utilizare al producătorului.
   9. Orice deteriorare a dispozitivului provocată de un virus.
   10. Orice daună provocată cu intenție de către asigurat.
   11. Deteriorarea sau pierderea Echipamentului Asigurat în urma unui incendiu.
 7. Condițiile noastre

  1. Perioada de asigurare sau perioada Poliței

   Se aplică o perioadă fixă a poliței de șase (6), douăsprezece (12) sau douăzeci și patru (24) de luni, în funcție de produsul pe care l-ați selectat. Cel mai târziu cu 3 luni înainte de încheierea perioadei fixe, veți primi o anulare din partea Asigurătorului, dacă polița nu a încetat mai devreme, conform condițiilor acestei polițe, așa cum este stabilit la litera h. Cu condiția ca toată prima pentru perioada poliției să fi fost încasată de către asigurător, asigurarea începe la data la care v-ați înregistrat cu succes pentru această Asigurare, cu condiția ca această dată să nu fie mai târziu de 14 zile calendaristice de la achiziționarea Echipamentului asigurat în condiții de produs nou și cu condiția ca dispozitivul să nu fie deteriorat sau să fi fost pierdut sau furat. Data de început și Perioada fixă de Asigurare sunt indicate în anexa la poliță.

   Prima aplicabilă pentru această asigurare este oferită conform poliței și a fost colectată integral de către Asigurător.

  2. Metoda de plată

   Atlas Gemini, la propria discreție, poate alege:

   1. să repare sau să înlocuiască Echipamentul Asigurat (cu un Echipament înlocuitor) și accesoriile (cu o valoare de piață de până la 700,00 RON), sau
   2. să îi plătească Asiguratului o sumă egală cu costurile pe care Atlas Gemini ar trebui să le suporte pentru a-i pune la dispoziție asiguratului un Echipament înlocuitor și accesorii cu o funcționalitate care să fie cât mai apropiate posibil de dispozitivul asigurat, în opinia Atlas Gemini.

   Suma plătită nu va fi niciodată mai mare decât Prețul de Achiziție.

  3. Utilizarea cu grijă

   Sunteți obligat să luați toate precauțiile rezonabile pentru a vă proteja Echipamentul Asigurat împotriva daunei accidentale și furtului și pentru a-l păstra într-o bună stare de reparație.

  4. Ascunderea adevărului

   1. Dacă ați oferit în mod intenționat informații incorecte sau dacă nu ați dezvăluit în mod intenționat informații despre care știți în mod rezonabil că ar putea afecta evaluarea riscurilor de către asigurător, asigurătorul ar putea decide anularea poliței în timpul acesteia. Dacă polița dvs. este declarată nulă din aceste motive, nu se va face nicio returnare a primei.
   2. Dacă Asiguratul a oferit în mod intenționat informații incorecte sau a ascuns intenționat informații cu privire la o cerere de despăgubire raportată de către Asigurat, Asigurătorul poate refuza cererea de despăgubire. Polița dvs. rămâne valabilă până la momentul în care este anulată de una dintre cele două părți, în conformitate cu prevederile acestor Termeni și condiții.
   3. Atlas Gemini are dreptul să solicite toate costurile ocazionate în legătură cu o cerere de despăgubire (inclusiv costurile cu investigarea și recuperarea banilor) dacă, după plata cererii de despăgubire, există încă indicii că cererea de despăgubire a fost fraudulentă în orice fel.
   4. Atlas Gemini poate sesiza poliția, guvernul sau autoritățile de reglementare cu privire la actele fraudulente. Atlas Gemini poate de asemenea să partajeze cu alți asigurători detaliile legate de cererile de despăgubire fraudulente, inclusiv includerea acestora pe o listă de cereri de despăgubire fraudulente, creată de către asigurători în scopul combaterii fraudelor.
  5. Raportarea unei cereri de despăgubire

   Imediat ce este posibil în mod rezonabil după descoperirea daunei accidentale sau furtului, despre care considerați că este eligibil/ă pentru acoperire în temeiul poliței dvs., trebuie:

   1. În cazul furtului sau a daunei intenționate provocate de către un terț fără acordul dvs., să notificați administratorul și poliția (sau, dacă sunteți în străinătate, echivalentul local al poliției) în termen de 72 de ore sau imediat ce este posibil în mod rezonabil după descoperire, dacă respectiva perioadă de 72 de ore nu este fezabilă pentru Asigurat.
   2. Poliția trebuie să întocmească un raport oficial, chiar dacă sunteți în străinătate, deoarece este nevoie de o copie a acestui raport oficial pentru a vă evalua cererea de despăgubire. Puteți contacta Administratorul la numărul de telefon +40-(0)31-6311019 sau, dacă apelați din străinătate, +40-(0)31-6311019 În cazul daunei accidentale acoperite de polița dvs., informați administratorul în termen de 14 zile de la descoperirea daunei accidentale sau, dacă nu este posibil, cât mai repede cu putință. Puteți face acest lucru contactând telefonic Administratorul la numărul +40-(0)31-6311019 sau, dacă apelați din străinătate, +40-(0)31-6311019. Cererile de despăgubire nu se pot raporta prin e-mail.
   3. Dacă nu raportați dauna în conformitate cu obligațiile de mai sus, Atlas Gemini poate să își reducă serviciul la nivelul daunei suferite de aceasta. Dacă Atlas Gemini poate demonstra o intenție frauduloasă, va putea refuza prestarea completă a asigurării.
   4. Responsabilitatea Atlas Gemini are drept condiție faptul că plata cererii dvs. de despăgubire să se facă întotdeauna conform metodei indicate de Atlas Gemini. Echipamentul dvs. Asigurat trebuie înlocuit de către Atlas Gemini sau de către un atelier de reparații selectat de Atlas Gemini. Dacă nu respectați acest lucru, încetează orice responsabilitate a Atlas Gemini.
   5. Imediat ce raportați furtul Echipamentului dvs. Asigurat, Atlas Gemini are dreptul să solicite operatorului trecerea Echipamentului în lista neagră.
   6. Atunci când contactați Administratorul, vi se poate solicita completarea unui formular de cerere sau furnizarea de informații suplimentare legate de cererea dvs. de despăgubire. Orice lipsă de cooperare din partea dvs. poate duce la întârzierea evaluării cererii dvs. de despăgubire. În mod normal, vă vom solicita cel puțin următoarele informații și documente: (a) numărul Poliței, numărul IMEI sau numărul de serie; (b) o descriere a Daunei Accidentale; (c) dovada achiziției.
  6. Vârsta și adresa dvs.

   Trebuie să aveți cel puțin 18 ani la data achiziției poliței și să domiciliați în țara de reședință, așa cum este indicat în anexa poliței dvs. pe perioada poliței.

  7. Schimbarea Echipamentului Asigurat sau alte informații

   Asiguratul trebuie să îi transmită Administratorului o notificare în timp util cu privire la modificarea informațiilor pe care se bazează această poliță, precum adresa și adresa de e-mail a Asiguratului. Schimbarea Echipamentului Asigurat este posibilă numai dacă dispozitivul este nou, în stare bună de funcționare și fără daune și dacă schimbarea a fost comunicată către Atlas Gemini în termen de 7 zile de la data achiziției, prin transmiterea unui e-mail către +40-(0)31-6311019. Atlas Gemini își rezervă dreptul să solicite prezentarea chitanței de la achiziționarea dispozitivului nou. Atlas Gemini nu răspunde pentru costurile cu repararea sau înlocuirea echipamentelor, altele decât Echipamentul Asigurat înregistrat.

  8. Anularea poliței dvs.

   Aveți dreptul să vă anulați polița, gratuit și fără obligativitatea de a indica motivul, în termen de 14 zile calendaristice după:

   1. Ziua în care ați fost notificat cu privire la intrarea în vigoare a poliței dvs. sau
   2. ziua în care ați primit anexa poliței și termenii și condițiile generale complete ale poliței dvs., dacă această dată este ulterioară datei menționate la litera (i)

   După primirea cererii de anulare din partea dvs., se va rambursa prima deja plătită pentru perioada poliței după intrarea în vigoare a anulării. Suma datorată pentru rambursare va fi creditată în cardul dvs. de debit sau de credit pe care l-ați utilizat la achiziția prezentei Polițe, în termen de 14 zile. Notificarea de anulare trebuie trimisă la adresa de e-mail indicată în subsecțiunea m de mai jos.

   În plus, puteți anula polița dvs. în orice alt moment, în urma încălcării contractului de către noi. Cu toate acestea, dacă nu sunt prezente circumstanțele menționate mai sus, prima deja plătită nu va fi rambursată pentru perioada anterioară anulării.

   În plus, se aplică următoarele:

   1. Polița dvs. este anulată automat imediat după finalizarea cu succes a primei dvs. cereri de despăgubire dacă perioada dvs. de asigurare este de șase (6) luni sau douăsprezece (12) luni. Nu se returnează prime. Asigurătorul vă va informa prin e-mail cu privire la anulare.
   2. Polița dvs. este anulată automat imediat după finalizarea cu succes a celei de-a doua dvs. cereri de despăgubire dacă perioada dvs. de asigurare este de douăzeci și patru (24) de luni. Nu se returnează prime. Asigurătorul vă va informa prin e-mail cu privire la anulare.
  9. Modificări aduse poliței dvs.

   Atlas Gemini poate modifica termenii și condițiile poliței dvs. în orice moment, atâta vreme cât aceste modificări nu au un impact semnificativ asupra Asiguratului, conform criteriilor rezonabile și echitabile. Aceste modificări nu pot avea niciodată drept rezultat o creștere a primei, o scădere a acoperirii sau o înăsprire a obligațiilor Dvs., aplicabile poliței Dvs.

   Modificările semnificative aduse termenilor și condițiilor poliței dvs., inclusiv, dar fără limitare, la, primă, franșiză, proceduri legate de cererile de despăgubire sau dreptul la anulare pentru perioade viitoare ale poliței, pot fi implementate de către Atlas Gemini numai după primirea acordului titularului poliței cu privire la condițiile modificate ale poliței.

   În cazul modificărilor semnificative aduse termenilor și condițiilor poliței dvs., aveți dreptul să anulați Polița într-o perioadă de trei (3) luni după primirea modificării anunțate. Aceste modificări trebuie anunțate de către Asigurător cu cel puțin trei luni înainte de intrarea în vigoare.

   Dacă în această situație decideți anularea poliței, asigurătorul va returna orice prime plătite în avans pentru perioada de asigurare rămasă.

  10. Ce faceți dacă nu sunteți mulțumit/ă de Atlas Gemini

   Atlas Gemini va face tot ce este posibil să vă ofere un serviciu perfect, profesionist și de încredere. Dacă aveți totuși reclamații legate de acest serviciu, ni le puteți raporta oricând. În acest caz, vă sfătuim să raportați reclamația către Aftersales Group BV, care acționează în numele Atlas Gemini în calitate de administrator al poliței. Puteți contacta Aftersales Group dacă sunați la +40-(0)31-6311019, sau dacă trimiteți un e-mail către eu_support@servify.tech.

   Adresa poștală a Aftersales Group este:
   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, Țările de Jos

   Administratorul va încerca să rezolve reclamația sau problema dvs. în termen de 24 de ore. Dacă acest lucru nu este posibil, administratorul va confirma reclamația dvs. în termen de 5 zile lucrătoare de la primire și vă va oferi un răspuns final în termen de 2 săptămâni.

   În cazul puțin probabil în care considerați că răspunsul administratorului este nesatisfăcător, reclamația poate fi raportată către Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell)

   Adresa poștală a Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) este:
   47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.
   E-mail: international@atlas.com.mt

   Asiguratorul va confirma reclamația dvs. în termen de 3 zile lucrătoare de la primire și vă va oferi un răspuns final în termen de 15 zile.

   Dacă reclamația dvs. nu a fost încă rezolvată în mod satisfăcător sau dacă Asiguratorul nu a reușit să vă ofere un răspuns final în termen de 15 zile lucrătoare fără să vă dea o explicație, puteți solicita următoarei organizații să verifice cazul:

   Office of the Arbiter for Financial Services (Oficiul Arbitrului pentru servicii financiare), 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, Tel. +356 21249245 (tarifabil pentru apeluri internaționale), e-mail complaint.info@financialarbiter.org.mt; Web www.financialarbiter.org.mt. Oficiul Arbitrului așteaptă să aveți un răspuns scris final de la Atlas Gemini sau să nu fi primit un răspuns final în 15 zile lucrătoare, înainte de a putea accepta cazul dumneavoastră.

   Procedura de reclamații de mai sus nu vă afectează dreptul de a vă depune reclamația către instanțele și tribunalele competente. Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) ASF va informa și va colabora cu Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta pentru a comunica un răspuns la reclamația dvs.

   ASF
   Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, cod poștal 050092,
   Site: https://asfromania.ro
   Telefon: 021.659.60.51 / 021.659.64.36
   E-mail: office@asfromania.ro

   SAL-Fin, entitate pentru soluția alternativă a litigiilor în domeniul financiar nebancar. SAL-Fin este o structură din cadrul ASF care are drept scop să le pună la dispoziție consumatorilor un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nebancar. Această procedură este opțională și separată de procedurile juridice și este gratuită. Puteți accesa procedurile pentru soluționarea alternativă a litigiului numai dacă puteți demonstra că ați încercat mai întâi să soluționați disputa direct cu Atlas Gemini.

   SAL-Fin
   Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, cod poștal 050092,
   Site: https://asfromania.ro
   Telefon: 021.659.60.51 / 021.659.64.36
   E-mail: office@salfin.ro

   Comisia Europeană are o comisie pentru litigii online pentru consumatorii care au o reclamație legată de un produs sa un serviciu achiziționat online. Dacă alegeți să depuneți reclamația în acest mod, aceasta va fi înaintată unei organizații de reclamații independente, care va gestiona în final problema exclusiv online și care vă va trimite un răspuns în termen de 90 de zile. Adresa de internet pentru această comisie de litigii online este: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Rețineți să indicați întotdeauna adresa noastră de e-mail +40-(0)31-6311019. Rețineți că această organizație de reclamații independentă poate lua în considerare reclamația dvs. numai după ce am avut ocazia să găsim o soluție.

   Drepturile dvs. drept client de a iniția acțiuni juridice nu sunt afectate de existența sau utilizarea procedurilor de reclamații descrise.

  11. Cerințe și dorințe

   Asigurarea dvs. întrunește cerințele și dorințele unei persoane care dorește să își protejeze Echipamentul Asigurat pentru riscul de furt și daună.

  12. Asigurătorul dvs. și clauza de răspundere

   Prezenta poliță este subscrisă de către Atlas Insurance PCC Limited, care acționează prin unitatea sa Gemini Cell. Pentru această asigurare, Atlas acționează prin unitatea sa Gemini Cell, o unitate protejată, înființată în conformitate cu reglementările aplicabile cu privire la Societăți Celulă Protejate și este deținută de Aftersales Group BV. Atlas Insurance PCC Ltd are sediul social la 47-50 Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, Malta.

   Atlas poate crea una sau mai multe celule protejate în scopul separării și protejării activelor celulare (capitalul). Activele Gemini Cell sunt ulterior protejate de răspunderile și pierderile celorlalte celule Atlas și cele ale activității de bază Atlas. Prin acceptarea acestor termeni și condiții, sunteți de acord:

   1. că sunteți singura persoană care are dreptul să facă o cerere de despăgubire în temeiul acestei asigurări și
   2. că drepturile și cererile dvs. de despăgubire care izvorăsc din această poliță sunt soluționate în principal din activele Gemini Cell disponibile pentru soluționarea cererilor de despăgubire atunci când cererea dvs. de despăgubire este înregistrată la Atlas Gemini; și
   3. că activele Atlas non-celulare vor fi utilizate pentru a onora oricare dintre responsabilitățile Gemini Cell numai după epuizarea activelor Gemini Cell; și
   4. că nu se poate face o cerere de despăgubire față de activele unei alte Celule protejate Atlas.

   În acest mod, capitalul asigurătorului dvs., Atlas Gemini, este protejat în permanență împotriva oricăror posibile deficite din activitatea de bază a Atlas sau a uneia dintre celelalte celule protejate. Invers, în cazul puțin probabil al unui deficit la Atlas Gemini, continuitatea este garantată în secundar de activele Atlas non-celulare.

   Prin încheierea acestei asigurări, recunoașteți și sunteți de acord că această asigurare este încheiată de către Atlas Gemini și că ați luat cunoștință de prevederile Regulamentelor PCC, care se aplică la companiei Atlas Insurance PCC Limited și unității Gemini Cell.

   De asemenea, acceptați și sunteți de acord că această clauză a termenilor și condițiilor trebuie să fie guvernată și interpretată în conformitate cu legislația malteză și că orice litigiu în legătură cu aceasta va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor malteze. Dvs. garantați că, în conformitate cu legea aplicabilă, vi se permite să alegeți o astfel de lege și forum care să guverneze această clauză a asigurării. Acordul dvs. pentru ca această clauză să fie reglementată de legislația malteză și supusă jurisdicției instanțelor malteze și asigurarea dvs. că, potrivit legii aplicabile, este posibilă alegerea unei astfel de legi care să guverneze această clauză este un motiv important pentru care Atlas Gemini a acceptat să încheie această asigurare.

   Această asigurare este oferită de către Aftersales Group BV, care acționează în numele Atlas Gemini.

  13. Comunicare

   Toate comunicările dintre dvs. și Atlas Gemini și/sau administrator pe de o parte se realizează prin adresa de e-mail sau adresa poștală care v-au fost puse la dispoziție în timpul înregistrării poliței. Adresa noastră de e-mail este: eu_support@servify.tech iar numărul nostru de telefon este +40-(0)31-6311019.

  14. Protecția datelor dvs. cu caracter personal

   Atlas Gemini este operatorul de date pentru datele dvs. cu caracter personal stocate de către noi. Atlas Gemini și Administratorul (Noi) vom utiliza informațiile pe care ni le puneți la dispoziție în timpul creării Poliței dvs. și posibil pe parcursul raportării unei cereri de despăgubire, pentru administrarea poliței, servicii clienți, cereri de despăgubire și prevenirea fraudelor, inclusiv posibila transmitere a datelor dvs. către alți asigurători și autorități de reglementare și pentru a vă verifica datele pe baza datelor de la terți la care avem acces legal. Pentru aceste scopuri vă putem dezvălui datele către sucursalele noastre, furnizorii de servicii, agenții și furnizorii noștri.

   Prin prezenta confirmați faptul că toate datele de la o terță persoană pe care este posibil să ni le fi furnizat în legătură cu înregistrarea și încheierea Poliței dvs. au fost oferite cu acordul acestei terțe persoane. Sunteți de asemenea de acord să primiți în numele acestei terțe persoane comunicări din partea Atlas Gemini legate de protecția acestor date.

   Vă stocăm datele numai pentru perioada necesară îndeplinirii tuturor obligațiilor noastre care decurg din prezenta Poliță, cu excepția cazului în care este impusă în mod legal o perioadă mai lungă de stocare.

   Aveți dreptul să vă accesați datele cu caracter personal și să solicitați ca Atlas Gemini să actualizeze sau să corecteze informațiile respective sau să vă elimine aceste date cu caracter personal din înregistrările noastre dacă nu mai sunt necesare pentru scopurile descrise mai sus. Vă puteți exercita aceste și alte drepturi care decurg din politica de confidențialitate a Atlas Gemini, contactând responsabilul nostru cu protecția datelor. Vă puteți trimite solicitarea prin scrisoare la: The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 Malta sau prin e-mail la dpo@atlas.com.mt. Cu toate acestea, rețineți că anumite informații cu caracter personal pot fi scutite de un astfel de acces, corecție sau ștergere, în temeiul RGPD UE și/sau al altor legi și reglementări aplicabile.

   Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Atlas Gemini nu respectă legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, puteți face o reclamație la Atlas Gemini și/sau la Oficiul Comisarului pentru protecția informațiilor și datelor sau făcând clic pe acest link https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Dacă doriți să vizualizați toată politica noastră de confidențialitate pentru a înțelege mai bine cum vă gestionăm datele, vă rugăm să accesați https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Rețineți că politica noastră este supusă unor modificări ocazionale, pentru a continua respectarea modificărilor de legi, regulamente și linii directoare cu privire la protecția datelor.

  15. Ce legi se aplică și care sunt instanțele competente

   Prezentei polițe i se aplică legislația din România, cu excepția celor descrise la Articolul l. Dacă apare un litigiu legat de structura cu celule protejate a Atlas, se aplică legislația malteză. Asiguratul poate alege să inițieze acțiuni legale pentru orice pretenții izvorâte din sau în legătură cu orice altă clauză din prezenta Asigurare, altele decât pretențiile izvorâte din sau în legătură cu clauza l de mai sus, la instanțele din România sau, alternativ, în orice locație în care acesta/aceasta își are domiciliul permanent sau obișnuit.